Mon projet 2 6

2021 European Rental Awards winners celebrate in Amsterdam

05/10/21-FR bas de page

Winnaars European Rental Awards 2021 vieren feest in Amsterdam

Verhuurbedrijven uit het VK en Rusland pakten de eerbetuigingen van verhuurbedrijven op 29 september tijdens het European Rental Awards-diner 2021 in Amsterdam, terwijl ook fabrikanten JCB en Genie werden gehuldigd.

Bij de eerste persoonlijke prijsuitreiking sinds Madrid in 2019 - met meer dan 300 aanwezigen - werd Sunbelt Rentals UK uitgeroepen tot groot verhuurbedrijf van het jaar, terwijl Vertex uit Rusland het kleine/middelgrote verhuurbedrijf van het jaar was; het eerste Russische bedrijf dat een Europese huurprijs wint.

Graham Arundell, de voormalige CEO van Hire Association Europe, ontving de Lifetime Achievement Award, terwijl Luis Angel Salas Manrique, CEO van LoxamHune, de ERA/IRN Persoon van het Jaar was.

Ardent Hire Solutions won twee prijzen, voor de beste digitale innovatie en ook voor de Safety Innovation Award van de ERA Sustainability Committee.

De prijs Product van het jaar werd gewonnen door JCB voor zijn elektrische verreiker voor verreikers, terwijl Genie de ERA Technical Committee Award won voor het werk dat het heeft gedaan om verhuurbedrijven te helpen door middel van digitalisering.

De awards, georganiseerd door International Rental News (IRN) en de European Rental Association (ERA), vonden op 29 september plaats in het Postillion Hotel in Amsterdam voor een live publiek van 300 mensen.

Pierre Boels, ERA-voorzitter, zei; “Het was een groot genoegen om hier met jullie allemaal in één ruimte te zijn en de goede sfeer en jullie toewijding aan ERA te voelen. Bedankt hiervoor!
Afgevaardigden bij de cocktailreceptie voor het prijsuitreikingsdiner. (Foto: Maurice Vinken.)

“Ik geloof dat we er vanavond in zijn geslaagd om enkele van de beste en meest professionele en innovatieve bedrijven en producten in Europa te presenteren en om erkenning te geven aan leidende figuren in onze branche.

"Het is zeer de moeite waard om te beseffen hoeveel dynamische en innovatieve bedrijven we in onze branche hebben."

De volledige lijst van bedrijven en winnaars op de shortlist, samen met de citaten van de jury, is als volgt:

Klein verhuurbedrijf van het jaar (< € 15 miljoen omzet)

 Vertex (Rusland) - WINNAAR
 Hoogteplatforms (VK)
 PSM-fabriek (VK)
 Noleggio Lorini (Italië)

De rechters zeiden; “Vertex slaagde erin om door de pandemie in Rusland te groeien en reageerde ook op de gezondheidscrisis door machines te doneren om gezondheidsfaciliteiten te helpen bouwen.”

Groot verhuurbedrijf van het jaar (>€ 15 miljoen omzet)

Sunbelt Rentals (VK) - WINNAAR
 Ardent Hire Solutions (VK)
 LoxamHune (Spanje)
 WeRent (Italië)

De juryleden zeiden: "In een opmerkelijk uitdagend jaar heeft Sunbelt met succes een rebranding van zijn hele bedrijf weten te realiseren en heeft het ook belangrijke contracten gewonnen voor het leveren van apparatuur en diensten voor 500 Covid-testfaciliteiten in het VK."

Verhuurpersoon van het jaar
Luis Angel Salas Manrique (links), CEO van LoxamHune, met Michel Petitjean, secretaris-generaal van de ERA. (Foto: Maurice Vinken)

Luis Angel Salas Manrique, CEO van LoxamHune

De rechters zeiden; “Onder zijn leiderschap heeft het bedrijf ook concrete acties ondernomen op het gebied van duurzaamheid: het werd het eerste verhuurbedrijf in Spanje dat gecertificeerd werd als 'klimaatneutraal' met behulp van klimaatcompensatiemaatregelen die zijn goedgekeurd door de VN en de Spaanse regering. En niet in de laatste plaats, ondanks dat hij opereerde in een markt die onder zware druk stond, presteerde zijn bedrijf goed en was het winstgevend.”

Levenslange prestatie prijs

Graham Arundell, voormalig CEO van Hire Association Europe

De rechters zeiden; “Grahams impact sinds hij in 2007 bij HAE kwam werken is opmerkelijk. Hij versterkte de vereniging, voegde diensten toe en lanceerde een speciale evenementenvereniging. Hij bleef zich ook inzetten voor een open en internationale aanpak, omarmde de Global Rental Alliance en steunde de activiteiten van de ERA. We wensen hem het beste voor de toekomst."

Huurproduct van het jaar

JCB – 525-60E elektrische verreiker - WINNAAR
GenQuip Groundhog - Uniseks hybride toilet op zonne-energie
 Niftylift - HR15NE elektrische giek
 Nixon Huren – Solar Pod
 Trime – X-Solar Hybride LED-lichtmast

De juryleden: "JCB speelt in op de vraag van de verhuurmarkt naar schone, emissiearme apparatuur en de nieuwe elektrische verreiker is niet alleen een effectieve en productieve machine, maar is ook een belangrijke intentieverklaring"

Beste digitale innovatie

 Ardent Hire Solutions – Ardent digitaal platform - WINNAAR
 Mollo Noleggio - Digitalisering van huurdocumenten
 Spartan Solutions – PROFEERT voorspellende analyses
 Sunbelt Rentals - Sunfest virtueel festival
 Trackunit – Trackunit Kin voor niet-aangedreven activa
 Zeppelin Rental - eProcurement-interface voor klanten

De rechters zeiden; “Het digitale platform van Ardent is een voorbeeld van een digitale tool die het leven van zijn klanten gemakkelijker en efficiënter maakt.”

ERA Technische Commissie Award
(Beoordeeld door de technische commissie van ERA)

Geest - WINNAAR
 JCB
 Manitou
 (Opmerking: deze prijs is niet gebaseerd op ingezonden inzendingen, maar op commissiekeuzes.)

Duurzaamheidscommissie Award: Beste Veiligheidsinnovatie
(Beoordeeld door ERA's Sustainability Committee)

 Vurige verhuur - WINNAAR
 Kiloutou
 Wacker Neuson

Het ERA Sustainability Committee zei: “Ardent zag het potentieel om telematicagegevens van machines te gebruiken om de veiligheid te bevorderen, en ontwierp een online platform om de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste mensen te leveren. Een elegant systeem dat iedereen helpt, van machine-operators tot sitemanagers.”

De juryleden waren:

 Pierre Boels, ERA President & CEO, Boels Rental
 Peter Douglas, CEO, IPAF
 Bernd Holz, Vice President Light Equipment, Ammann Group
 Murray Pollok, hoofdredacteur, International Rental News
 Dan Vorsholt, CEO, GSV Materieludlejning
 Niet-stemgerechtigde voorzitter van rechters: Michel Petitjean

De sponsoren waren:

Gouden sponsors: Camso, Caterpillar en Perkins.
 De sponsor van de cocktailreceptie was Hexagon Heavy Construction.
 Zilveren sponsors: JLG, Ritchie Bros, Spartan Digital Operations, Trackunit en Volvo Construction Equipment.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/10/21

Les lauréats des European Rental Awards 2021 célèbrent à Amsterdam

Les sociétés de location du Royaume-Uni et de Russie ont reçu les distinctions des sociétés de location lors du dîner des European Rental Awards 2021 à Amsterdam le 29 septembre, tandis que les fabricants JCB et Genie ont également été honorés.

Lors de la première cérémonie de remise des prix de location en personne depuis Madrid en 2019 - avec plus de 300 personnes présentes - Sunbelt Rentals UK a été nommée grande société de location de l'année tandis que Vertex de Russie était petite/moyenne société de location de l'année ; la première entreprise russe à remporter un prix européen de la location.

Graham Arundell, l'ancien PDG de Hire Association Europe, a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière, tandis que Luis Angel Salas Manrique, PDG de LoxamHune, a été la personne ERA/IRN de l'année.

Ardent Hire Solutions a remporté deux prix, celui de la meilleure innovation numérique et le prix de l'innovation en matière de sécurité du comité de développement durable de l'ERA.

Le prix du produit de l'année a été remporté par JCB pour son chariot télescopique électrique Loadall, tandis que Genie a remporté le prix du comité technique de l'ERA pour le travail qu'il a accompli pour aider les sociétés de location à travers la numérisation.

Les prix, organisés conjointement par International Rental News (IRN) et l'European Rental Association (ERA), ont eu lieu à l'hôtel Postillion à Amsterdam le 29 septembre, avec un public en direct de 300 personnes.

Pierre Boels, président de l'ERA, a déclaré ; « Ce fut un grand plaisir d'être ici avec vous tous dans une même pièce et de ressentir la bonne ambiance et votre engagement envers l'ERA. Merci pour ça!
Délégués au cocktail avant le dîner de remise des prix. (Photo : Maurice Vinken.)

« Je pense que nous avons réussi ce soir à présenter certaines des entreprises et des produits les meilleurs, les plus professionnels et les plus innovants d'Europe et à récompenser des personnalités de premier plan de notre industrie.

« Il est très gratifiant de réaliser le nombre d'entreprises dynamiques et innovantes que nous avons dans notre industrie. »

La liste complète des entreprises présélectionnées et des lauréats, ainsi que les citations des juges, est la suivante :

Petite société de location de l'année (<15 M€ de CA)

 Vertex (Russie) - GAGNANT
 Plateformes Elavation (Royaume-Uni)
 Usine PSM (Royaume-Uni)
 Noleggio Lorini (Italie)

Les juges ont dit; « Vertex a réussi à se développer pendant la pandémie en Russie et a également répondu à la crise sanitaire en faisant don de machines pour aider à construire des établissements de santé. »

Grand loueur de l'année (>15 M€ de CA)

Sunbelt Rentals (Royaume-Uni) - GAGNANT
 Ardent Hire Solutions (Royaume-Uni)
 LoxamHune (Espagne)
 WeRent (Italie)

Les juges ont déclaré: «Au cours d'une année remarquablement difficile, Sunbelt a réussi à redéfinir l'image de marque de l'ensemble de son activité et a également remporté des contrats majeurs pour fournir des équipements et des services à 500 installations de test Covid à travers le Royaume-Uni.»

Personne de location de l'année
Luis Angel Salas Manrique (à gauche), PDG de LoxamHune, avec Michel Petitjean, secrétaire général de l'ERA. (Photo : Maurice Vinken)

 Luis Angel Salas Manrique, PDG de LoxamHune

Les juges ont dit; « Son leadership a également permis à l'entreprise de prendre des mesures concrètes en matière de développement durable : elle est devenue la première entreprise de location en Espagne à être certifiée « climatiquement neutre » en utilisant des mesures de compensation climatique approuvées par l'ONU et le gouvernement espagnol. Et, non des moindres, malgré son activité sur un marché sous forte pression, son entreprise a bien performé et a été rentable. »

Prix ​​de la reussite de vie

Graham Arundell, ancien PDG de Hire association Europe

Les juges ont dit; « L'impact de Graham depuis qu'il a rejoint HAE en 2007 a été remarquable. Il renforce l'association, ajoute des services et lance une association dédiée aux événements. Il est également resté attaché à une approche ouverte et internationale, embrassant la Global Rental Alliance et soutenant les activités de l'ERA. Nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.

Produit de location de l'année

JCB – Chargeur électrique 525-60E - GAGNANT
GenQuip Groundhog – Toilette hybride solaire unisexe
Niftylift - Flèche électrique HR15NE
Nixon Hire – Pod solaire
Trime – Tour d'éclairage à LED hybride X-Solar

Les juges : « JCB répond à la demande du marché de la location d'équipements propres et à faibles émissions, et le nouveau chargeur électrique – en plus d'être une machine efficace et productive – est également une déclaration d'intention importante »

Meilleure innovation numérique

 Ardent Hire Solutions – Plateforme numérique Ardent - GAGNANT
 Mollo Noleggio - Numérisation des documents de location
 Spartan Solutions – Analyse prédictive PROPHES
 Sunbelt Rentals - Festival virtuel Sunfest
 Trackunit – Trackunit Kin pour les actifs non alimentés
 Zeppelin Rental - interface e-Procurement client

Les juges ont dit; « La plateforme numérique d'Ardent est un exemple modèle d'outil numérique qui rend la vie plus facile et plus efficace pour ses clients.

Prix ​​du comité technique de l'ERA
(Jugé par le comité technique de l'ERA)

 Génie - GAGNANT
 JCB
 Manitou
(Remarque : ce prix n'est pas basé sur les candidatures soumises, mais sur les choix du comité.)

Prix ​​du comité de développement durable : Meilleure innovation en matière de sécurité
(Jugé par le comité de durabilité de l'ERA)

 Ardent Hire - GAGNANT
 Kiloutou
 Wacker Neuson

Le comité de développement durable de l'ERA a déclaré : « Ardent a vu le potentiel d'utiliser les données télématiques des machines pour promouvoir la sécurité et a conçu une plate-forme en ligne pour fournir les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment. Un système élégant qui aide tout le monde, des opérateurs de machines aux chefs de chantier.

Les juges étaient :

 Pierre Boels, président et chef de la direction de l'ERA, Boels Rental
 Peter Douglas, PDG, IPAF
 Bernd Holz, vice-président des équipements légers, groupe Ammann
 Murray Pollok, rédacteur en chef, International Rental News
 Dan Vorsholt, PDG, GSV Materieludlejning
 Censeur des juges : Michel Petitjean

Les commanditaires étaient :

 Commanditaires d'or : Camso, Caterpillar et Perkins.
 Le commanditaire du cocktail était Hexagon Heavy Construction.
 Sponsors argent : JLG, Ritchie Bros, Spartan Digital Operations, Trackunit et Volvo Construction Equipment.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !