Mon projet 2 6

Anaconda launches its Cummins-powered I12-R tracked impact crusher

15/10/21-FR bas de page

Anaconda lanceert zijn Cummins-aangedreven I12-R rupsbandbreker

Anaconda i12 4 1536x1208

De meest recente toevoeging aan Anaconda's crushing-divisie is de geheel nieuwe I12-R Impact Crusher. Volgens Anaconda is de I12-R een uiting van zijn betrokkenheid bij dealers en eindgebruikers. Dit leidt het bedrijf tot een goed begrip van de functie- en specificatievereisten voor de markt.

De I12-R is een middelgrote slagbreker die volgens Anaconda de behoefte aan voedermiddelen zal verminderen, een continue productie zal bevorderen en een consistente vorm zal produceren.

Het doel van dit ontwerp zijn voornamelijk winnings- en recyclingtoepassingen. Het beschikt over een 43'' (1090 mm) diameter 4 bar rotor op een 45'' (1140 mm) brede Universal Crushers Impact Chamber.

De I12-R heeft een groot trechteroppervlak en een agressieve vibrerende voerbak met een tweelaags grizzlygedeelte. Dit helpt de beweging van het toevoermateriaal naar de slagkamer te vergemakkelijken.

Bovendien voorkomt dit grizzly-gedeelte dat fijn en kleiner vuil de kamer binnenkomt door het op de zijvuiltransporteur af te voeren.

Als optie is ook een pre-screen voor de kamer verkrijgbaar. Deze optie helpt bij het verwijderen van fijne deeltjes, waardoor onnodige slijtage aan de kamer wordt verminderd.

In samenwerking met Cummins drijven Stage 5/Tier 2 Cummins L9 Performance-motoren de I12-R aan.

Het nieuwe nabehandelingssysteem maakt gebruik van selectieve katalytische reductie en roetfiltering, waardoor uitlaatgasrecirculatie (EGR) wordt geëlimineerd.

Volgens Anaconda maakt het verwijderen van EGR de installatie en het onderhoud eenvoudiger en zorgt het voor meer vermogen en koppel.
Informatie :
Anaconda betreedt de breeksector
Powerscreen lanceert machineaanpassingen
Anaconda onthult zijn grootste mobiele hellingscreener

Dankzij het verbeterde brandstofverbruik en de lage geluidsemissie kan de I12-R ook in stedelijke of beperkte gebieden werken.

Daarnaast voegde Anaconda een dubbeldeks zeefkast toe na de breekkamer. Dit wordt naar de hulprecirculatietransporteur of de staarttransporteur gevoerd om zich bij het eindproduct te voegen.

Ook is het recirculatiescherm afneembaar, waardoor de machine wordt omgebouwd tot een standaard I12-unit.

Anaconda Managing Director, Alistair Forsyth heeft gezegd: “De Anaconda I12-R is uitgerust met een 43 (inch) x 45 (inch) McLanahan Universal Crushers Impact Chamber. De 14ft getrapte vibrerende Grizzly Feeder kan worden uitgerust met bofarbars, vingers of ponsplaat, samen met een bodemdekgaas om het materiaal vooraf te zeven voordat het in de brekerkamer wordt gevoerd. De 43-inch rotor met variabele snelheid van 4 bar levert hoogwaardige impactverplettering in een verscheidenheid aan toepassingen. De I12-R wordt compleet geleverd met een dubbeldeks zeefkast waarmee zowel het boven- als onderdekmateriaal kan worden teruggevoerd naar de retourband om de zeefprestaties te maximaliseren of als alternatief om het 2e product aan de zijkant van de machine uit te voeren of op een optionele afvoerband.”

Anaconda Crushing Engineer, Barry McCullagh voegde toe: "De Anaconda I12-R combineert de productiviteit van de superefficiënte, unieke, direct aangedreven Universal 45" impact breekkamer met de veelzijdigheid van een volledig zeef- en recirculatiesysteem waarmee operators een gemalen en gezeefde product met één machine. De combinatie van de impactor met het hoge energiescherm en de recirculatieband biedt maximale productiviteit op een kleine footprint. De retour biedt de mogelijkheid om overmaat naar de trechter te recirculeren of 90 graden radiaal naar buiten om materiaal op te slaan.”
NJC.© Info ANACONDA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/10/21

Anaconda lance son concasseur à percussion sur chenilles I12-R alimenté par Cummins

Anaconda i12 4 1536x1208

L'ajout le plus récent à la division de concassage d'Anaconda est le tout nouveau concasseur à percussion I12-R. Selon Anaconda, l'I12-R est l'expression de son engagement avec les concessionnaires et les utilisateurs finaux. Ainsi, conduisant l'entreprise à comprendre les exigences en matière de fonctionnalités et de spécifications du marché.

Le I12-R est un concasseur à percussion de taille moyenne qui, selon Anaconda, réduira les besoins en matières premières, favorisera une production continue et produira une forme cohérente.

Le but de cette conception est principalement les applications d'extraction et de recyclage. Il est doté d'un rotor de 4 bars de 43 '' (1090 mm) de diamètre sur une chambre d'impact de concasseurs universels de 45 '' (1 140 mm) de large.

L'I12-R est doté d'une grande zone de trémie et d'un alimentateur à plateau vibrant agressif avec une section grizzly à deux niveaux. Cela aide à faciliter le mouvement du matériau d'alimentation vers la chambre d'impact.

De plus, cette section grizzly empêche les fines et les petites saletés de pénétrer dans la chambre en les déversant sur le convoyeur de saletés latéral.

Un pré-écran avant la chambre est également disponible en option. Cette option facilite l'élimination des fines, réduisant l'usure inutile de la chambre.

En collaboration avec Cummins, les moteurs Cummins L9 Performance Stage 5/Tier 2 alimentent la I12-R.

Le nouveau système de post-traitement utilise une réduction catalytique sélective et un filtrage des particules diesel, ce qui élimine la recirculation des gaz d'échappement (EGR).

Selon Anaconda, la suppression de l'EGR facilite l'installation et la maintenance et permet une augmentation de la puissance et du couple.
Informations :
Anaconda entre dans le secteur du concassage
Powerscreen lance les modifications de la machine
Anaconda dévoile son plus grand crible mobile incliné

Une consommation de carburant améliorée et de faibles émissions sonores permettent également à l'I12-R de fonctionner dans des zones urbaines ou restreintes.

De plus, Anaconda a ajouté un crible à deux étages après la chambre de concassage. Celui-ci alimente soit le convoyeur de recirculation auxiliaire soit le convoyeur de queue pour rejoindre le produit fini.

De plus, l'écran de recirculation est amovible, ce qui convertit la machine en une unité I12 standard.

Le directeur général d'Anaconda, Alistair Forsyth, a déclaré : « L'Anaconda I12-R est équipé d'une chambre d'impact McLanahan Universal Crushers de 43 (pouces) x 45 (pouces). L'alimentateur vibrant Grizzly à pont étagé de 14 pieds peut être équipé de barres bofar, de doigts ou d'une plaque de perforation, ainsi qu'un maillage de pont inférieur pour pré-cribler le matériau avant qu'il ne soit introduit dans la chambre du concasseur. Le rotor de 43" à vitesse variable à 4 bars offre un concassage à impact haute performance dans une variété d'applications. L'I12-R est livré avec une caisse de criblage à double étage qui permet à la fois au matériau des étages supérieur et inférieur d'être réintroduits dans le convoyeur de retour pour maximiser les performances de criblage ou alternativement pour que le 2ème produit soit déchargé soit sur le côté de la machine ou sur un convoyeur de déchargement en option.

L'ingénieur de concassage d'Anaconda, Barry McCullagh, a ajouté : « L'Anaconda I12-R combine la productivité de la chambre de concassage à impact universelle unique à entraînement direct ultra-efficace de 45 pouces avec la polyvalence d'un système complet de criblage et de recirculation qui permet aux opérateurs de produire produit avec une seule machine. La combinaison de l'impacteur avec le tamis à haute énergie et le convoyeur de recirculation offre une productivité maximale sur un faible encombrement. Le retour offre la possibilité de faire recirculer le surdimensionné vers la trémie ou radialement à 90 degrés pour stocker le matériau.
NJC.© Info ANACONDA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 votes. Moyenne 5 sur 5.