Mon projet 2 6

BAUMA 2022 VOLVO CE

29/03/21 - FR bas  de page

Volvo CE trekt zich terug uit bauma 2022 in een nieuwe post-Covid-strategie

New marketing approach brings volvo ce and customers closer together 01


De beslissing om de grote beurs in München in april volgend jaar te missen, maakt deel uit van de nieuwe gelokaliseerde marketingstrategie van de Zweedse fabrikant die gericht is op grotere klantbetrokkenheid.

Het bedrijf zegt dat de nieuwe strategie wordt aangenomen in het licht van het veranderende klantgedrag en de behoeften die zijn versneld als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Het voegt eraan toe dat het in de toekomst zal evolueren naar meer marktspecifieke evenementen met het Volvo-merk. De verschuiving zal, samen met dealerpartners, een grotere focus inhouden op lokale evenementen van het Volvo-merk op de lokale markt om sterkere en duurzamere klantrelaties op te bouwen.

Volvo zal ook een commerciële marketingaanpak hanteren die gericht is op een naadloze integratie van de ontwikkeling van digitale en traditionele marketingkanalen, en meer investeringen in digitale kanalen en campagnes om veranderende klantcontactpunten en -gedragingen te weerspiegelen.
 
Als gevolg hiervan zegt Volvo CE dat het heeft besloten om niet aanwezig te zijn op het bauma München 2022-evenement voor bouwmachines in april.
 
Volvo CE richt zich opnieuw op zijn eigen doelgroepgerichte publieksbereik, waarbij fysieke, digitale en hybride evenementen worden gecombineerd. Het zegt dat deze stap een flexibeler aanbod op maat mogelijk maakt, ongeacht waar en wanneer de klant wil communiceren met Volvo-producten en -diensten.
 
Volgens het bedrijf weerspiegelt de nieuwe aanpak ook de toenemende eisen die worden gesteld om op een duurzamere manier zaken te doen en de ecologische voetafdruk te verkleinen.
 
Carl Slotte, hoofd van de Europese regio bij Volvo CE, merkte op: “Hoewel fysieke interactie erg belangrijk blijft, beginnen we aanzienlijke veranderingen te zien in de manier waarop onze klanten zowel digitaal als persoonlijk met ons in contact willen komen. Dit wordt zowel gedreven door technologische mogelijkheden om efficiënter zaken te doen als door de toenemende behoefte om duurzamer te ondernemen. ”
 
Slotte zei dat, ondanks de terugtrekking van Volvo uit de bauma van volgend jaar, het toekomstige deelname aan bauma of andere beurzen niet heeft uitgesloten. "We zullen doorgaan met het herzien van de manier waarop onze klanten met ons willen communiceren en zullen onze strategie baseren op hun behoeften en eisen", aldus Slotte.
Info VOLVO CE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/03/21

Volvo CE se retire de Bauma 2022 dans une nouvelle stratégie post-Covid

New marketing approach brings volvo ce and customers closer together 01


La décision de rater la grande exposition de Munich en avril prochain fait partie de la nouvelle stratégie de marketing localisé du fabricant suédois visant à un plus grand engagement client.

La société affirme que la nouvelle stratégie est adoptée à la lumière de l'évolution du comportement et des besoins des clients qui se sont accélérés en raison de la pandémie de Covid-19.

Il ajoute qu'il s'orientera vers des événements de marque Volvo plus spécifiques au marché à l'avenir. Ce changement impliquera, en collaboration avec les concessionnaires partenaires, une concentration accrue sur les événements de marque Volvo sur le marché local afin de bâtir des relations clients plus solides et plus durables.

Volvo adoptera également une approche de marketing commercial visant à l'intégration transparente du développement des canaux de marketing numériques et traditionnels, et à un investissement accru dans les canaux et les campagnes numériques pour refléter l'évolution des points de contact et des comportements des clients.
 
En conséquence, Volvo CE a déclaré avoir décidé de ne pas assister à l'événement sur les équipements de construction bauma Munich 2022 en avril prochain.
 
Volvo CE se recentrera sur sa propre sensibilisation du public spécialement conçue, combinant des événements physiques, numériques et hybrides. Il indique que cette décision permettra une offre plus flexible et sur mesure, cependant et partout où le client souhaite interagir avec les produits et services Volvo.
 
La société affirme que la nouvelle approche reflète également la demande croissante de faire des affaires de manière plus durable et de réduire son empreinte environnementale.
 
Carl Slotte, responsable de la région Europe chez Volvo CE, a déclaré: «Alors que l'interaction physique reste très importante, nous commençons à voir des changements significatifs dans la manière dont nos clients souhaitent interagir avec nous à la fois numériquement et face à face. Cela s'explique à la fois par les possibilités technologiques de faire des affaires plus efficacement et par le besoin croissant de faire des affaires de manière plus durable. »
 
Slotte a déclaré que, malgré le retrait de Volvo de la bauma de l'année prochaine, il n'a pas exclu une future participation à la bauma ou à d'autres salons. «Nous continuerons d'examiner la manière dont nos clients souhaitent interagir avec nous et baser notre stratégie sur leurs besoins et leurs demandes», a déclaré Slotte.
Infos VOLVO CE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 27/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !