Sigma nl 20230327

Berco extends mining range for plus 200-ton excavators

23/07/21-FR bas de page

Berco breidt mijnbou wassortiment uit voor graafmachines van meer dan 200 ton met eerste-naar-markt onderwagen componenten


Compleet aftermarket-assortiment onderwagen voor Cat 6020B hydraulische mijnbouwschop nu beschikbaar
Eerste-naar-markt, 'non-captive' aftermarket-oplossing aangeboden voor het Cat 6020B-model
De technische sleutel van Berco voor de ontwikkeling van deze nieuwe aftermarket-mijnbouwreeks

Berco hydraulic mining shovel web

Berco, een wereldleider in de productie en levering van onderwagens en componenten aan OEM's en de aftermarket, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van zijn complete assortiment onderwagenvervanging voor de Cat 6020B hydraulische mijnbouwschop. Specifiek ontwikkeld voor het hoogwaardige demand mining-segment van de aftermarket, is dit het eerste 'niet-captive'-assortiment dat beschikbaar is om te kopen. Dit betekent dat Berco, afgezien van CAT, momenteel het enige bedrijf is dat in staat is om een ​​volledige en aanzienlijk meer betaalbare variëteit aan onderdelen voor het vervangen van onderwagens voor deze specifieke machine te leveren.

De Cat 6020B, die enkele jaren geleden werd gelanceerd, is een graafmachine van 230 ton in het zeer hoge segment van de mijnbouwreeks. Afhankelijk van de abrasiviteit van de grond moeten onderstelcomponenten elke 4-5 jaar worden vervangen. Dit betekent dat er momenteel een aanzienlijk aantal van dit specifieke model in onderhoud is aan de onderwagen. Bovendien wordt verwacht dat dit aantal de komende jaren zal groeien.

Om aan deze vraag te voldoen, levert Berco een volledig assortiment onderwagencomponenten, waaronder de ketting, de onderrollen, de bovenrollen, het aandrijftandwiel en loopwielen met steunen. Alles is vanaf september beschikbaar.

“Deze machines moeten 20-24 uur per dag in ruwe omgevingen kunnen werken zonder te stoppen. Want wanneer de hoofdgraafmachine op een locatie buiten dienst is, heeft dit een direct effect op alle secundaire machines”, zegt Diego Buffoni, hoofd van Aftermarket Berco. “We zijn bijzonder trots op de lancering van deze nieuwe reeks, die een geweldige zakelijke kans zal bieden voor onze partnerdistributeurs over de hele wereld. Naast de veelgeprezen hoge kwaliteit die Berco biedt, betekent het ook de weg die we inslaan, namelijk het leveren van uitgebreide en betaalbare oplossingen aan alle Aftermarket-klanten.”

De geavanceerde technologische kenmerken van Berco

Met meer dan 100 jaar ervaring en expertise in de industrie staat het Italiaanse bedrijf alom bekend om de zeer hoge kwaliteit en innovativiteit van zijn producten. Voor het assortiment Cat 6020B hydraulische mijnbouwschoppen gebruikte het bedrijf een 'reverse engineering'-proces om de OE-componenten te deconstrueren. Driedimensionale materiaalscanning werd uitgevoerd om een ​​volledig inzicht te krijgen in de initiële ontwerpcriteria, terwijl laboratoriumanalyse de gebruikte materialen evenals de warmtebehandelingen en microstructuren bepaalde.

Nadat ze alle componenten in kwestie volledig hadden begrepen, gingen de ingenieurs van het bedrijf verder met het ontwikkelen van hun eigen Berco-kwaliteit aftermarket-onderwagensysteem, dat verder wordt versterkt door de toevoeging van een andere Berco-innovatie: BPR2™ (Berco Positive Pin Retention2™ System) ). Dit verbetert de levensduur van de componenten door de schakel mechanisch op de pen te vergrendelen, wat resulteert in het vermijden van 'end-play generation' en 'pin walking' in een onderstel.

Berco production web

Voor de rupsketting werd een nieuw ontworpen rupsschakel met een spoed van 350 mm geproduceerd met behulp van het 'drop-forged'-proces, gemaakt van een koolstofstaalsoort met borium. In tegenstelling tot het OE-product is de chemische samenstelling van de Berco-versie echter verrijkt met chroom (Cr) om de trekweerstand te verhogen. Bovendien heeft de rupsbus een hoge slijtvastheid. Met een hardheid van 60 HRC kan het pitch-rek bevatten. Bovendien is de kastdiepte met 20-25 procent vergroot in vergelijking met het origineel. De rupspen heeft bovendien een diepere kastdiepte en een hogere kernhardheid, wat resulteert in een verbeterde weerstand tegen buigbelasting.

De looprol kan, als gevolg van zijn smeer- en afdichtingseigenschappen, een "all-weather" configuratie aannemen, variërend van -40°C tot +50°C. Bovendien ondersteunen drie bovenrollen zonder centrale flens het zware gewicht van de ketting en is het olievulgat naar de buitenste kraag verplaatst om volledige toegang tot de ketting te garanderen.

Nu de Dozer-lijn van Berco al is voltooid, brengt de lancering van het assortiment voor de Cat 6020B hydraulische mijnbouwschop het bedrijf ook dichter bij de voltooiing van zijn graafmachine-lijn. Voor Berco is dit weer een grote stap op weg om een ​​leverancier van totaaloplossingen voor de aftermarket te worden.

Het mijnbouwmarktsegment, dat een groot deel van alle aftermarket-verkopen voor zijn rekening neemt, is van bijzonder belang voor Berco. Het bedrijf wil nu zijn positie daar verder versterken door zijn mijnbouwreeksen uit te breiden en het enige hoogwaardige alternatief voor de OEM's te worden.

Info Bmb-Consult news www.bmb-consult.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/07/21

Berco étend sa gamme d'extraction pour plus de pelles de 200 tonnes avec des composants de train de roulement les premiers sur le marché


Gamme complète de train de roulement après-vente pour pelle minière hydraulique Cat 6020B maintenant disponible

Première solution de rechange « non captive » sur le marché proposée pour le modèle Cat 6020B

L'ingénierie de Berco est la clé du développement de cette nouvelle gamme minière Aftermarket

Berco hydraulic mining shovel web

Berco, un leader mondial dans la fabrication et la fourniture de trains de roulement et de composants aux équipementiers et au marché secondaire, a franchi une nouvelle étape avec le lancement de sa gamme complète de trains de roulement de remplacement pour la pelle minière hydraulique Cat 6020B. Développée spécifiquement pour le segment d'extraction à la demande de haute qualité du marché secondaire, il s'agit de la première gamme « non captive » disponible à l'achat. Cela signifie qu'à part CAT, Berco est la seule entreprise actuellement capable de fournir une gamme complète et beaucoup plus abordable de composants de remplacement de train de roulement pour cette machine particulière.

Lancée il y a quelques années, la Cat 6020B est une pelle de 230 tonnes située dans le très haut de gamme de la gamme minière. Selon l'abrasivité du sol, les composants du train de roulement doivent être remplacés tous les 4 à 5 ans. Cela signifie qu'un nombre important de ce modèle particulier doit actuellement faire l'objet d'un entretien du train de roulement. Ce nombre devrait d'ailleurs augmenter dans les années à venir.

Pour répondre à cette demande, Berco fournit une gamme complète de composants de train de roulement qui comprend la chaîne, les rouleaux inférieurs, les rouleaux supérieurs, le pignon d'entraînement et les rouleaux fous avec supports. Tout devrait être disponible à partir de septembre.

« Ces machines doivent être capables de fonctionner dans des environnements difficiles pendant 20 à 24 heures par jour sans s'arrêter. Car lorsque la pelle principale d'un site est hors service, cela a un effet d'entraînement direct sur toutes les machines secondaires », explique Diego Buffoni, responsable Aftermarket Berco. « Nous sommes particulièrement fiers de ce lancement de nouvelle gamme, qui offrira une formidable opportunité commerciale à nos distributeurs partenaires dans le monde entier. En plus de la haute qualité acclamée de Berco qu'il fournit, cela signifie également la voie sur laquelle nous sommes, qui est de fournir des solutions complètes et abordables à tous les clients du marché secondaire.

Les fonctionnalités technologiques de pointe de Berco

Avec plus de 100 ans d'expérience et d'expertise dans l'industrie, l'entreprise italienne est universellement reconnue pour la très haute qualité et l'innovation de ses produits. Pour la gamme de pelles minières hydrauliques Cat 6020B, la société a utilisé un processus de « reverse engineering » pour déconstruire les composants d'origine. Un balayage tridimensionnel des matériaux a été réalisé afin d'acquérir une compréhension complète des critères de conception initiaux, tandis que des analyses en laboratoire ont déterminé les matériaux utilisés ainsi que les traitements thermiques et les microstructures.

Ayant acquis une compréhension complète de tous les composants en question, les ingénieurs de l'entreprise ont ensuite développé leur propre système de train de roulement de qualité Berco Aftermarket, qui est encore renforcé par l'ajout d'une autre innovation Berco : BPR2™ (Berco Positive Pin Retention2™ System ). Cela améliore la durée de vie des composants en verrouillant mécaniquement la liaison à la goupille, ce qui permet d'éviter la « génération de jeu axial » et la « marche de la goupille » dans un train de roulement.

Berco production web

Pour la chaîne de chenille, un maillon de chenille nouvellement conçu avec un pas de 350 mm a été produit à l'aide du processus « forgé par gouttes », fabriqué à partir d'une nuance d'acier au carbone doux avec du bore. Contrairement au produit OE, cependant, la composition chimique de la version Berco est enrichie en chrome (Cr) pour augmenter la résistance à la traction. De plus, la bague de chenille a une haute résistance à l'usure. Avec une dureté de 60 HRC, il peut contenir un allongement du pas. De plus, la profondeur du boîtier a été augmentée de 20 à 25 % par rapport à l'original. De plus, la goupille de chenille a une profondeur de boîtier plus profonde et une dureté de noyau plus élevée, ce qui se traduit par une résistance à la charge de flexion améliorée.

Le galet de roulement peut, grâce à ses caractéristiques de lubrification et d'étanchéité, adopter une configuration « tout temps », allant de -40°C à +50°C. De plus, trois rouleaux supérieurs sans bride centrale supportent le poids lourd de la chaîne et le trou de remplissage d'huile a été déplacé vers le collier extérieur afin d'en assurer un accès complet.

La gamme de bulldozers de Berco étant déjà terminée, le lancement de sa gamme pour la pelle minière hydraulique Cat 6020B rapproche également l'entreprise de la fin de sa gamme d'excavatrices. Pour Berco, il s'agit d'une autre étape importante sur la voie de devenir un fournisseur de solutions globales pour le marché secondaire.

Représentant une grande partie de toutes les ventes du marché secondaire, le segment du marché minier est d'une importance particulière pour Berco. L'entreprise cherche désormais à y renforcer davantage sa position en étendant ses gammes minières et en devenant la seule alternative de qualité aux équipementiers.

Info Bmb-Consult news http://www.bmb-consult.com

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.