Mon projet 2 6

Brokk "mine" announces new Pedestal Boom for Plug-and-play efficient breaking

14/09/21-FR bas de page

Brokk kondigt nieuwe Pedestal Boom aan voor Plug-and-play efficiënt breken

Brokk pedestal boom 1

Brokk, 's werelds toonaangevende fabrikant van op afstand bestuurbare slooprobots, introduceert de Brokk Pedestal Boom, een compact, stationair breekgieksysteem voor de mijnbouw- en aggregaatindustrie.

Met het nieuwe machineassortiment kunnen producenten de kracht en precisie van Brokk's slooprobots toepassen op primaire breektaken die mobiele brekers, kaakbrekers, tolbrekers en grizzlyberen voeden. Het biedt een ongeëvenaard bewegingsbereik en combineert Brokk's revolutionaire driedelige armsysteem met 360 graden zwenken voor maximale veelzijdigheid in ondergrondse toepassingen. De unit kan worden bediend met de gekoppelde afstandsbediening of vanuit een controlekamer.

Afhankelijk van de netwerkconfiguratie kan de machine worden gemanoeuvreerd vanaf een afstand van 2.000 meter of langer, met behulp van videobewaking en bediening om de veiligheid en efficiëntie te vergroten. Tegelijkertijd hebben de Brokk Pedestal Booms een robuust ontwerp en een compacte voetafdruk, waarmee Brokk's traditie van krachtige oplossingen voor kleine ruimtes wordt voortgezet.

Brokk zal de Pedestal Boom presenteren en andere innovatieve robotic mining-oplossingen uitlichten op MINExpo, 13 – 15 september, in Las Vegas. Kom langs bij stand 1155 in de Noordhal voor meer informatie.

Brokk kondigt nieuwe Pedestal Boom aan voor Plug-and-play efficiënt breken

Brokk pedestal boom 2

“Brokk zag een kans om onze klanten een betere oplossing te bieden voor het breken van overmaats gesteente in verbrijzelings- en grizzlytoepassingen. We hebben technologie ontwikkeld die krachtig, compact, flexibel en eenvoudig te installeren is”, zegt Martin Krupicka, president en CEO van Brokk Group. “De nieuwe Brokk Pedestal Boom biedt een plug-and-play oplossing die perfect is voor ondergrondse ruimtes met weinig hoofdruimte of andere ruimtebeperkingen. We maken gebruik van onze 45 jaar ervaring en bewezen technologieplatforms om een ​​slimme, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing te creëren.”

De Brokk Pedestal Boom is gebaseerd op het beproefde armsysteem en powerpack van Brokk's toonaangevende slooprobots. Het machinelichaam wordt dan op een voetstuk gemonteerd in plaats van op rupsbanden. Hierdoor kan de machine stationair worden geïnstalleerd naast een breker of een ander gebied waar primair breken nodig is. In tegenstelling tot bestaande breekarmopties op de markt, integreert het Brokk Pedestal Boom-systeem de stroombron en arm voor een compacte breekoplossing met slechts een enkele voedingskabel. Er is geen externe power pack of hydraulische slangaansluiting nodig.

Modelgroottes voor de serie zijn onder meer de Brokk 200, Brokk 300, Brokk 500 en de Brokk 900 Pedestal Boom, die in staat is om 3050 J/Nm te produceren met een snelheid van 330-680 slagen per minuut met de BHB 1500 breker om zelfs de zwaarste rotsformaties. Het Brokk 300 Pedestal Boom-systeem zal te zien zijn op MINExpo.

Naast een gestroomlijnd ontwerp voor eenvoudige installatie, biedt de Brokk Pedestal Boom meer flexibiliteit in ondergrondse toepassingen en toepassingen in besloten ruimten. Het unieke driedelige armontwerp stelt producenten in staat dichter bij de brekers te reiken en te manoeuvreren in slechts 180 centimeter vrije hoogte. Dit, in combinatie met de 360-graden zwenkmogelijkheden van de unit, betekent dat machinisten de beste hoek ten opzichte van het materiaal kunnen behouden voor efficiënt breken. Het compacte en flexibelere 3-armsysteem van Brokk maakt het onderhoud en het wisselen van hulpstukken ook eenvoudiger, vooral in gebieden met beperkte ruimte.

Alle systemen worden op afstand bediend en zijn voorzien van Brokk's SmartRemote™-technologie. De Standard Remote Operation-oplossing beschikt over een ergonomische afstandsbediening, intuïtieve bedieningselementen en professionele radiotechnologie met een werkbereik van 300 meter, zodat operators het best mogelijke zicht kunnen behouden terwijl ze veilig uit de buurt blijven.

Brokk kondigt nieuwe Pedestal Boom aan voor Plug-and-play efficiënt breken

De Pedestal Boom wordt standaard geleverd met een bijbehorende BHB hydraulische sloophamer voor optimale efficiëntie en breekvermogen. Brokk ontwerpt zijn slooprobots vanaf de punt van de sloophamer om ervoor te zorgen dat de hydraulische stroom en druk perfect zijn gekalibreerd, zodat operators 100% van het potentieel van de sloophamer kunnen gebruiken met minimale slijtage van de drager. Hetzelfde geldt voor de nieuwe productreeks Pedestal Boom. Naast de sloophamer werkt de Brokk Pedestal Boom met grijpers, boorhulpstukken en meer.

"De veiligheid van werknemers is een belangrijk aandachtspunt voor veel bedrijven en Brokk zoekt actief naar manieren om elk aspect van de processen van onze klanten veiliger te maken", aldus Krupicka. “In de loop der jaren hebben onze slooprobots geholpen bij het mechaniseren van een aantal risicovolle, zware arbeidstaken zoals schalen, boren en secundair breken. Het nieuwe Brokk Pedestal Boom-assortiment pakt nog een uitdaging aan, waardoor klanten hun werk efficiënt kunnen voltooien zonder gezondheids- en veiligheidsrisico's.”

Info BROKK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/09/21

Brokk annonce un nouveau piédestal Boom pour un freinage efficace Plug-and-play

Brokk pedestal boom 1

Brokk, le premier fabricant mondial de robots de démolition télécommandés, présente le Brokk Pedestal Boom, un système de flèche de brise-roche compact et stationnaire pour l'industrie minière et des agrégats.

La nouvelle gamme de machines permet aux producteurs d'appliquer la puissance et la précision des robots de démolition de Brokk aux tâches de démolition primaires qui alimentent les concasseurs mobiles, les concasseurs à mâchoires, les concasseurs giratoires et les grizzlis. Il offre une amplitude de mouvement inégalée, associant le système de bras révolutionnaire en trois parties de Brokk à une rotation à 360 degrés pour une polyvalence maximale dans les applications souterraines. L'unité peut être utilisée avec la télécommande connectée ou depuis une salle de contrôle.

Selon la configuration du réseau, la machine peut être manœuvrée à une distance de 6 500 pieds (2 000 mètres) ou plus, en utilisant la surveillance vidéo et le fonctionnement pour augmenter la sécurité et l'efficacité. Dans le même temps, les rampes sur piédestal Brokk présentent une conception robuste et un encombrement compact, perpétuant la tradition de Brokk de solutions puissantes pour les espaces confinés.

Brokk présentera le Pedestal Boom et mettra en évidence d'autres solutions innovantes d'exploitation minière robotique à MINExpo, du 13 au 15 septembre à Las Vegas. Arrêtez-vous au stand 1155 dans le hall nord pour plus d'informations.

Brokk annonce un nouveau piédestal Boom pour un freinage efficace Plug-and-play

« Brokk a vu une opportunité de donner à nos clients une meilleure solution pour briser les roches surdimensionnées dans les applications de concassage et de grizzly. Nous avons développé une technologie puissante, compacte, flexible et facile à installer », a déclaré Martin Krupicka, président et chef de la direction de Brokk Group. « Le nouveau Brokk Pedestal Boom fournit une solution plug-and-play qui est parfaite pour les espaces souterrains avec une faible hauteur sous plafond ou d'autres contraintes d'espace. Nous tirons parti de nos 45 ans d'expérience et de nos plateformes technologiques éprouvées pour créer une solution intelligente, sûre et conviviale.

Le Brokk Pedestal Boom est basé sur le système de bras et le bloc d'alimentation éprouvés des robots de démolition de renommée mondiale de Brokk. Le corps de la machine est alors monté sur un socle, plutôt que sur des chenilles. Cela permet à la machine d'être installée dans une position stationnaire à côté d'un concasseur ou de toute zone où une coupure primaire est nécessaire. Contrairement aux options de flèche de disjoncteur existantes sur le marché, le système de flèche sur pied Brokk intègre la source d'alimentation et le bras pour une solution de coupure compacte avec un seul câble d'alimentation. Aucun bloc d'alimentation externe ou connexion de tuyau hydraulique n'est nécessaire.

Les tailles de modèles pour la gamme incluent le Brokk 200, le Brokk 300, le Brokk 500 et le Brokk 900 Pedestal Boom, qui est capable de produire 3050 J/Nm à un taux de 330-680 coups par minute avec le brise-roche BHB 1500 pour alimenter même les formations rocheuses les plus dures. Le système Brokk 300 Pedestal Boom sera exposé à MINExpo.

En plus d'une conception simplifiée pour une installation facile, la flèche sur piédestal Brokk offre plus de flexibilité dans les applications souterraines et en espace confiné. La conception unique du bras en trois parties permet aux producteurs de se rapprocher des concasseurs et de manœuvrer avec aussi peu que 72 pouces (180 centimètres) de hauteur libre. Ceci, associé aux capacités de pivotement à 360 degrés de l'unité, signifie que les opérateurs peuvent maintenir le meilleur angle par rapport au matériau pour une rupture efficace. Le système à 3 bras compact et plus flexible de Brokk facilite également la maintenance et le changement d'accessoires, en particulier dans les zones à contraintes d'espace.

Tous les systèmes sont télécommandés et dotés de la technologie SmartRemote™ de Brokk. La solution de commande à distance standard comprend une télécommande ergonomique, des commandes intuitives et une technologie radio de qualité professionnelle avec une plage de travail de 980 pieds (300 mètres) permettant aux opérateurs de maintenir la meilleure vue possible tout en restant à l'abri des dangers.

Brokk annonce un nouveau piédestal Boom pour un freinage efficace Plug-and-play

Brokk pedestal boom 2

De plus, la solution d'opération à distance en réseau permet aux opérateurs de contrôler le robot tout en étant assis dans un bureau qui, selon la configuration du réseau, peut être situé à 6 500 pieds (2 000 mètres) ou plus. La machine est connectée et exploitée via Ethernet ou Wi-Fi. L'option vidéo standard comprend deux caméras sur la machine et un poste de conduite ergonomique avec commandes intégrées et écran vidéo. Des mises à niveau sont disponibles, y compris des caméras supplémentaires pour de meilleurs visuels et des caméras à zoom optique. Un système de contrôle peut être associé à jusqu'à six systèmes Brokk Pedestal Boom.

La flèche sur piédestal est livrée en standard avec un marteau hydraulique BHB correspondant pour une efficacité et une capacité de rupture optimales. Brokk conçoit ses robots de démolition à partir de la pointe du marteau pour garantir que le débit et la pression hydrauliques sont parfaitement calibrés, permettant aux opérateurs d'utiliser 100 % du potentiel du marteau avec une usure minimale du porteur. Il en va de même pour la nouvelle gamme de produits Pedestal Boom. En plus du brise-roche, le Brokk Pedestal Boom fonctionne avec des grappins, des accessoires de forage, etc.

« La sécurité des travailleurs est un objectif majeur pour de nombreuses entreprises et Brokk recherche activement des moyens de rendre chaque aspect des processus de nos clients plus sûr », a déclaré Krupicka. « Au fil des ans, nos robots de démolition ont aidé à mécaniser un certain nombre de tâches lourdes et à haut risque telles que le détartrage, le forage et le débourrage secondaire. La nouvelle gamme Brokk Pedestal Boom relève un défi de plus, permettant aux clients d'effectuer efficacement leur travail sans aucun risque pour la santé et la sécurité.

Info BROKK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 13/09/2021

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.