Sigma nl 20230327

Cat launches two new wheeled loaders

16/11/21-FR bas de page

Cat lanceert twee nieuwe wielladers

20211110 112233 cat 982 jpeg

The Cat 980 and 982 models are designed to maximise efficiency.

Caterpillar heeft de lancering aangekondigd van twee nieuwe wielladers met uitgebreide technologie, ontworpen om de prestaties en bedrijfsefficiëntie te verbeteren.
De Cat 980- en 982-modellen zijn ontworpen om de efficiëntie te maximaliseren.

De nieuwe 980 en 982 middelgrote wielladers zijn naar verluidt tot 10% productiever en kunnen de onderhoudskosten tot 12% verlagen in vergelijking met de vorige 980M, 980L en 982M modellen, aldus het bedrijf.

De nieuwe technologie biedt realtime bruikbare informatie, waardoor de laders uit de 980- en 982-serie een nauwkeurige weging van de lading van de bak kunnen bieden.

De wielladers zullen beschikbaar zijn in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Turkije, Eurazië, China, Zuidoost-Azië, India, Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland.

Cat 980 en 982 middelgrote wielladers
De nieuwe technologie omvat low-lift-weigh en handmatige tip-off functies. Optionele Cat Advanced Payload breidt de functionaliteit van het systeem uit met lijsten-beheer, multitask- en handmatig toevoegen-modi en Tip-off assist.

Het is compatibel met software voor weegschalen van derden en kan de machine draadloos integreren in het weeghuisproces met Dispatch-for-Loading, hoewel hiervoor een extra abonnement vereist is.

De nieuwe Cat Autodig met Auto Set Tyres bevordert ook de juiste laadtechniek om het slippen van de banden en de laadtijd te verminderen. Het kan de volledige laadcyclus van de bak automatiseren om consistent hoge bakvulfactoren te leveren voor tot 10% meer productiviteit, beweert het bedrijf.

Standaard, samen met Autodig en Auto Set Tyres, introduceren de nieuwe modellen toepassingsprofielen, waarin met één druk op de knop meerdere machineparameters worden ingesteld om de instellingen voor de betreffende toepassing te optimaliseren.

Op maat gemaakte profielen kunnen worden gemaakt voor klantspecifieke gevallen. Selecteerbare taakhulpmiddelen op het scherm, samen met een gestroomlijnde nieuwe lay-out van de bedieningselementen, bevorderen het bedieningsgemak om alle operators te helpen productiever te zijn.

De OEM voegde toe dat nieuwe comfort- en veiligheidsvoorzieningen, naast operationele tools, ook zijn opgenomen om het comfort en de laadnauwkeurigheid te maximaliseren.
NJC.© Info Caterpillar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/11/21

Cat lance deux nouvelles chargeuses sur pneus

20211110 112233 cat 982 jpeg

The Cat 980 and 982 models are designed to maximise efficiency.

Caterpillar a annoncé le lancement de deux nouvelles chargeuses sur pneus avec une technologie étendue, conçues pour améliorer les performances et l'efficacité opérationnelle.
Les modèles Cat 980 et 982 sont conçus pour maximiser l'efficacité.

Selon la firme, les nouvelles chargeuses sur pneus moyennes 980 et 982 seraient jusqu'à 10 % plus productives et pourraient réduire les coûts de maintenance jusqu'à 12 % par rapport aux modèles précédents 980M, 980L et 982M.

La nouvelle technologie fournit des informations exploitables en temps réel, ce qui permet aux chargeuses des séries 980 et 982 de fournir une pesée précise des charges utiles du godet.

Les chargeuses sur pneus seront disponibles en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Turquie, en Eurasie, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Indonésie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Chargeuses sur pneus moyennes Cat 980 et 982
La nouvelle technologie comprend des fonctions de faible poids de levage et de basculement manuel. La charge utile avancée Cat en option étend les fonctionnalités du système avec la gestion des listes, les modes d'ajout manuel et multitâche et l'assistance au basculement.

Compatible avec les logiciels de balances tiers, il peut intégrer sans fil la machine dans le processus de balances avec Dispatch-for-Loading, bien que cela nécessite un abonnement supplémentaire.

Le nouveau Cat Autodig avec pneus à réglage automatique favorise également une technique de chargement appropriée pour réduire le patinage des pneus et le temps de chargement. Il peut automatiser le cycle complet de chargement du godet pour fournir des facteurs de remplissage du godet constamment élevés pour jusqu'à 10 % de productivité en plus, affirme la société.

De série avec les pneus Autodig et Auto Set, les nouveaux modèles introduisent des profils d'application, dans lesquels la pression d'un bouton définit plusieurs paramètres de la machine pour optimiser les réglages pour l'application à portée de main.

Des profils personnalisés peuvent être créés pour s'adapter aux cas spécifiques des clients. Les aides au travail sélectionnables à l'écran, ainsi qu'une nouvelle disposition simplifiée des commandes, favorisent la facilité d'utilisation pour aider tous les opérateurs à être plus productifs.

L'OEM a ajouté que de nouvelles fonctionnalités de confort et de sécurité, ainsi que des outils opérationnels, sont également inclus pour maximiser le confort et la précision de chargement.
NJC.© Info Caterpillar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 15/11/2021

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.