Mon projet 2 6

Caterpillar rolls out ‘smart creep’ feature

24/01/22-FR Bas de page

Caterpillar rolt 'smart creep'-functie uit

750x500 top 1642754090 21jan22 cat d3 smartcreepCaterpillar gaat een nieuwe 'smart creep'-functie lanceren voor D3-schrankladers (SSL) en compacte rupsladers (CTL) die gebruik maken van de koudschaaf- en wielzaagaccessoires.

De functie is ontworpen om de productiviteit van het gereedschap te maximaliseren. Slimme kruip detecteert de belasting op het aanbouwdeel en past automatisch het aandrijfcommando aan om de koude schaafmachine of wielzaag op de meest productieve snelheid te laten werken.

Een combinatie van sensoren voor uitrustingsstukken en gepatenteerde software zorgt voor een optimale balans tussen de belasting van het uitrustingsstuk en de machinesnelheid om de productiviteit te maximaliseren. Door voortdurend de belasting op het uitrustingsstuk te detecteren, verhoogt Smart Creup de machinesnelheid bij minder weerstand en vertraagt ​​de machine automatisch bij hogere belasting. De motorbelasting blijft constant, terwijl de machinist de hydraulische druk kan controleren op het display in de cabine.

Caterpillar zei dat slimme kruip het giswerk wegneemt bij het instellen van de juiste kruipsnelheid voor het bedienen van het aanbouwdeel. Zonder de hulp van deze functie kan het te snel instellen van de kruipsnelheid leiden tot het afslaan van het uitrustingsstuk, en een te lage snelheid leidt tot productiviteitsverlies.
Gerelateerde informatie

Met deze nieuwe functie hoeft de machinist alleen maar het standaard kruipcontrolesysteem te activeren en de maximale kruipsnelheid in te stellen op het geavanceerde display in de cabine. Zodra het gereedschap de snede inschakelt, meet de slimme kruip de belasting op het hulpstuk en past het aandrijfcommando automatisch aan wanneer het snijden begint. In het geval dat de snijplotter vastloopt of afslaat, verandert een automatische omkeerfunctie binnen slimme kruip de machine snel van richting zodat het gereedschap de blokkering kan verwijderen.

Gerichte beschikbaarheid voor slimme kruip op Cat D3 SSL- en CTL-machines is het derde kwartaal van 2022. Een veldinstallatiekit bestaande uit sensoren en machinesoftware voor het bedienen van de nieuwe functie zal beschikbaar worden gesteld voor bestaande vlootladers en aanbouwdelen. Zodra deze in de handel verkrijgbaar zijn, worden nieuwe aankopen van koude schaafmachines en wielzagen vanuit de fabriek verzonden met de vereiste hardware geïnstalleerd, en nieuwe D3 SSL- en CTL-modellen worden 'smart creep ready' uit de fabriek geleverd.
NJC.© Info CATERPILLAR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/01/22

Caterpillar déploie la fonction de "fluage intelligent"

750x500 top 1642754090 21jan22 cat d3 smartcreepCaterpillar s'apprête à lancer une nouvelle fonction de « fluage intelligent » pour les chargeuses compactes sur chenilles D3 (SSL) et les chargeuses compactes sur chenilles (CTL) qui utilisent ses accessoires de raboteuse à froid et de scie à roue.

La fonction est conçue pour maximiser la productivité de l'outil. Le fluage intelligent détecte la charge sur l'accessoire et ajuste automatiquement la commande d'entraînement pour maintenir la raboteuse à froid ou la scie circulaire à la vitesse la plus productive.

Une combinaison de capteurs d'accessoires et de logiciels propriétaires équilibre de manière optimale la charge de l'accessoire et la vitesse de la machine pour maximiser la productivité. En détectant en permanence la charge sur l'accessoire, le fluage intelligent augmente la vitesse de la machine lorsqu'il rencontre moins de résistance et ralentit automatiquement la machine lorsqu'il rencontre une charge plus élevée. La charge du moteur reste constante, tandis que l'opérateur peut surveiller la pression hydraulique sur le panneau d'affichage dans la cabine.

Caterpillar a déclaré que le fluage intelligent élimine les conjectures de réglage de la bonne vitesse de fluage pour faire fonctionner l'accessoire. Sans l'aide de cette fonctionnalité, un réglage trop rapide de la vitesse de fluage peut entraîner le calage de l'accessoire, et une vitesse trop lente entraîne une perte de productivité.
Informations connexes

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'opérateur n'a qu'à activer le système de contrôle de vitesse de croisière standard et à régler la vitesse de vitesse de croisière maximale sur l'écran avancé à l'intérieur de la cabine, a-t-il déclaré. Une fois que l'outil engage la coupe, le fluage intelligent mesure la charge sur l'accessoire et ajuste automatiquement la commande d'entraînement au début de la coupe. En cas de coincement ou de calage de la fraise, une fonction d'inversion automatique intégrée au fluage intelligent modifie rapidement le sens de la machine pour permettre à l'outil d'éliminer le bourrage.

La disponibilité ciblée du fluage intelligent sur les machines Cat D3 SSL et CTL est le troisième trimestre de 2022. Un kit d'installation sur le terrain composé de capteurs et d'un logiciel de machine pour faire fonctionner la nouvelle fonctionnalité sera mis à disposition pour les chargeurs et les accessoires de la flotte existante. Une fois disponibles dans le commerce, les nouveaux achats de raboteuse à froid et de scie à roue seront expédiés de l'usine avec le matériel requis installé, et les nouveaux modèles D3 SSL et CTL sortiront de l'usine.
NJC.© Info CATERPILLAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.