Sigma nl 20230327

EDITORIAL from CEOs of companies -

27/03/21-FR bas de page

HYUNDAI Construction Equiqpment

BOODSCHAP VAN DE CEO

CEO,

We zullen een stevig fundament leggen
voor duurzame groei! CEO, Kong Ki-young
DIRECTEUR,

Bedankt voor het bezoeken van de website van Hyundai Construction Equipment.

Sinds de personeelsafscheiding van de Hyundai Heavy Industries Group in mei 2017 heeft Hyundai Construction Equipment de basis gelegd voor duurzame groei als wereldwijd bedrijf door geplande en gerichte resultaten te behalen ondanks de moeilijke externe omstandigheden, waaronder de verspreiding van protectionisme en toenemende wisselkoersschommelingen. in ontwikkelingslanden en verminderde investeringen in binnenlandse infrastructuur.

Hyundai Construction Equipment heeft een collectief reactiesysteem ingevoerd, gaande van ontwerp tot verkoop en fabricage door middel van een wereldwijd geïntegreerd informatiesysteem, en heeft een nieuw model graafmachine ontwikkeld dat volledig voldoet aan de Europese emissievoorschriften.
Hyundai Construction Equipment heeft ook een gespecialiseerd en verantwoordelijk managementsysteem ontwikkeld door zijn activiteiten met Hyundai Core Motion te splitsen en de bouw van het ‘betrouwbaarheidscentrum’ af te ronden dat bedoeld is om het concurrentievermogen van het product te versterken.

Hyundai Construction Equipment bereidt zich ook voor op de op handen zijnde digitale wereld met Hyundai Connect, een basistechnologie voor slimme constructie die gebruikmaakt van geavanceerde informatie- en communicatietechnologie (ICT).
Hyundai Construction Equipment zal samen met zijn klanten de fundamenten van zijn duurzame groei verstevigen.

Dank je!

Info Hyundai Construction Equipment

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/03/21

HYUNDAI Construction Equipment

MESSAGE DU PDG

Nous poserons des bases solides pour une croissance durable! PDG, Kong Ki-young PDG,

CEO,

Merci de visiter le site Web de Hyundai Construction Equipment.

Depuis sa séparation de personnel du groupe Hyundai Heavy Industries en mai 2017, Hyundai Construction Equipment a jeté les bases d'une croissance durable en tant qu'entreprise mondiale en obtenant des résultats planifiés et ciblés malgré les conditions externes difficiles, y compris la propagation du protectionnisme, les fluctuations croissantes des taux de change. dans les pays en développement et réduction des investissements dans les infrastructures nationales.

Hyundai Construction Equipment a mis en place un système de réponse collective allant de la conception à la vente et à la fabrication en exploitant un système d'information intégré global et a développé un nouveau modèle de pelle qui satisfait pleinement aux réglementations européennes sur les émissions.
Hyundai Construction Equipment a également développé un système de gestion spécialisé et responsable en divisant avec succès ses activités avec Hyundai Core Motion et en achevant la construction du «centre de fiabilité» destiné à renforcer la compétitivité des produits.

Hyundai Construction Equipment se prépare également pour le monde numérique imminent en utilisant Hyundai Connect, une technologie de base pour la construction intelligente qui utilise des technologies de l'information et de la communication (TIC) avancées.
Hyundai Construction Equipment consolidera les bases de sa croissance durable avec ses clients.

Merci!

Info Hyundai Construction Equipment

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !