Mon projet 2 6

CGTE-GM Noleggi...

26/04/21-FR bas de page

Talian verhuurbedrijf CGTE heeft de overname van GM Noleggi aangekondigd, wat volgens haar zal resulteren in een groot Italiaans multispecialistisch verhuurbedrijf met een vloot van meer dan 8.500 voertuigen en een omzet van meer dan € 75 miljoen.

20210423 150452 cgte

CGTE, een dochteronderneming van de internationale Tesya Group, huurt apparatuur en levert ondersteunende diensten voor de Italiaanse openbare werken, bouw, evenementen en industriële sectoren.

Het heeft 35 vestigingen in het hele land, samen met 50 dealers en 18 geautoriseerde werkplaatsen.

Het is sinds 1934 een Caterpillar dealer in Italië en runt ook de Cat Rental Store in Italië.

In de verklaring van CGTE over de overname wordt GM Noleggi - die vier vestigingen in Noord-Italië (in Trentino, Alto Adige en Veneto) exploiteert - beschreven als een historisch bedrijf dat actief is in sectoren die aansluiten bij de sectoren die door CGTE worden bediend.

GM Noleggi werd 30 jaar geleden opgericht in het noordoosten van Italië door Piergiorgio Viola.

20210423 150504 gm noleggi

Hij bouwde het bedrijf uit tot een bekend lokaal merk voordat hij de teugels overhandigde aan zijn dochter Alessia en echtgenoot Andrea Moschen.

Moschen, verkoopdirecteur van GM Noleggi, blijft in een senior managementpositie bij het bedrijf betrokken om continuïteit in de nieuwe eigenaar te brengen.

De overname van GM Noleggi maakt deel uit van CGTE's bredere strategie om groei te bevorderen door afgestemde, gespecialiseerde bedrijven aan te kopen.

Naast acquisities streeft het bedrijf ook naar organische groei door de uitbreiding van het eigen kantorennetwerk.

Vorig jaar werden drie nieuwe CGTE-verkooppunten geopend: in Livorno (Toscane - noordwestkust van Italië), Parma (Emilia-Romagna - centraal Noord-Italië) en Udine (Friuli-Venezia Giulia - Noordoost-Italië).

Info GM NOLEGGI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/04/21

La société de location talian CGTE a annoncé l'acquisition de GM Noleggi, qui, selon elle, se traduira par une importante société de location multi-spécialiste italienne, avec une flotte de plus de 8 500 véhicules et un chiffre d'affaires de plus de 75 millions d'euros.

20210423 150452 cgte

CGTE, filiale du groupe international Tesya, loue des équipements et fournit des services de soutien aux secteurs des travaux publics, de la construction, de l’événementiel et de l’industrie en Italie.

Elle compte 35 succursales à travers le pays, ainsi que 50 concessionnaires et 18 ateliers autorisés.

Elle est concessionnaire Caterpillar en Italie depuis 1934 et gère également l'opération Cat Rental Store en Italie.

La déclaration de CGTE sur l’acquisition décrit GM Noleggi - qui exploite quatre succursales dans le nord de l’Italie (dans le Trentin, le Haut-Adige et la Vénétie) - comme une société historique active dans des secteurs alignés sur ceux desservis par CGTE.

GM Noleggi a été fondé il y a 30 ans dans le nord-est de l'Italie par Piergiorgio Viola.

20210423 150504 gm noleggi

Il a fait de l'entreprise une marque locale bien connue avant de céder les rênes à sa fille Alessia et à son mari Andrea Moschen.

Moschen, directeur des ventes de GM Noleggi, restera impliqué dans l'entreprise à un poste de direction, pour assurer la continuité du nouveau propriétaire.

L’acquisition de GM Noleggi fait partie de la stratégie plus large de CGTE visant à favoriser la croissance en achetant des entreprises spécialisées alignées.

Outre les acquisitions, la société poursuit également une croissance organique grâce à l'expansion de son propre réseau d'agences.

L'année dernière a vu l'ouverture de trois nouveaux points de vente CGTE: à Livourne (Toscane - côte nord-ouest de l'Italie), Parme (Émilie-Romagne - centre nord de l'Italie) et Udine (Frioul-Vénétie Julienne - nord-est de l'Italie).

Info GM NOLEGGI - CGTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !