Mon projet 2 6

Crane 370 EC-B 12 Belgium

13/05/21-FR bas de page

Montage van een 370 EC-B 12 Fiber uit onze verhuurvloot

3280 img 9323 resized

In Brussel-Noord lanceert de tijdelijke vereniging Openminds (BPC - CFE - Van Laere) het ZIN-project, een multifunctioneel project van ongeveer 110.000 m² bovengronds. De vereniging heeft gekozen voor 4 Liebherr torenkranen uit onze verhuurvloot, 2 Flat-Top 370 EC-B 12 Fiber kranen en 2 beweegbare zwenkkranen type 355 HC-L 16/32 Litronic en 357 HC-L 18/32 Litronic. Ons team heeft al 3 torenkranen geassembleerd met behulp van de indrukwekkende LTM 1750-9.1 mobiele kraan van onze klant Dufour, die een hoogte van 152 meter bereikt. De 2 torenkranen zijn van het type 370 EC-B 12 Fibre uit de nieuwe EC-B serie met glasvezel hijskabel. Beide kranen hebben een haakhoogte van circa 135 meter. De geheel nieuwe Liebherr 370 EC-B 12 Fiber werd gemonteerd in de liftschacht van de resterende kern van het oude WTC 1-gebouw.

De nieuwe typen EC-B-kranen met glasvezelkabel voldoen aan de hoogste eisen van moderne bouwplaatsen zoals dit grote project.

Info VAN DER SPEK Ternat Belgium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/05/21

Montage d'une 370 EC-B 12 Fibre de notre flotte de location

3280 img 9323 resized

A Bruxelles Nord, association temporaire Openminds (BPC - CFE - Van Laere) lance le projet ZIN, un projet multifonctionnel d`environnement 110 000 m² hors sol. L`association a choisi 4 grues à tour Liebherr de notre flotte de location, 2 grues Flat-Top 370 EC-B 12 Fiber et 2 grues à flèche relevable type 355 HC-L 16/32 Litronic et 357 HC-L 18/32 Litronic. Notre équipe a déjà assemblé 3 grues à tour avec l`aide de l`impressionnante grue mobile LTM 1750-9.1 de notre client Dufour, qui a atteint une hauteur de 152 mètres. Les 2 grues à tour sont du type 370 EC-B 12 Fibre de la nouvelle gamme EC-B avec câble de levage en fibre. Les deux grues ont une hauteur sous crochet d`environ 135 m. La toute nouvelle Liebherr 370 EC-B 12 Fibre a été montée dans la cage d`ascenseur du noyau reste du bâtiment l`ancien WTC 1.

Les nouveaux types de grues EC-B avec câble en fibre répondent aux exigences les plus élevées des chantiers de construction modernes tels que ce grand projet.

info VAN DER SPEK Ternat Belgium

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 14/05/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.