Mon projet 2 6

DAF introduces

03/05/21 -FR bas de page

DAF Trucks biedt een volledig assortiment vaste laadstations met vermogens van 20 kW tot 360 kW. Om maximale flexibiliteit te bieden, zijn er bovendien mobiele laders met vermogens van 24 kW tot 40 kW beschikbaar.
Een reeks laadoplossingen voor alle elektrische voertuigen

Daf introduces charging stations for electric vehicles 01

De 20 kW tot 50 kW PACCAR-laders ondersteunen de dagelijkse werkzaamheden van een individuele truck die 's avonds of' s nachts kan worden opgeladen.
De PACCAR-laders van 120 kW en 180 kW zijn ontworpen voor gemakkelijk snel opladen en zijn perfect geschikt voor wagenparken met elektrische voertuigen op meerdere routes of in meerdere ploegen. De 180 kW-unit levert het vermogen om de meeste soorten vrachtwagens in minder dan drie uur op te laden.
De krachtigste versie is de 350 kW PACCAR-oplader, een ultrasnelle oplossing die voertuigen in minder dan twee uur op volledig nominaal vermogen kan opladen of twee voertuigen tegelijkertijd snel kan opladen.
Mobiele laders zijn ideaal voor pechhulp of in werkplaatsen, waar maximale flexibiliteit nodig is in de laadinfrastructuur.
Vlekkeloze communicatie

De integratie met de volledig elektrische trucks van DAF, de laadhardware en de netwerksoftware wordt verzorgd door DAF en haar partners, die tot wel tien jaar ervaring hebben in de geavanceerde laadindustrie. Waar nodig zullen de partners locatiebeoordelingen, energiemodellering en engineering bij de klant uitvoeren. Ze zullen ook de oplaadapparatuur onderhouden. Dit zorgt voor een vlekkeloze communicatie tussen de vrachtwagens en de laders.
‘De omschakeling naar elektrisch rijden gemakkelijk maken’

“De toepassing van volledig elektrische vrachtwagens vraagt ??om een ??specifieke manier van plannen en opereren”, stelt Richard Zink, Directeur Marketing & Sales van DAF Trucks. “DAF maakt deze ombouw zo eenvoudig mogelijk voor haar klanten. We adviseren altijd over hoe een elektrische truck het hoogste rendement oplevert op de investering in de dagelijkse operatie. En vanaf vandaag bieden we onze klanten ook laadapparatuur van topkwaliteit aan zodat ze verzekerd zijn van de meest optimale integratie tussen de vrachtwagen en het laadstation. ”
Verkocht via DAF-dealers en TRP-winkels, inclusief twee jaar garantie

Klanten kunnen de PACCAR-laders kopen bij DAF-dealers en TRP-winkellocaties. Het complete assortiment laadstations voor elektrische voertuigen wordt gedekt door een garantie van twee jaar.
Info DAF Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/05/21

DAF Trucks propose une gamme complète de bornes de recharge fixes avec des niveaux de puissance de 20 kW à 360 kW. De plus, pour offrir une flexibilité maximale, des chargeurs mobiles avec des niveaux de puissance de 24 kW à 40 kW sont disponibles.
Une gamme de solutions de chargeur pour tous les véhicules électriques

Daf introduces charging stations for electric vehicles 01

Les chargeurs PACCAR de 20 kW à 50 kW prennent en charge les opérations quotidiennes d'un camion individuel qui peut être chargé le soir ou la nuit.
Conçus pour une recharge rapide et pratique, les chargeurs PACCAR de 120 kW et 180 kW sont parfaitement adaptés aux flottes exploitant des véhicules électriques sur plusieurs itinéraires ou en plusieurs équipes. L'unité de 180 kW fournit la puissance nécessaire pour charger la plupart des types de camions en moins de trois heures.
La version la plus puissante est le chargeur PACCAR de 350 kW, une solution ultra-rapide qui peut charger des véhicules à pleine puissance nominale en moins de deux heures ou charger rapidement deux véhicules simultanément.
Les chargeurs mobiles sont idéaux pour l'assistance routière ou dans les ateliers, où une flexibilité maximale est nécessaire dans l'infrastructure de charge.
Communication sans faille

L'intégration avec les camions entièrement électriques DAF, le matériel de recharge et le logiciel de réseau est prise en charge par DAF et ses partenaires, qui ont jusqu'à dix ans d'expérience dans l'industrie de la recharge avancée. Le cas échéant, les partenaires réaliseront des évaluations de site, des modélisations énergétiques et des travaux d'ingénierie chez les clients. Ils assureront également la maintenance des équipements de charge. Cela garantit une communication sans faille entre les camions et les chargeurs.
«Faciliter la conversion à la conduite électrique»

«L'application de camions entièrement électriques nécessite un mode de planification et d'exploitation spécifique», déclare Richard Zink, directeur du marketing et des ventes de DAF Trucks. «DAF rend cette conversion aussi simple que possible pour ses clients. Nous vous conseillons toujours sur la manière dont un camion électrique offre le meilleur retour sur investissement dans l'exploitation quotidienne. Et à partir d'aujourd'hui, nous proposons également à nos clients des équipements de recharge de première qualité afin qu'ils soient assurés de l'intégration la plus optimale entre le camion et la borne de recharge.
Vendu via les concessionnaires DAF et les magasins TRP, avec une garantie de deux ans

Les clients peuvent acheter les chargeurs PACCAR auprès des concessionnaires DAF et des magasins TRP. La gamme complète de bornes de recharge pour véhicules électriques est couverte par une garantie de deux ans.
Infos DAF Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.