Mon projet 2 6

DAF receives new order from Belgian Defence

28/12/21-FR Bas de page

DAF ontvangt nieuwe opdracht van Belgische Defensie

Daf receives new order from belgian defence 2In navolging van de eerdere bestelling van 879 CF Military-trucks met vierwielaandrijving, heeft Defensie bij DAF een nieuwe bestelling geplaatst voor 9 zware trekker/opleggercombinaties voor het veilig en snel bergen van voertuigen in operatie- en conflictzones. De voertuigen worden naar verwachting in 2024 geleverd.
 
De opdracht betreft complete combinaties bestaande uit vier- en vierwielaangedreven CF Military trekkers en drieassige, uitschuifbare diepladers van Broshuis. De trekkers zullen worden uitgerust met een state-of-the-art gepantserde cabine die maximale bescherming biedt aan de inzittenden bij het transporteren en evacueren van voertuigen tijdens militaire operaties.
Ongeëvenaarde offroad-capaciteiten

DAF werkt nauw samen met het gerenommeerde TATRA TRUCKS in Tsjechië. Dit resulteert in een uniek chassisconcept met een aandrijflijn van wereldklasse, centrale ruggengraatbuis en onafhankelijke ophanging van steekassen. Dit biedt de CF Military ongeëvenaarde offroad-capaciteiten en uitzonderlijk bestuurderscomfort, zelfs op het meest uitdagende terrein. De door Defensie bestelde bergingsvoertuigen worden aangedreven door de 12,9 liter PACCAR MX-13-motor met een vermogen van 340 kW/460 pk.

De state-of-the-art gepantserde cabines worden geleverd door TATRA DEFENSE VEHICLES met behulp van componenten uit de cabines van de in België geproduceerde DAF CF-serie.
Onderhoud

Defensie en DAF gaan in nauwe samenwerking het onderhoud van de CF Military-combinaties verzorgen, waarbij het professionele DAF-dealernetwerk in België een cruciale rol speelt. Het DAF-dealernetwerk met meer dan 1.100 locaties wereldwijd staat voor onderhoud buiten de Belgische landsgrenzen ter beschikking, evenals de ongeëvenaarde DAF ITS pechhulpservice. De DAF dealerorganisatie kan rekenen op de ondersteuning van PACCAR Parts voor marktleidende onderdelenbeschikbaarheid.

“We zijn erg trots dat we deze tweede order van de Belgische Defensie hebben ontvangen”, zegt Harry Wolters, president van DAF Trucks. “Het is verder het bewijs dat DAF ook in staat is om geavanceerde transportoplossingen te bieden voor militaire toepassingen. We kijken ernaar uit om de unieke kwaliteit van DAF CF Military-trucks in de toekomst ook beschikbaar te maken voor andere krijgsmachten.”

De nieuwe bestelling van de Belgische Defensie volgt op een eerdere bestelling eerder dit jaar voor de levering van 879 4x4 en 8x8 voertuigen tussen 2022 en 2025.
NJC.© Info DAF Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/12/21

DAF reçoit une nouvelle commande de la Défense belge

Daf receives new order from belgian defence 2Suite à sa précédente commande de 879 camions CF Military à traction intégrale, la Défense belge a passé une nouvelle commande à DAF pour 9 ensembles tracteurs/remorques lourds pour la récupération sûre et rapide des véhicules dans les zones d'opérations et de conflit. Les véhicules devraient être livrés en 2024.
 
La commande porte sur des combinaisons complètes comprenant des tracteurs militaires à quatre essieux et à traction intégrale et des semi-remorques à plateau extensible à trois essieux de Broshuis. Les tracteurs seront équipés d'une cabine blindée à la pointe de la technologie qui offre une protection maximale aux occupants lors du transport et de l'évacuation des véhicules lors d'opérations militaires.
Capacités hors route inégalées

DAF travaille en étroite collaboration avec les célèbres TATRA TRUCKS en République tchèque. Il en résulte un concept de châssis unique avec une transmission de classe mondiale, un tube dorsal central et une suspension indépendante des demi-essieux. Cela offre aux militaires des FC des capacités hors route inégalées et un confort de conduite exceptionnel, même sur les terrains les plus difficiles. Les véhicules de dépannage commandés par la Défense belge seront propulsés par le moteur PACCAR MX-13 de 12,9 litres d'une puissance de 340 kW/460 ch.

Les cabines blindées à la pointe de la technologie seront fournies par TATRA DEFENSE VEHICLES en utilisant des composants des cabines de la série DAF CF produites en Belgique.
Maintenance

La Défense et DAF s'occuperont de la maintenance des combinaisons militaires des FC en étroite collaboration, dans laquelle le réseau de concessionnaires professionnels DAF en Belgique joue un rôle crucial. Le réseau de concessionnaires DAF avec plus de 1 100 sites dans le monde est disponible pour l'entretien en dehors des frontières belges, tout comme le service d'assistance routière DAF ITS sans précédent. L'organisation des concessionnaires DAF peut compter sur l'assistance de PACCAR Parts pour une disponibilité des pièces leader sur le marché.

« Nous sommes très fiers d'avoir reçu cette deuxième commande de la Défense belge », déclare Harry Wolters, président de DAF Trucks. « C'est une preuve supplémentaire que DAF est également capable de fournir des solutions de transport avancées pour les applications militaires. Nous sommes impatients de mettre la qualité unique des camions militaires DAF CF à la disposition d'autres forces armées à l'avenir. »

La nouvelle commande de la Défense belge fait suite à une précédente commande en début d'année pour la livraison de 879 véhicules 4x4 et 8x8 entre 2022 et 2025.
NJC.© Info DAF Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.