Sigma nl 20230327

DAF XF, XG and XG⁺ Awarded International Truck of the Year 2022

22/11/21-FR Bas de page

DAF XF, XG en XG⁺ uitgeroepen tot International Truck of the Year 2022 - XF H₂ Innovation Truck ontvangt '2022 Truck Innovation Award'

Daf xf xg xg plusinternational truck of the year 2022 handover

DAF’s nieuwe generatie trucks voor het langeafstandstransport is uitgeroepen tot ‘International Truck of the Year 2022’. “De XF, XG en XG⁺ zetten een nieuwe benchmark in de branche op het gebied van efficiëntie, veiligheid en chauffeurscomfort”, verklaarde de jury na een uitgebreide reeks tests. De prestigieuze prijs werd uitgereikt op de Solutrans truck & transport beurs in Lyon, Frankrijk. DAF kreeg ook de ‘2022 Truck Innovation Award’ voor zijn XF Innovation Truck met waterstofverbrandingsmotor.
 
 Op basis van de International Truck of the Year (IToY)-regels wordt de jaarlijkse prijs uitgereikt aan de truck die het afgelopen jaar is geïntroduceerd en die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de efficiëntie van het wegvervoer. Dit oordeel is gebaseerd op een uitgebreide reeks criteria, waaronder technologische innovatie, comfort, veiligheid, rijeigenschappen, brandstofverbruik, ecologische 'voetafdruk' en Total Cost of Ownership (TCO).
Eerste in de industrie

“DAF is de eerste truckfabrikant die een geheel nieuwe generatie trucks introduceert die is ontwikkeld met de nieuwe Europese regelgeving voor truckmassa’s en afmetingen in het achterhoofd”, aldus Gianenrico Griffini, voorzitter van de jury ‘International Truck of the Year’. “Het resultaat is een serie zeer aantrekkelijke en zeer aerodynamische trucks met toonaangevende efficiëntie, veiligheid en chauffeurscomfort. De nieuwe XF, XG en XG⁺ bieden uitstekend direct zicht dankzij een grote, gebogen voorruit, zijruiten met lage gordellijnen en het trottoirvenster. Deze functies – samen met het digitale zichtsysteem dat de traditionele zijspiegels vervangt en de nieuwe hoekzichtcamera – bieden zicht rondom en beschermen kwetsbare weggebruikers”.
Een echte teamprestatie

De prestigieuze prijs ‘International Truck of the Year 2022’ werd uitgereikt aan Harry Wolters, president van DAF Trucks, die de erkenning opdroeg aan alle ruim 12.000 DAF-medewerkers wereldwijd. “Deze unieke prestatie is een echte teamprestatie! De nieuwe generatie XF, XG en XG⁺ vertegenwoordigen het grootste innovatieproject in de meer dan 90-jarige geschiedenis van ons bedrijf. Het is het resultaat van goed luisteren naar onze klanten en hun chauffeurs, een duidelijke visie hebben over de toekomst van duurzame en duurzame transportoplossingen en altijd een stap verder gaan om de best mogelijke transportoplossingen te leveren. We zijn inderdaad de eerste vrachtwagenfabrikant die volledig gebruik maakt van de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot vrachtwagenmassa's en -afmetingen om onze klanten unieke voordelen te bieden.

Het is goed om de eerste te zijn, het is nog beter om uniek te zijn.”

IToY-juryvoorzitter Gianenrico Griffini vatte de jurystemming samen: “Met de introductie van de nieuwe generatie trucks heeft DAF een hightech, heavy-duty voertuiggamma afgeleverd dat een nieuwe maatstaf zet in de industrie. Bovendien is het toekomstgericht, want het vertegenwoordigt ook een compleet en zeer energiezuinig platform voor nieuwe generaties alternatieve energiedragers en aandrijflijnen.”
Truck Innovation Award 2022

Een mooi voorbeeld is de nieuwe XF met waterstof verbrandingsmotortechnologie die DAF in ontwikkeling heeft en die tijdens een demonstratie in oktober indruk maakte op de International Truck of the Year jury. Als resultaat werd de DAF XF H₂ Innovation Truck geëerd met de ‘Truck Innovation Award 2022’.

“Deze specifieke onderscheiding onderstreept onze filosofie dat we de komende tien jaar de volledige reeks technologieën moeten verkennen op de weg naar het koolstofarm maken van transport en mobiliteit”, aldus Ron Borsboom, executive director productontwikkeling bij DAF. “Waterstoftechnologie kan een zeer interessante optie worden voor de toekomst, naast batterij-elektrische oplossingen die we vandaag al aanbieden en hybride vrachtwagens die we in ontwikkeling hebben. De onderscheiding met de ‘Truck Innovation Award 2022’ toont ook aan dat er nog een veelbelovende toekomst is voor de verbrandingsmotor (ICE) waarvoor nieuwe generaties CO2-neutrale brandstoffen in het verschiet liggen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen niet automatisch mag leiden tot een verbod op verbrandingsmotoren, zeker niet in het zware langeafstandsvervoer.”

Ron Borsboom vult aan: “H2-ICE betekent dat in veel gebieden gebruik kan worden gemaakt van een bestaand distributienetwerk van tankstations. En laten we meer waarde hechten aan het feit dat we in Europa uitgebreide kennis en een productievoetafdruk in deze technologie hebben.”

De jury van International Truck of the Year bestaat uit 24 redacteuren van bedrijfsvoertuigen en senior journalisten, die de belangrijkste internationale titels in de vrachtwagen- en transportmedia vertegenwoordigen.
NJC.© Info DAF Trucks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/11/21

DAF XF, XG et XG⁺ élus camion international de l'année 2022 - XF H₂ Innovation Truck reçoit le « 2022 Truck Innovation Award »

Daf xf xg xg plusinternational truck of the year 2022 handover

La nouvelle génération de camions DAF pour le transport longue distance a été sacrée « Camion international de l'année 2022 ». « Les XF, XG et XG⁺ établissent une nouvelle référence dans l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et de confort de conduite », a déclaré le jury après une longue série de tests. Le prestigieux prix a été remis lors du salon Solutrans Truck & Transport à Lyon, France. DAF a également reçu le « 2022 Truck Innovation Award » pour son camion XF Innovation avec un moteur à combustion à hydrogène.
 
 Basé sur les règles du camion international de l'année (IToY), le prix annuel est décerné au camion qui a été introduit l'année dernière et qui a apporté la contribution la plus significative à l'efficacité du transport routier. Ce jugement s'appuie sur une gamme complète de critères, notamment l'innovation technologique, le confort, la sécurité, la maniabilité, l'économie de carburant, l'« empreinte » environnementale et le coût total de possession (TCO).
Première dans l'industrie

« DAF est le premier constructeur de camions à introduire une toute nouvelle génération de camions qui a été développée en tenant compte des nouvelles réglementations européennes relatives aux masses et dimensions des camions », a déclaré Gianenrico Griffini, président du jury « International Truck of the Year ». « Le résultat est une série de camions très attrayants et très aérodynamiques qui offrent une efficacité, une sécurité et un confort de conduite inégalés. Les nouveaux XF, XG et XG⁺ offrent une excellente visibilité directe grâce à un grand pare-brise incurvé, des vitres latérales à lignes de ceinture basses et une fenêtre donnant sur le trottoir. Ces caractéristiques, ainsi que le système de vision numérique qui remplace les rétroviseurs latéraux traditionnels et la nouvelle caméra de vision d'angle, offrent une vue panoramique, protégeant les usagers de la route vulnérables ».
Un vrai travail d'équipe

Le prestigieux prix « Camion international de l'année 2022 » a été décerné à Harry Wolters, président de DAF Trucks, qui a dédié cette reconnaissance à tous les plus de 12 000 employés DAF dans le monde. « Cette réalisation unique est un véritable travail d'équipe ! Les XF, XG et XG⁺ de nouvelle génération représentent le plus grand projet d'innovation des plus de 90 ans d'histoire de notre entreprise. C'est le résultat d'une écoute attentive de nos clients et de leurs chauffeurs, d'une vision claire de l'avenir des solutions de transport durables et durables et de toujours faire un effort supplémentaire pour fournir les meilleures solutions de transport possibles. En effet, nous sommes le premier constructeur de camions qui utilise pleinement les nouvelles réglementations européennes concernant les masses et les dimensions des camions pour offrir des avantages uniques à nos clients.

C'est bien d'être le premier, c'est encore mieux d'être unique.

Résumant le vote du jury, le président du jury IToY, Gianenrico Griffini, a déclaré : « Avec l'introduction de sa nouvelle génération de camions, DAF a livré une gamme de véhicules lourds de haute technologie qui établit une nouvelle référence dans l'industrie. De plus, il est orienté vers l'avenir, car il représente également une plate-forme complète et très économe en énergie pour les nouvelles générations de vecteurs d'énergie et de transmissions alternatifs.
Prix ​​Innovation Camion 2022

Un bon exemple est le nouveau XF avec la technologie de moteur à combustion interne à hydrogène que DAF a en cours de développement et qui a impressionné le jury international du camion de l'année lors d'une démonstration en octobre. En conséquence, le camion DAF XF H₂ Innovation a reçu le « Truck Innovation Award 2022 ».

« Ce prix spécifique souligne notre philosophie selon laquelle nous devons explorer l'ensemble des technologies sur la voie de la décarbonisation des transports et de la mobilité au cours de la prochaine décennie », a commenté Ron Borsboom, directeur exécutif du développement de produits de DAF. « La technologie de l'hydrogène peut devenir une option très intéressante pour l'avenir, à côté des solutions électriques à batterie que nous proposons déjà aujourd'hui et des camions hybrides que nous avons en cours de développement. Le fait d'être récompensé par le « Truck Innovation Award 2022 » démontre également qu'il existe encore un avenir prometteur pour le moteur à combustion interne (ICE) pour lequel de nouvelles générations de carburants neutres en carbone se profilent à l'horizon. Il est important de comprendre que l'arrêt de l'utilisation des combustibles fossiles ne doit en aucun cas entraîner automatiquement une interdiction des moteurs à combustion interne, en particulier dans le segment du transport lourd sur de longues distances.

Ron Borsboom a ajouté : « H2-ICE signifie que dans de nombreux domaines, il est possible d'utiliser un réseau de distribution existant de stations-service. Et donnons plus de valeur au fait que nous, en Europe, avons une connaissance approfondie et une empreinte de fabrication dans cette technologie. »

Le jury international du camion de l'année est composé de 24 rédacteurs en chef de véhicules utilitaires et de journalistes chevronnés, représentant les plus importants titres de médias internationaux de camions et de transport.
NJC.© Info DAF Trucks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.