Mon projet 2 6

Danish acquisition for Adapteo

16/12/21-FR Bas de page

Deense overname voor Adapteo

20210803 154934 adapteo ceo philip isell lindPhilip Isell Lind af Hageby, President and CEO, Adapteo Group.

De Scandinavische modulaire accommodatiespecialist Adapteo heeft zijn voornemen bevestigd om de modulaire bouwactiva van het Deense bedrijf Ajos, ​​een dochteronderneming van MT Højgaard Holding (MTH), over te nemen. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.
Een kinderopvangregeling van Adapteo.

Volgens Adapteo versterkt de gisteren - 6 december aangekondigde verhuizing haar positie, zowel in Denemarken als als verhuurleverancier van modulaire gebouwen aan de sociale-infrastructuursector in Noord-Europa.

Ajos levert aanpasbare gebouwen voor verhuur aan de publieke sector in Denemarken. Het assortiment omvat tijdelijke huisvesting voor school, kinderopvang, hoogwaardige kantoorfaciliteiten en verhuisfaciliteiten, waarvan sommige modellen zijn gecertificeerd met het Swan Ecolabel.

Ajos had in 2020 een omzet van DKK 81,0 miljoen (€ 10,8 miljoen), met meer dan 96% van de huurinkomsten uit de publieke sector. Een groot deel van de inkomsten van Adapteo wordt ook gegenereerd door huurcontracten van de publieke sector.

Philip Isell Lind af Hageby, President en CEO van Adapteo Group, zei: "Met een toekomstige overname van Ajos zullen we onze positie als marktleiders in aanpasbare en circulaire bouwoplossingen in Denemarken versterken. We zien een groot potentieel in de zakelijke en duurzame productportfolio van Ajos.

"Hun capaciteiten op het gebied van sociale infrastructuur en duurzame gebouwen zijn waardevolle troeven voor Adapteo, niet alleen op de Deense markt, maar voor ons hele bedrijf, aangezien de behoefte aan hoogwaardige, aanpasbare en duurzame gebouwen in al onze markten toeneemt."
Philip Isell Lind af Hageby, President en CEO, Adapteo Group.

Adapteo is aanwezig in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België, Nederland en Litouwen.

Het bedrijf heeft zijn groei dit jaar toegeschreven aan acquisities in heel Europa, waaronder Dutch Cabin Group met vestigingen in Nederland, Duitsland en België.

Adapteo breidde ook zijn aanwezigheid in Noorwegen uit door de overname van Stord Innkvartering en betrad eerder dit jaar de Litouwse markt.

Het bedrijf heeft vorige maand ook een nieuwe functie gecreëerd en vervuld voor een zakelijk hoofd voor Denemarken, Noorwegen en Finland.

NJC.© Info ADAPTEO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/12/21

Acquisition danoise pour Adapteo

20210803 154934 adapteo ceo philip isell lindPhilip Isell Lind af Hageby, President and CEO, Adapteo Group.

Le spécialiste nordique de l'hébergement modulaire Adapteo a confirmé son intention d'acquérir les actifs de construction modulaire de la société danoise Ajos, ​​filiale de MT Højgaard Holding (MTH). Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
Un programme de garderie par Adapteo.

Selon Adapteo, cette décision, annoncée hier - 6 décembre, renforce sa position, à la fois au Danemark et en tant que fournisseur de location de bâtiments modulaires pour le secteur des infrastructures sociales en Europe du Nord.

Ajos fournit des bâtiments adaptables à la location au secteur public au Danemark. Sa gamme comprend des logements temporaires pour l'école, la garderie, des bureaux haut de gamme et des installations de relogement, avec certains modèles certifiés par l'écolabel Swan.

Ajos a réalisé un chiffre d'affaires de 81,0 millions de DKK (10,8 millions d'euros) en 2020, dont plus de 96 % des revenus locatifs proviennent du secteur public. Une majorité des revenus d'Adapteo est également générée par des contrats de location du secteur public.

Philip Isell Lind af Hageby, président et chef de la direction du groupe Adapteo, a déclaré : « Avec une future acquisition d'Ajos, ​​nous renforcerons notre position de leader du marché des solutions de construction adaptables et circulaires au Danemark. Nous voyons un grand potentiel dans le portefeuille d'activités et de produits durables d'Ajos.

« Leurs capacités en matière d'infrastructures sociales et de bâtiments durables sont des atouts précieux pour Adapteo, non seulement sur le marché danois, mais pour l'ensemble de notre entreprise, car le besoin de bâtiments de haute qualité, adaptables et durables augmente sur tous nos marchés. »
Philip Isell Lind af Hageby, président et chef de la direction, Groupe Adapteo.

Adapteo est présent en Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Lituanie.

La société a attribué sa croissance cette année à des acquisitions dans toute l'Europe, notamment Dutch Cabin Group qui exerce ses activités aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique.

Adapteo a également étendu sa présence en Norvège grâce à l'acquisition de Stord Innkvartering et est entré sur le marché lituanien plus tôt cette année.

La société a également créé et rempli un nouveau poste pour un chef d'entreprise pour le Danemark, la Norvège et la Finlande le mois dernier.

NJC.© Info ADAPTEO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.