Mon projet 2 6

Deere Acquires Three Excavator Plants USA

25/08/21- FR bas de page

Deere verwerft drie graafmachinefabrieken in de VS

800x0 s3 53581 s3 49472 mnsw ex jd 200g 1

John Deere heeft aangekondigd dat het is overeengekomen met Hitachi Construction Machinery om de productie- en marketingovereenkomsten van de joint venture tussen Deere en Hitachi te beëindigen.

John Deere en Hitachi gaan nieuwe licentie- en leveringsovereenkomsten aan, waardoor John Deere de huidige line-up van graafmachines van het merk Deere in Amerika kan blijven inkopen, produceren en distribueren.

Als gevolg van de nieuwe overeenkomsten worden de volgende wijzigingen van kracht op 28 februari 2022, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties.

    John Deere verwerft de joint venture-fabrieken Deere-Hitachi in Kernersville, N.C.; Indaiatuba, Brazilië; en Langley, Brits-Columbia, Canada.
    John Deere zal de bouw- en bosbouwgraafmachines van het merk Deere blijven produceren die momenteel in de drie fabrieken van Deere-Hitachi worden geproduceerd. Op deze locaties wordt de productie van graafmachines van het merk Hitachi stopgezet. John Deere zal een volledig assortiment graafmachines blijven aanbieden via een leveringsovereenkomst met Hitachi.
    John Deere's marketingovereenkomst voor bouwgraafmachines en mijnbouwmachines van het merk Hitachi in Amerika zal eindigen; Hitachi zal de distributie en ondersteuning voor deze producten voor haar rekening nemen.

"John Deere en Hitachi hadden jarenlang een wederzijds succesvol partnerschap in Amerika", zegt John Stone, president van de John Deere Construction & Forestry Division en Power Systems. "Terwijl we de pagina omslaan naar een nieuw hoofdstuk van door Deere ontworpen graafmachines, blijven we ons inzetten om onze klanten van vandaag en morgen te ondersteunen."

"Met het oog op de toekomst zal John Deere voortbouwen op onze erfenis van kwaliteit en productiviteit en de ontwikkeling versnellen van toonaangevende technologie en machines die beantwoorden aan de fundamentele behoefte aan slimmer, veiliger en duurzamer bouwen, zodat onze klanten de wereld van morgen kunnen vormgeven", zegt Stone. voortgezet.

John Deere en Hitachi begonnen begin jaren zestig een leveringsrelatie; in 1988 startten de bedrijven de productie-joint venture Deere-Hitachi voor de productie van graafmachines in Kernersville, N.C. In 1998 breidde Deere-Hitachi de relatie uit met de productie van schommelmachines voor de bosbouw bij Deere-Hitachi Specialty Products in Langley, BC.

In 2001 bundelden John Deere en Hitachi hun marketing- en distributie-inspanningen in Amerika. In 2011 werd de productie van graafmachines uitgebreid met de toevoeging van de fabriek van Deere-Hitachi Brazil in Indaiatuba, Brazilië.

De overeenkomst is onderworpen aan de ontvangst van bepaalde vereiste wettelijke goedkeuringen en aan bepaalde andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Ga voor meer informatie naar Info John Deere https://www.deere.com/en/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/08/21

Deere acquiert trois usines d'excavatrices aux États-Unis

800x0 s3 53581 s3 49472 mnsw ex jd 200g 1

John Deere a annoncé qu'il avait convenu avec Hitachi Construction Machinery de mettre fin aux accords de fabrication et de commercialisation de la coentreprise Deere-Hitachi.

John Deere et Hitachi concluront de nouveaux accords de licence et d'approvisionnement, qui permettront à John Deere de continuer à s'approvisionner, fabriquer et distribuer la gamme actuelle de pelles Deere dans les Amériques.

À la suite des nouveaux accords, les changements suivants entreront en vigueur le 28 février 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire.

    John Deere va acquérir les usines de la coentreprise Deere-Hitachi à Kernersville, N.C. ; Indaiatuba, Brésil ; et Langley, Colombie-Britannique, Canada.
    John Deere continuera à fabriquer des pelles de construction et forestières de marque Deere actuellement produites dans les trois usines Deere-Hitachi. Ces sites cesseront la production des pelles hydrauliques de la marque Hitachi. John Deere continuera à proposer une gamme complète de pelles hydrauliques dans le cadre d'un accord de fourniture avec Hitachi.
    L'accord de commercialisation de John Deere pour les excavatrices de construction et l'équipement minier de marque Hitachi dans les Amériques prendra fin ; Hitachi assumera la distribution et le support de ces produits.

« Pendant de nombreuses années, John Deere et Hitachi ont bénéficié d'un partenariat mutuellement fructueux dans les Amériques », a déclaré John Stone, président de la division John Deere Construction & Forestry et Power Systems. "Alors que nous tournons la page d'un nouveau chapitre des pelles conçues par Deere, nous restons déterminés à soutenir nos clients d'aujourd'hui et de demain."

« En regardant vers l'avenir, John Deere s'appuiera sur notre héritage de qualité et de productivité et accélérera le développement de technologies et de machines de pointe qui répondent au besoin fondamental d'une construction plus intelligente, plus sûre et plus durable afin que nos clients puissent façonner le monde de demain. » Stone a continué.

John Deere et Hitachi ont commencé une relation d'approvisionnement au début des années 1960 ; puis, en 1988, les sociétés ont lancé la coentreprise de fabrication Deere-Hitachi pour produire des excavatrices à Kernersville, en Caroline du Nord. En 1998, Deere-Hitachi a élargi sa relation pour inclure la production de machines pivotantes forestières chez Deere-Hitachi Specialty Products à Langley, en Colombie-Britannique.

En 2001, John Deere et Hitachi ont combiné leurs efforts de marketing et de distribution dans les Amériques. En 2011, la fabrication de pelles hydrauliques a été étendue avec l'ajout de l'usine Deere-Hitachi Brazil à Indaiatuba, au Brésil.

L'accord est assujetti à l'obtention de certaines approbations réglementaires requises ainsi que de certaines autres conditions de clôture habituelles.

Info John Deere Pour plus d'informations, visitez   https://www.deere.com/en/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 24/08/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.