Mon projet 2 6

DFDS extends its record order with another 25 electric trucks from Volvo

28/12/21-FR Bas de page

DFDS breidt recordorder uit met nog eens 25 elektrische vrachtwagens van Volvo

Dfds extends its record order with another 25 electric trucks from volvo 3Volvo Trucks heeft een order ontvangen voor nog eens 25 zware elektrische trucks van DFDS, het grootste transport- en logistieke bedrijf van Noord-Europa. De nieuwe voertuigen staan ​​bovenaan de recordorder van 100 elektrische Volvo FM-trucks die in oktober werd gemaakt, wat neerkomt op een totaal van 125 elektrische vrachtwagens voor DFDS.
DFDS breidt recordorder uit met nog eens 25 elektrische vrachtwagens van Volvo

“Nogmaals heeft DFDS zijn grote vertrouwen in ons partnerschap en onze technologie bevestigd met deze order voor nog eens 25 Volvo FM Electric-trucks. We zijn erg trots en blij dat het voor vervoerders zo duidelijk een concurrentievoordeel aan het worden is om elektrisch, duurzaam vervoer aan te kunnen bieden. Dit is zeer bemoedigend voor Volvo Trucks, voor onze klanten en voor het klimaat”, zegt Roger Alm, President Volvo Trucks.
 
De levering van de voertuigen is gepland om te beginnen in het vierde kwartaal van 2022. De nieuwe vrachtwagens zullen worden gebruikt voor transporten in het DFDS logistieke systeem in Europa.
 
“Groene investeringen in de zware transportindustrie zijn een voorwaarde om de emissiereducties te bereiken die nodig zijn voor DFDS, klanten en de samenleving. Dankzij onze samenwerking met Volvo Trucks kan DFDS verder investeren in groene transportoplossingen, waar al veel vraag naar is bij klanten. We hopen dat dergelijke investeringen de vraag naar groene infrastructuuroplossingen in heel Europa doen toenemen”, zegt Niklas Andersson, Executive Vice President en Head of Logistics Division bij DFDS.
 
Met een Volvo FM Electric truck is het mogelijk om tijdens een werkdag tot 500 km te rijden, met een snelle oplaadbeurt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze. De Volvo FM Electric heeft een totaalgewicht van maximaal 44 ton en kan zowel 's nachts worden opgeladen in het home-depot als via snelladen met hoog vermogen onderweg.

Volvo Trucks startte in 2019 met de serieproductie van elektrische vrachtwagens, als een van de allereerste vrachtwagenmerken die dit deed. Het productassortiment omvat nu zes elektrische vrachtwagenmodellen – de Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE, Volvo FL en de Volvo VNR, verkocht in Noord-Amerika.
 
Van de elektrische trucks (16 ton en zwaarder) die dit jaar tot nu toe in Europa zijn geregistreerd, heeft Volvo Trucks een marktaandeel van iets meer dan 40%.

Dfds extends its record order with another 25 electric trucks from volvo 1
 DFDS levert veer- en transportdiensten in en rond Europa en genereert een jaarlijkse omzet van 19 miljard DKK. De 10.000 medewerkers zijn verspreid over meer dan 20 landen. DFDS heeft zijn hoofdkantoor in Kopenhagen en is genoteerd aan de Nasdaq-beurs in Kopenhagen.
NJC.© Info VOLVO Trucks

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/12/21

DFDS prolonge sa commande record avec 25 autres camions électriques de Volvo

Dfds extends its record order with another 25 electric trucks from volvo 3Volvo Trucks a reçu une commande de 25 camions lourds électriques supplémentaires de DFDS, la plus grande entreprise de transport et de logistique d'Europe du Nord. Les nouveaux véhicules s'ajoutent à la commande record de 100 camions électriques Volvo FM réalisée en octobre, soit un total de 125 camions électriques pour DFDS.
DFDS prolonge sa commande record avec 25 autres camions électriques de Volvo

« Une fois de plus, DFDS a confirmé sa grande confiance dans notre partenariat et notre technologie avec cette commande de 25 camions Volvo FM Electric supplémentaires. Nous sommes très fiers et heureux que cela devienne si clairement un avantage concurrentiel pour les transporteurs de pouvoir proposer des transports électriques et durables. C'est très encourageant pour Volvo Trucks, pour nos clients et pour le climat », commente Roger Alm, président de Volvo Trucks.
 
La livraison des véhicules est prévue pour le quatrième trimestre 2022. Les nouveaux camions seront utilisés pour les transports dans le système logistique DFDS en Europe.
 
« Les investissements verts dans l'industrie du transport lourd sont une condition préalable pour atteindre les réductions d'émissions nécessaires pour DFDS, les clients et la société. Notre partenariat avec Volvo Trucks permet à DFDS d'investir davantage dans des solutions de transport écologiques, déjà très demandées par les clients. Nous espérons que de tels investissements augmenteront la demande de solutions d'infrastructure verte à travers l'Europe », a déclaré Niklas Andersson, vice-président exécutif et chef de la division logistique chez DFDS.
 
Avec un camion Volvo FM Electric, il est possible de parcourir jusqu'à 500 km pendant une journée de travail, avec une recharge rapide, par exemple pendant la pause déjeuner. Le Volvo FM Electric a un poids brut combiné allant jusqu'à 44 tonnes et peut être chargé à la fois pendant la nuit au dépôt à domicile et via une charge rapide haute puissance sur la route.

Volvo Trucks a commencé la production en série de camions électriques en 2019, comme l'une des toutes premières marques de camions à le faire. La gamme de produits comprend désormais six modèles de camions électriques – le Volvo FH, le Volvo FM, le Volvo FMX, le Volvo FE, le Volvo FL et le Volvo VNR, vendus en Amérique du Nord.
 
Parmi les camions électriques (16 tonnes et plus) immatriculés en Europe jusqu'à présent cette année, Volvo Trucks détient une part de marché d'un peu plus de 40 %.

Dfds extends its record order with another 25 electric trucks from volvo 1
 DFDS fournit des services de ferry et de transport en Europe et dans ses environs, générant des revenus annuels de 19 milliards de couronnes danoises. Ses 10 000 employés sont répartis dans plus de 20 pays. DFDS a son siège à Copenhague et est coté à la bourse Nasdaq à Copenhague.
NJC.© Info VOLVO Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.