Mon projet 2 6

Doka brings its InnovationTowers to the Expo in Dubai

07/10/21-Fr bas de page

Doka brengt zijn InnovationTowers naar de Expo in Dubai

Doka austria pavilion expo austriaIn the Austrian Pavilion visitors will be able to learn more about what Austrian businesses have to offer, and how Doka is driving digitalisation in the construction sector. Copyright: Ars Electronica Solutions Expo Austria

Na een uitstel van een jaar opent de Expo 2020 haar deuren in Dubai voor zes maanden vanaf 1 oktober 2021. Doka zal erbij zijn en zich presenteren met digitale oplossingen en een tentoonstelling aan een miljoenenpubliek in het Oostenrijkse paviljoen.

Met 440 ha (een oppervlakte van meer dan 600 voetbalvelden), 200 landen en internationale organisaties en meer dan 20 miljoen verwachte bezoekers, is Expo 2020 een tentoonstelling van superlatieven. In het Oostenrijkse paviljoen worden in totaal 53 oplossingen, producten en diensten, gekozen door een jury van spraakmakende experts, gepresenteerd. Dat geldt ook voor Doka, het internationale bekistings- en steigerbedrijf uit Amstetten.
In het Oostenrijkse paviljoen kunnen bezoekers meer te weten komen over wat Oostenrijkse bedrijven te bieden hebben en hoe Doka de digitalisering in de bouwsector stimuleert.

Dokaxact

DokaXact is the first interactive sensor-based system for accurate positioning of wall formwork elements for vertical structures, such as high-rise concrete cores. Copyright: Doka

“We zijn verheugd om deel uit te maken van Expo 2020 in Dubai. De beurs is voor ons een uniek platform om ons als bedrijf en innovator aan een miljoenenpubliek te presenteren en om de toekomstige meerwaarde te demonstreren die we de bouwsector bieden, vooral met onze digitale oplossingen”, zegt Robert Hauser, CEO van Doka.

In de eerste fase van de tijdelijke wereldtentoonstelling van oktober tot december kunnen bezoekers kennismaken met drie digitale oplossingen in het iLab, het hart van het Oostenrijkse paviljoen.
DokaXact is het eerste interactieve sensorgebaseerde systeem voor het nauwkeurig positioneren van wandbekistingselementen voor verticale constructies, zoals hoogbouw betonkernen.

Doka contakt en

CONTAKT – the digital jobsite platform for higher productivity and transparency. Copyright: Doka

DokaXact, Concremote en CONTAKT worden geïntroduceerd door middel van een digitale presentatie in de zogenaamde “InnovationTowers”. Er zal ook een fysieke tentoonstelling zijn die bestaat uit een miniatuurtentoonstelling van de Framed bekisting Frami Xlife uit de 3D-printer.

“Met onze digitale dienstverlening richten we ons op de bouwmethoden van morgen. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we op de Expo 2020 een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de internationale perceptie van Oostenrijk en zijn innovatieve potentieel”, vervolgt Robert Hauser.
CONTAKT - het digitale jobsite-platform voor hogere productiviteit en transparantie.

Doka concremote

Concremote uses sensors to measure the temperature and calculates compressive strength of the concrete structure. Copyright: Doka

DokaXact is een interactief sensorgebaseerd systeem dat wordt gebruikt voor het nauwkeurig positioneren van wandbekistingselementen voor verticale constructies, zoals hoogbouw betonkernen.

Concremote gebruikt sensoren om de temperatuur te meten en berekent de druksterkte van de betonconstructie. Dit maakt het mogelijk om de betonprestaties te meten en de nodige maatregelen - zoals strippen - precies op het juiste moment te initiëren.

CONTAKT verzendt realtime gegevens van de bouwplaats dankzij speciaal ontwikkelde sensortechnologie en maakt workflowanalyse en optimalisatie van bouwprocessen mogelijk.

NJC.© Info Doka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/10/21

Doka présente ses InnovationTowers à l'Expo de Dubaï

Doka austria pavilion expo austriaIn the Austrian Pavilion visitors will be able to learn more about what Austrian businesses have to offer, and how Doka is driving digitalisation in the construction sector. Copyright: Ars Electronica Solutions Expo Austria

Après un report d'un an, l'Expo 2020 ouvrira ses portes à Dubaï pendant six mois à compter du 1er octobre 2021. Doka sera là, se présentant avec des solutions numériques et une exposition à un public de millions de personnes dans le pavillon autrichien.

Avec 440 ha (une superficie supérieure à 600 terrains de football), 200 pays et organisations internationales, et plus de 20 millions de visiteurs attendus, Expo 2020 est une exposition de superlatifs. Au total, 53 solutions, produits et services choisis par un jury d'experts de haut niveau seront présentés dans le pavillon autrichien. Cela inclut Doka, l'entreprise internationale de coffrage et d'échafaudage d'Amstetten.
Dans le pavillon autrichien, les visiteurs pourront en savoir plus sur ce que les entreprises autrichiennes ont à offrir et sur la manière dont Doka stimule la numérisation dans le secteur de la construction.

Dokaxact

DokaXact is the first interactive sensor-based system for accurate positioning of wall formwork elements for vertical structures, such as high-rise concrete cores. Copyright: Doka

« Nous sommes ravis de faire partie de l'Expo 2020 à Dubaï. L'exposition est une plate-forme unique pour nous présenter à un public de millions de personnes en tant qu'entreprise et innovateur et pour démontrer la future valeur ajoutée que nous offrons au secteur de la construction, en particulier avec nos solutions numériques », a déclaré Robert Hauser, PDG de Doka.

Dans la première phase de l'exposition universelle temporaire d'octobre à décembre, les visiteurs auront l'occasion de découvrir trois solutions numériques dans l'iLab, au cœur du pavillon autrichien.
DokaXact est le premier système interactif basé sur des capteurs pour le positionnement précis des éléments de coffrage de voiles pour les structures verticales, telles que les noyaux de béton de grande hauteur.

Doka contakt en

CONTAKT – the digital jobsite platform for higher productivity and transparency. Copyright: Doka

DokaXact, Concremote et CONTAKT sont présentés à l'aide d'une présentation numérique dans les « InnovationTowers ». Il y aura également une exposition physique consistant en une exposition miniature du coffrage-cadre Frami Xlife de l'imprimante 3D.

« Avec nos services numériques, nous nous concentrons sur les modes de construction de demain. Par conséquent, je suis convaincu qu'à l'Expo 2020, nous apportons une contribution significative au renforcement de la perception internationale de l'Autriche et de son potentiel d'innovation », poursuit Robert Hauser.
CONTAKT - la plateforme numérique de chantier pour une productivité et une transparence accrues.

DokaXact est un système interactif basé sur des capteurs utilisé pour le positionnement précis des éléments de coffrage de murs pour les structures verticales, telles que les noyaux de béton de grande hauteur.

Doka concremote

Concremote uses sensors to measure the temperature and calculates compressive strength of the concrete structure. Copyright: Doka

Concremote utilise des capteurs pour mesurer la température et calcule la résistance à la compression de la structure en béton. Cela permet d'évaluer les performances du béton et d'initier les mesures nécessaires – comme le décapage – exactement au bon moment.

CONTAKT transmet les données en temps réel du chantier, grâce à une technologie de capteurs spécialement développée, et permet l'analyse du flux de travail et l'optimisation des processus de construction.

NJC.© Info Doka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.