Mon projet 2 6

Doosan Adds Third Model to Demolition Excavator Range

03/11/21-FR bas de page

Doosan voegt derde model toe aan serie sloopgraafmachines

Dx380dm 7 pic1 red a93

 DX380DM-7 IMAGE SOURCE: DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

Doosan Infracore Europe heeft de DX380DM-7 gelanceerd, het derde model in de nieuwe serie High Reach Sloopgraafmachines van het bedrijf, naast de bestaande DX235DM- en DX530DM-modellen die vorig jaar werden gelanceerd.
Indrukwekkende sloopspecificaties
Advertentie

De machinist werkt vanuit de goed zichtbare, kantelbare cabine op de DX380DM-7 en heeft een uitstekende omgeving die bijzonder geschikt is voor slooptoepassingen met een groot bereik, met een kantelhoek van 30 graden. De maximale penhoogte van de sloopgiek op de DX380DM-7 is 23 m.

De DX380DM-7 heeft ook een hydraulisch verstelbare onderwagen, die uitschuift tot een maximale breedte van 4,37 m om optimale stabiliteit te bieden bij het werken op sloopterreinen. De breedte van de onderwagen kan hydraulisch worden ingeschoven tot 2,97 m in de smalle breedtestand, voor transport van de machine. Het verstelmechanisme is gebaseerd op een permanent gesmeerd, intern cilinderontwerp dat de weerstand tijdens de beweging minimaliseert en schade aan de componenten helpt voorkomen.

Zoals alle sloopgraafmachines van Doosan zijn de standaard veiligheidsvoorzieningen onder meer een FOGS-cabinebescherming, veiligheidskleppen voor de giek, tussengiek en armcilinders en een stabiliteitswaarschuwingssysteem.


Ontwerp met meerdere armen voor meer flexibiliteit

Net als de andere modellen in de High Reach-reeks, biedt de DX380DM-7 meer flexibiliteit met een modulair giekontwerp en een hydraulisch vergrendelingsmechanisme. Dit innovatieve ontwerp maakt het gemakkelijk om te wisselen tussen een sloopgiek en een grondverzetgiek om verschillende soorten werk aan hetzelfde project uit te voeren met dezelfde machine.

Het ontwerp met meerdere giek maakt het ook mogelijk de grondverzetgiek op twee verschillende manieren te monteren, wat met de sloopgiek meer flexibiliteit biedt met in totaal drie verschillende configuraties voor dezelfde basismachine.

Er is een speciale standaard voorzien om het wisselen van de giek te vergemakkelijken, die is gebaseerd op snelwisselbare hydraulische en mechanische koppelingen. Een op cilinders gebaseerd systeem wordt gebruikt om de borgpennen op hun plaats te duwen om de procedure te voltooien.

Indien uitgerust met de graafarm in de rechte configuratie, kan de DX380DM-7 werken tot een maximale hoogte van 10,43 m.

Bezoek de website voor meer informatie over Doosan-bouwmachines:  http://www.eu.doosanequipment.com.
Korte specificaties voor de Doosan DX380DM-7 sloopgraafmachine

Dx380dm 7 pic2 red 72d

DX380DM-7 IMAGE SOURCE: DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

Bedrijfsgewicht: 46,8 ton

Maximaal gereedschapsgewicht: 3 ton

Maximale penhoogte: 23 m

Totale breedte (uitgeschoven): 4370 mm

Totale breedte (ingeschoven): 2970 mm

Totale hoogte in rijpositie: 3360 mm

Totale lengte in rijpositie: 15200 mm

Zwenkradius staart: 3530 mm

Maximaal graafbereik (graafarm): 11170 mm

Maximale graafdiepte (graafarm): 7415 mm

Maximale graafhoogte (graafarm): 10435 mm

Graafkracht over bak (ISO): 25,9 ton

Graafkracht over arm (ISO): 18,9 ton

Rijsnelheid: lage actieradius – 3,0 km/u hoge actieradius – 5,4 km/u

Motor (SAE J1995 netto): 240 kW @ 1800 RPM

 NJC.© Info DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/21

Doosan ajoute un troisième modèle à sa gamme de pelles de démolition

Dx380dm 7 pic1 red a93

 DX380DM-7 IMAGE SOURCE: DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

Doosan Infracore Europe a lancé le DX380DM-7, le troisième modèle de la nouvelle gamme de pelles de démolition grande portée de l'entreprise, rejoignant les modèles DX235DM et DX530DM existants lancés l'année dernière.

Spécifications de démolition impressionnantes
Opérant depuis la cabine haute visibilité et inclinable du DX380DM-7, l'opérateur dispose d'un excellent environnement particulièrement adapté aux applications de démolition à grande portée, avec un angle d'inclinaison de 30 degrés. La hauteur d'axe maximale de la flèche de démolition sur le DX380DM-7 est de 23 m.

Le DX380DM-7 conserve également un train de roulement à réglage hydraulique, qui s'étend jusqu'à une largeur maximale de 4,37 m pour offrir une stabilité optimale lors des travaux sur les chantiers de démolition. La largeur du train de roulement est escamotable hydrauliquement jusqu'à 2,97 m en position faible largeur, pour le transport de la machine. Le mécanisme de réglage est basé sur une conception de cylindre interne lubrifié en permanence qui minimise la résistance pendant le mouvement et aide à éviter d'endommager les composants.

Comme toutes les pelles de démolition Doosan, les dispositifs de sécurité standard comprennent un protecteur de cabine FOGS, des soupapes de sécurité pour la flèche, des vérins de flèche et de bras intermédiaires et un système d'avertissement de stabilité.


Conception à plusieurs flèches pour une flexibilité accrue

Comme les autres modèles de la gamme High Reach, le DX380DM-7 offre une flexibilité accrue avec une conception de flèche modulaire et un mécanisme de verrouillage hydraulique. Cette conception innovante facilite le changement entre une flèche de démolition et une flèche de terrassement pour accomplir différents types de travaux sur le même projet, en utilisant la même machine.

La conception à plusieurs flèches permet également de monter la flèche de terrassement de deux manières différentes, ce qui, avec la flèche de démolition, offre une plus grande flexibilité avec un total de trois configurations différentes pour la même machine de base.

Un support spécial est fourni pour faciliter l'opération de changement de flèche, qui est basée sur des raccords hydrauliques et mécaniques à changement rapide. Un système à base de cylindre est utilisé pour pousser les goupilles de verrouillage en place pour aider à terminer la procédure.

Lorsqu'il est équipé de la flèche de creusement en configuration droite, le DX380DM-7 peut travailler jusqu'à une hauteur maximale de 10,43 m.

Pour en savoir plus sur les équipements de construction Doosan, veuillez visiter le site Web :  http://www.eu.doosanequipment.com.
Brèves spécifications de la pelle de démolition Doosan DX380DM-7

Dx380dm 7 pic2 red 72d

DX380DM-7 IMAGE SOURCE: DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

Poids en ordre de marche : 46,8 tonnes

Poids maximum de l'outil : 3 tonnes

Hauteur maximale des broches : 23 m

Largeur hors tout (étendu) : 4370 mm

Largeur hors tout (Rétracté) : 2970 mm

Hauteur hors tout en position de déplacement : 3360 mm

Longueur hors tout en position de déplacement : 15200 mm

Rayon de pivotement arrière : 3530 mm

Portée de creusement maximale (flèche de creusement): 11170 mm

Profondeur de creusement maximale (flèche de creusement) : 7 415 mm

Hauteur d'excavation maximale (flèche d'excavation) : 10 435 mm

Force de creusement sur godet (ISO) : 25,9 tonnes

Force de creusement sur le bras (ISO) : 18,9 tonnes

Vitesse de déplacement : gamme basse – 3,0 km/h gamme haute – 5,4 km/h

Moteur (net SAE J1995) : 240 kW à 1 800 tr/min

 NJC.© Info DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.