Mon projet 2 6

Doosan Launches New DX50Z-7 and DX55R-7 Mini-Excavators

22/02/22-FR Bas de page

De DX50Z-7 en DX55R-7 zijn de eersten in een nieuwe generatie machines

Dx50z 7 dx55r 7 pic1 red 2e3

Doosan Launches New DX50Z-7 and DX55R-7 Mini-Excavators IMAGE SOURCE: Doosan Infracore Europe s.r.o.

Doosan Infracore Europe introduceert de eerste van de nieuwe generatie minigraafmachines van het bedrijf met een nieuwe gedeelde wereldwijde styling. De DX50Z-7 5,4 ton en DX55R-7 5,7 ton Stage V-conforme modellen zijn gelanceerd. De zero tail swing en het ontwerp met beperkte radius van respectievelijk de DX50Z-7 en DX55R-7 maken ze ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes bij bouw-, landschaps- en utiliteitsprojecten.

Beide modellen worden aangedreven door de Doosan D18 Stage V-compatibele dieselmotor met een vermogen van 36,4 kW (48,8 pk) bij 2200 tpm. Als gevolg hiervan bieden de DX50Z-7 en DX55R-7 het hoogste vermogen en koppel in hun klasse en zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder zwaar werk.

Een nieuw platformontwerp met nieuwe bovenconstructies heeft de duurzaamheid/robuustheid vergroot en dit wordt in beide nieuwe minigraafmachines aangevuld met een groter werkbereik dan andere gelijkwaardige machines op de markt, in combinatie met hogere hefcapaciteiten en graafkrachten.

Deze machines bieden ook een hoge hulpstroom van 80 l/min om het werken met aanbouwdelen te vergemakkelijken. Nieuw ontworpen gegoten contragewichten zorgen voor een uitstekende machinebalans en stabiliteit tijdens het werken. Voor de DX55R-7 is een extra 200 kg boutgemonteerd contragewicht beschikbaar.

De DX50Z-7 en DX55R-7 minigraafmachines bieden niet alleen de beste prestaties, veelzijdigheid, duurzaamheid en onderhoudsgemak in het bereik van 5-6 ton, maar hebben ook een nieuwe, grotere, ruimere cabine, die uitstekend comfort en bestuurbaarheid voor de machinist biedt.
Nieuwe cabine met hoog comfort

De nieuwe minigraafmachines DX50Z-7 en DX55R-7 zitten boordevol innovatieve functies. Nergens is dit duidelijker dan in de nieuwe, zeer comfortabele cabine, die een volledig glazen toegangsdeur heeft om het zicht van de machinist aan deze kant van de machine vanuit de cabine te maximaliseren. De LED-werklampen met hoge luminantie op de cabine verbeteren het zicht nog verder en extra LED-lampen zijn als optie verkrijgbaar. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe cabine zijn:

    Een verbeterd verwarmings- en airconditioningsysteem (HVAC)

    DAB-audio

    Zonnebrillenkoker

    8 inch touchscreen

    Luchtgeveerde stoel met verwarming

    Duimwiel-joystick

    A/C Bedieningspaneel Toetsenbord

    USB-oplader & 12V-aansluiting

    Opvouwbare pedalen

    Dozerbesturing

Het verbeterde HVAC-systeem is het beste op de markt en biedt meer mondstukken om de warme en verkoelende lucht te sturen, inclusief mondstukken voor zowel de voor- als de achterstijl die samen de systeemprestaties helpen verbeteren. Er worden ook grotere nozzles gebruikt om een ​​directe en voldoende luchtstroom voor operators te garanderen en handmatige aanpassing van het openen/sluiten van de nozzles is ook mogelijk.

Het HVAC-systeem en de DAB Audio kunnen worden bediend via het 8 inch touchscreen en de feed van de optionele achteruitkijkcamera kan ook op deze laatste worden weergegeven. De monitor toont ook de instelling van de stroomsnelheid, die in 10 stappen kan worden geregeld met de duimwieljoystick.

Nieuw dozerblad en dozerbladbediening

Dx50z 7 pic1 red 0c0

Doosan Launches New DX50Z-7 and DX55R-7 Mini-Excavators IMAGE SOURCE: Doosan Infracore Europe s.r.o.

De minigraafmachines DX50Z-7 en DX55R-7 hebben een nieuw dozerblad dat zowel een hogere hefhoogte als een grotere graafdiepte biedt dan andere machines op de markt. De machines hebben ook een nieuwe bedieningshendel voor het dozerblad.

Met behulp van de dozerhendel kan de machinist kiezen tussen lage en hoge snelheid voor de hydrauliek van het egalisatieblad. De rijsnelheid kan ook worden geselecteerd met behulp van de rijkeuzeknop op de dozerhendel. Wanneer de hydraulische oliedruk stijgt als gevolg van het oprijden van een helling tijdens het rijden in de hogesnelheidsmodus, zet de auto-shift-klep voor de rijsnelheid de rijsnelheid automatisch terug naar laag, om het rijgemak van de machinist te vergroten en de machinebelasting te verminderen.

De dozerbediening biedt ook een nieuwe zweeffunctie van het blad: door de dozerhendel helemaal naar voren te duwen, wordt de hendel in de arreteerstand gezet en blijft het dozerblad in een 'zwevende' stand. Klanten kunnen ook kiezen voor de optionele Dozer Lock-functie, die het kruipen van het dozerblad voorkomt. Als de machine de optionele mesvergrendelingsklep heeft geïnstalleerd, werkt de zweeffunctie niet als de hendel in de arreteerstand staat.

De zwenkhoek en zwenkstraal van de giek zijn beter dan of gelijk aan die van andere machines in deze klasse. Het zicht en de werkbaarheid worden verbeterd door de uitsteekafstand van de bak buiten de rupsen te vergroten. Door de zwenkcilinder van de giek aan de linkerkant van de cabine te plaatsen, kan de machinist recht tegen muren en andere constructies aan de rechterkant van de machines werken. De brandstoftank en de zwenkcilinder van de giek zijn aan de onderkant van de cabine geplaatst, met de MCV nu aan de rechterkant van de machine, wat het zicht verbetert voor het onderhouden van en werken aan de MCV.
DoosanCONNECT-telematica

De minigraafmachines DX50Z-7 en DX55R-7 zijn standaard uitgerust met het nieuwste DoosanCONNECT-systeem van Doosan, dat een telematicabeheersysteem voor de graafmachines biedt door gegevens van sensoren op de machines te verzamelen.

NJC.© Info : DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/02/22

Les DX50Z-7 et DX55R-7 sont les premiers d'une nouvelle génération de machines

Dx50z 7 dx55r 7 pic1 red 2e3Présentation de la première mini-pelle de la gamme de nouvelle génération de la société avec un nouveau style global partagé, les modèles conformes à la phase V DX50Z-7 5,4 tonnes et DX55R-7 5,7 tonnes ont été lancés par Doosan Infracore Europe. Le déport arrière nul et la conception à rayon réduit des DX50Z-7 et DX55R-7, respectivement, les rendent idéales pour le travail dans des espaces confinés sur des projets de construction, d'aménagement paysager et de services publics.

Les deux modèles sont propulsés par le moteur diesel Doosan D18 conforme Stage V fournissant 36,4 kW (48,8 CV) de puissance à 2200 tr/min. En conséquence, les DX50Z-7 et DX55R-7 offrent la puissance et le couple les plus élevés de leur catégorie et couvrent une large gamme d'applications, y compris les travaux lourds.

Une nouvelle conception de plate-forme avec de nouvelles structures supérieures a augmenté la durabilité/robustesse et cela est complété dans les deux nouvelles mini-pelles par une plage de travail plus large que les autres machines équivalentes sur le marché, associée à des capacités de levage et des forces de creusement plus élevées.

Ces machines offrent également un débit auxiliaire élevé de 80 l/min pour améliorer le travail avec les accessoires. Les contrepoids en fonte nouvellement conçus assurent un excellent équilibre et une stabilité de la machine lors du travail. Une option supplémentaire de contrepoids boulonné de 200 kg est disponible pour le DX55R-7.

En plus d'offrir les meilleures performances, polyvalence, durabilité et facilité d'entretien dans la gamme de 5 à 6 tonnes, les mini-pelles DX50Z-7 et DX55R-7 sont dotées d'une nouvelle cabine plus grande et plus spacieuse, offrant un confort et une maniabilité de l'opérateur excellents.
Nouvelle cabine grand confort

Les nouvelles mini-pelles DX50Z-7 et DX55R-7 regorgent de fonctionnalités innovantes. Nulle part cela n'est plus évident que dans la nouvelle cabine grand confort, qui a une porte d'entrée entièrement vitrée pour maximiser la visibilité de l'opérateur de ce côté de la machine depuis l'intérieur de la cabine. Les phares de travail à LED à haute luminance de la cabine améliorent encore la visibilité et des phares à LED supplémentaires sont également disponibles en option. Les principales caractéristiques de la nouvelle cabine incluent :

    Un système amélioré de chauffage et de climatisation (CVC)

    Audio DAB

    Étui à lunettes de soleil

    Écran tactile de 8 pouces

    Siège à suspension pneumatique avec chauffage

    Joystick à molette

    Clavier du panneau de commande A/C

    Chargeur USB et Prise 12V

    Pédales pliables

    Contrôle de bulldozer

Dx50z 7 pic1 red 0c0

Doosan Launches New DX50Z-7 and DX55R-7 Mini-Excavators IMAGE SOURCE: Doosan Infracore Europe s.r.o.

Le système CVC amélioré est le meilleur sur le marché, fournissant plus de buses pour diriger l'air de chauffage et de refroidissement, y compris les buses de pilier avant et arrière qui, ensemble, contribuent à améliorer les performances du système. Des buses plus grandes sont également utilisées pour assurer un flux d'air direct et suffisant pour les opérateurs et un réglage manuel de l'ouverture/fermeture des buses est également possible.

Le système HVAC et le DAB Audio peuvent être contrôlés via l'écran tactile de 8 pouces et le flux de la caméra de recul en option peut également être affiché sur ce dernier. Le moniteur affiche également le réglage du débit, qui peut être contrôlé en 10 étapes avec le joystick à molette.

Nouvelle lame de bulldozer et commande de bulldozer

Les mini-pelles DX50Z-7 et DX55R-7 intègrent une nouvelle lame de bulldozer offrant à la fois une hauteur de levage et une profondeur de creusement plus élevées que les autres machines du marché. Les machines disposent également d'un nouveau levier de commande de lame de remblayage.

À l'aide du levier de bulldozer, l'opérateur peut choisir entre une vitesse basse et une vitesse élevée pour le système hydraulique de la lame de nivellement. La vitesse de déplacement peut également être sélectionnée à l'aide du bouton de sélection de déplacement sur le levier de la lame. Lorsque la pression d'huile hydraulique augmente en raison de la montée d'une pente lors de la conduite en mode haute vitesse, la vanne de changement automatique de vitesse de déplacement réinitialise automatiquement la vitesse de déplacement à basse, pour améliorer le confort de conduite de l'opérateur et réduire le stress de la machine.

La commande du bulldozer offre également une nouvelle fonction de flottement de la lame - pousser le levier du bulldozer à fond vers l'avant place le levier en position de détente et laisse la lame du bulldozer dans une position "flottante". Les clients peuvent également choisir la fonction optionnelle de verrouillage du bulldozer, qui empêche le glissement de la lame du bulldozer. Si la machine est équipée de la valve de verrouillage de lame en option, la fonction flottante ne fonctionnera pas lorsque le levier est en position de détente.

L'angle et le rayon de pivotement de la flèche sont supérieurs ou égaux à ceux des autres machines de cette catégorie. La visibilité et la maniabilité sont améliorées en augmentant la distance de dépassement du godet au-delà des chenilles. Le fait de placer le vérin d'orientation de la flèche sur le côté gauche de la cabine permet à l'opérateur de travailler directement contre les murs et autres structures sur le côté droit des machines. Le réservoir de carburant et le vérin de pivotement de la flèche ont été positionnés à la base de la cabine, avec le MCV maintenant sur le côté droit de la machine, améliorant la visibilité pour l'entretien et le travail sur le MCV.
Télématique DoosanCONNECT

Les mini-pelles DX50Z-7 et DX55R-7 sont équipées en standard du dernier système DoosanCONNECT de Doosan, qui fournit un système de gestion télématique pour les pelles, en collectant des données à partir de capteurs sur les machines.

NJC.© Info : DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.