Mon projet 2 6

Doosan Robotics unveils NINA Camera Robot and Autonomous Innovations at CES 2022

07/01/22-FR Bas de page

Doosan Robotics onthult NINA Camera Robot en Autonomous Innovations op CES 2022

Nina1Doosan Robotics Inc, een van 's werelds toonaangevende cobotfabrikanten, heeft aangekondigd dat het aanwezig zal zijn op de Consumer Electronics Show (CES) 2022 van 5-7 januari in stand 5318, West Hall, LVCC om de ongeëvenaarde line-up van innovatieve robotica van het bedrijf te demonstreren. .

De ruimte met twee verdiepingen zal een reeks opwindende prestatierobots en interactieve ervaringskiosken in de 'robotstudio' bevatten.

De eerste keer dat Doosan zijn intrede doet op de markt van de entertainmentindustrie, is de onthulling van NINA ("New Inspiration. New Angle"), ook de eerste openbare verschijning van het met de CES 2022 Innovation Award winnende product voorafgaand aan de wereldwijde lancering in 2022.

Het innovatieve camera-robotsysteem is ontworpen met makers van prosumer-content en middelgrote ondernemingen in het achterhoofd en definieert de volgende generatie motion control door middel van zijn eigen gebruiksvriendelijke software, waardoor iedereen professionele cinematografische vaardigheden kan toepassen en inhoud van productiekwaliteit op het hoogste niveau kan creëren.

Het NINA-systeem detecteert automatisch een object en berekent de afstand, waardoor soepel en consistent filmen met robotondersteuning mogelijk is. Gebruikers kunnen hoeken vooraf testen door simulaties uit te voeren voordat ze daadwerkelijk gaan filmen om tijd te besparen en productiekosten te besparen. Daarnaast is Doosan van plan een open platform te creëren voor gebruikers om presets van camerabewegingen uit te wisselen om de filmresultaten te diversifiëren en beginners in staat te stellen moeilijk te filmen hoeken met een klik op een knop op te nemen.

NINA komt ook met bekroonde hardware, waaronder 360-graden rotatie om uniekheid in filmische werken te creëren en een ergonomisch compact ontwerp, waardoor prestaties worden gegarandeerd die vergelijkbaar zijn met industriële robots met een laadvermogen van 25 kg. De veiligheids- en noodstopfuncties van de robot bieden botsingsgevoeligheid, aangedreven door sensoren met zes koppels en werden gevalideerd met de hoogste veiligheidsscores. Andere unieke kenmerken zijn een joypad en handonderwijs, bewegingsimport en -export, presimulatie, 720-graden rotatie en ophang-/beweegcapaciteit bij het laagste gewicht.

"We kijken reikhalzend uit naar de aanstaande maart-release van ons NINA-camerarobotsysteem en kijken ernaar uit om dit jaar de CES-bezoekers te presenteren", zegt William (Junghoon) Ryu, CEO van Doosan Robotics. “NINA luidt een heel nieuw tijdperk in voor Doosan, aangezien we ons aanbod uitbreiden naar het entertainment- en contentgenre. Ons doel was om iets toegankelijks en toch innovatiefs te leveren voor professionele makers van inhoud in entertainment, reclame, sociale media en andere relevante sectoren, en we zijn ervan overtuigd dat NINA over de hele linie op grote schaal zal presteren."

Doosan Robotics is uitgeroepen tot Honoree in de Consumer Electronics Show (CES) 2022 Innovation Awards voor zijn NINA camerarobotsysteem. Het CES Innovation Awards-programma, georganiseerd door de Consumer Technology Association (CTA), is een jaarlijkse wedstrijd ter ere van uitmuntende consumententechnologieproducten. Doosan's NINA werd dit jaar ook erkend door CTA voor zijn gebruiksvriendelijke software die is ontworpen om iedereen in staat te stellen professionele cinematografische vaardigheden aan te nemen met behulp van camerarobots.

Doosan zal ook zijn vlaggenschip H-SERIES verpakken en palletiseren van goederen ter ondersteuning van de behoefte aan verbeterde efficiëntie en winstgevendheid door de logistiek en supply chain-industrie te automatiseren. Door de interesse te verschuiven naar duurzame landbouw tegen klimaatverandering, kunnen bezoekers op dezelfde site ook slimme landbouwactiviteiten ervaren, mogelijk gemaakt door Doosan's M-SERIES.

Doosan maakt gebruik van de groeiende acceptatie van cobots in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en zal videodemonstraties vertonen van het onbemande modulaire robotcafé van het bedrijf,

NJC.© Info DOOSAN Doosan Robotics Inc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/01/22

Doosan Robotics dévoile le robot caméra NINA et ses innovations autonomes au CES 2022

Nina1Doosan Robotics Inc, l'un des principaux fabricants de cobots au monde, a annoncé qu'il exposerait au Consumer Electronics Show (CES) 2022 du 5 au 7 janvier au stand 5318, West Hall, LVCC pour démontrer la gamme sans précédent de la société en matière de robotique innovante. .

L'espace de deux étages comprendra une série de robots de performance passionnants et de kiosques expérientiels interactifs dans le « robot studio ».

La toute première entrée de Doosan sur le marché de l'industrie du divertissement est marquée par le dévoilement de NINA (« Nouvelle inspiration. Nouvel angle »), également sa première apparition publique du produit lauréat du CES 2022 Innovation Award avant son lancement mondial en 2022.

Conçu pour les créateurs de contenu prosommateurs et les entreprises de niveau intermédiaire, le système innovant de caméra robotique définit la prochaine génération de contrôle de mouvement grâce à son logiciel propriétaire convivial, permettant à quiconque d'adopter des compétences cinématographiques professionnelles et de créer un contenu de qualité de production au plus haut niveau.

Le système NINA détecte automatiquement un objet et calcule la distance, permettant un tournage assisté par robot fluide et cohérent. Les utilisateurs pourront pré-tester les angles en exécutant des simulations avant le tournage réel pour gagner du temps et réduire les coûts de production. En outre, Doosan prévoit de créer une plate-forme ouverte permettant aux utilisateurs d'échanger des préréglages de mouvements de caméra afin de diversifier les résultats de tournage et de permettre aux débutants d'incorporer des angles difficiles à filmer en un clic.

NINA arrivera également avec du matériel primé, y compris une rotation à 360 degrés pour créer un caractère unique dans les œuvres cinématographiques et une conception ergonomique compacte, garantissant des performances comparables à celles des robots de l'industrie avec une charge utile de 25 kg. Les fonctions de sécurité et d'arrêt d'urgence du robot offrent une sensibilité aux collisions alimentée par six capteurs de couple et ont été validées avec les scores de sécurité les plus élevés. D'autres fonctionnalités uniques incluent un joypad et un enseignement manuel, l'importation et l'exportation de mouvements, la pré-simulation, la rotation à 720 degrés et la capacité de suspension/de déplacement au poids le plus léger.

« Nous anticipons fortement la sortie en mars de notre système de caméra robotique NINA et sommes impatients de le présenter aux participants du CES cette année », a déclaré William (Junghoon) Ryu, PDG de Doosan Robotics. « NINA ouvre une toute nouvelle ère pour Doosan alors que nous élargissons nos offres dans le genre du divertissement et du contenu. Notre objectif a été de fournir quelque chose d'accessible mais d'innovant pour les créateurs de contenu professionnels dans les secteurs du divertissement, de la publicité, des médias sociaux et d'autres secteurs pertinents, et nous sommes convaincus que NINA offrira de grands avantages à tous les niveaux.

Doosan Robotics a été nommé lauréat du Consumer Electronics Show (CES) 2022 Innovation Awards pour son système de caméra robotique NINA. Le programme CES Innovation Awards, organisé par la Consumer Technology Association (CTA), est un concours annuel récompensant les produits technologiques de consommation exceptionnels. NINA de Doosan a également été récompensé par le CTA cette année pour son logiciel convivial conçu pour permettre à quiconque d'adopter des compétences cinématographiques professionnelles à l'aide de robots caméra.

Doosan exécutera également ses produits phares d'emballage et de palettisation de la SÉRIE H, répondant au besoin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité en automatisant l'industrie de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. En s'intéressant de plus en plus à l'agriculture durable contre le changement climatique, les visiteurs peuvent également découvrir des opérations agricoles intelligentes alimentées par la M-SERIES de Doosan sur le même site.

Tirant parti de l'adoption croissante des cobots dans l'industrie agroalimentaire, Doosan proposera des démonstrations vidéo du robot café modulaire sans pilote de l'entreprise,

NJC.© Info DOOSAN Doosan Robotics Inc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.