Sigma nl 20230327

Doosan Robotics wins CES2022 Innovation Award for Camera Robot System

17/11/21-FR bas de page

Doosan Robotics wint CES2022 Innovation Award voor Camera Robot System

Doosan robotics

Doosan Robotics heeft aangekondigd dat het is uitgeroepen tot Honoree in de Consumer Electronics Show (CES) 2022 Innovation Awards voor zijn camerarobotsysteem, "New Inspiration. Nieuwe hoek. (NINA)”.

Het CES Innovation Awards-programma, georganiseerd door de Consumer Technology Association (CTA), is een jaarlijkse wedstrijd die uitstekende consumententechnologieproducten eert.

Doosan's NINA werd dit jaar door CTA erkend voor zijn gebruiksvriendelijke software die is ontworpen om iedereen in staat te stellen professionele cinematografische vaardigheden aan te nemen met behulp van camerarobots.

NINA wordt bijgestaan ​​door Doosan's eigen software met een vereenvoudigde gebruikersinterface die mensen zonder robotervaring helpt om de bediening eenvoudig te maken. Het systeem detecteert automatisch een object en berekent de afstand, waardoor soepel en consistent filmen met robotondersteuning mogelijk is. Gebruikers kunnen hoeken vooraf testen door simulaties uit te voeren voordat ze daadwerkelijk gaan filmen, wat tijd bespaart en productiekosten bespaart.

Naast interne elementen wordt NINA ook geleverd met bekroonde hardware. De robot van Doosan met NINA kan bogen op 360-graden rotatie, wat uniek is in filmische werken en is ergonomisch compact van ontwerp, en levert prestaties die vergelijkbaar zijn met industriële robots met een laadvermogen van 25 kg. De veiligheids- en noodstopfuncties van de robot zijn gevalideerd met de hoogste veiligheidsscores en bieden botsingsgevoeligheid, aangedreven door sensoren met zes koppels. Bovendien wordt NINA geleverd met een externe controller die fungeert als een joypad en een eenvoudige bediening ondersteunt.

Om de toegankelijkheid verder te verbeteren, is Doosan van plan een open platform te bouwen voor gebruikers om presets van camerabewegingen uit te wisselen om de filmresultaten te diversifiëren en beginners in staat te stellen moeilijk te filmen hoeken met een klik op een knop op te nemen.

"De erkenning van vandaag markeert een nieuwe grote mijlpaal voor Doosan Robotics en het team dat meedogenloos heeft gewerkt aan de ontwikkeling van robotoplossingen die worden gebruikt in de dagelijkse werkstroom", zegt William (Junghoon) Ryu, CEO bij Doosan Robotics. "We zullen doorgaan met het ontwikkelen van servicerobots om mensen te helpen waardevoller werk te doen en veiligheid als topprioriteit te plaatsen en het gebruik ervan te democratiseren door eenvoudigere bruikbaarheid en bredere toegang tot alle niveaus te bieden."

Doosan Robotics wint CES2022 Innovation Award voor Camera Robot System

De bekroonde Doosan Robotics zal exposeren op CES 2022 en hun innovatieve technologische line-up presenteren tussen 5 en 8 januari 2022.
NJC.© Info DOOSAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/11/21

Doosan Robotics remporte le prix de l'innovation CES2022 pour le système de caméra robotique

Doosan robotics

Doosan Robotics a annoncé avoir été nommé lauréat du Consumer Electronics Show (CES) 2022 Innovation Awards pour son système de robot caméra, « New Inspiration. Nouvel angle. (NINA)".

Le programme CES Innovation Awards, organisé par la Consumer Technology Association (CTA), est un concours annuel récompensant les produits technologiques de consommation exceptionnels.

NINA de Doosan a été récompensé par le CTA cette année pour son logiciel convivial conçu pour permettre à quiconque d'adopter des compétences cinématographiques professionnelles à l'aide de robots caméra.

NINA est assisté par le logiciel propriétaire de Doosan avec une interface utilisateur simplifiée aidant les personnes sans expérience en robotique à prendre le contrôle facilement. Le système détecte automatiquement un objet et calcule la distance permettant un tournage assisté par robot fluide et cohérent. Les utilisateurs peuvent pré-tester les angles en exécutant des simulations avant le tournage réel, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de production.

Outre les éléments internes, NINA est également livré avec du matériel primé. Le robot de Doosan doté de NINA bénéficie d'une rotation à 360 degrés créant un caractère unique dans les œuvres cinématographiques et est de conception ergonomique et compacte, offrant des performances comparables à celles des robots de l'industrie avec une charge utile de 25 kg. Les fonctions de sécurité et d'arrêt d'urgence du robot ont été validées avec les scores de sécurité les plus élevés et offrent une sensibilité aux collisions alimentée par six capteurs de couple. De plus, NINA est livré avec un contrôleur externe qui agit comme un joypad, facilitant la commande.

Pour améliorer encore son accessibilité, Doosan prévoit de créer une plate-forme ouverte permettant aux utilisateurs d'échanger des préréglages de mouvements de caméra afin de diversifier les résultats de tournage et de permettre aux débutants d'incorporer des angles difficiles à filmer en un clic.

« La reconnaissance d'aujourd'hui marque une autre étape importante pour Doosan Robotics et l'équipe qui ont travaillé sans relâche pour développer des solutions robotiques utilisées dans le flux de travail quotidien », a déclaré William (Junghoon) Ryu, PDG de Doosan Robotics. « Nous continuerons à faire progresser les robots de service pour aider les gens à accomplir un travail plus précieux en plaçant la sécurité au premier plan et à démocratiser son utilisation en offrant une facilité d'utilisation et un accès plus large à tous les niveaux. »

Doosan Robotics remporte le prix de l'innovation CES2022 pour le système de caméra robotique

La société primée Doosan Robotics exposera au CES 2022, présentant sa gamme de technologies innovantes du 5 au 8 janvier 2022.
NJC.© Info DOOSAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.