Sigma nl 20230327

Geothermal test project moves ahead in Germany

02/08/21-FR bas de page

Technologische vooruitgang geeft hoop aan ambitieus diepgeworteld leidingsysteem in Beieren
Een boorinstallatie op het terrein van het Eavor / Enex aardwarmteproject in Geretsried, Beieren. Afbeelding met dank aan Enex

20210831 133355 geretsrieddrillingrigA drilling rig on the site of the Eavor/Enex geothermal energy project in Geretsried, Bavaria. Image courtesy Enex

Een ambitieus geothermisch project gaat door in de stad Geretsried in Beieren, Duitsland.

Het project omvat de plaatsing van een met vloeistof gevuld leidingsysteem, in lagen heet gesteente, zo'n 4,5 km onder de grond.

De vloeistof zal worden verwarmd tot een temperatuur van 120 graden Celsius, voordat deze naar de oppervlakte stijgt om energie te leveren voor een oppervlakte-energiecentrale.

Het project is het geesteskind van het Canadese technologiebedrijf Eavor Technologies, dat zegt zijn pilot Eavor-Loop-systeem te hebben geüpgraded na mislukte pogingen om de testlocatie in 2013 en 2017 te vestigen.

Het bedrijf heeft onlangs een projectontwikkelingsbedrijf opgericht met Enex Power Germany, met als doel het systeem op het net aan te sluiten, waardoor het mogelijk stroom kan leveren aan de stad Geretsried.

Daniel Mölk van Eavour zei dat het voorstelde, na overleg met omwonenden, om in 2022 te beginnen met boren tot een diepte van 4500 meter, alvorens vier pijpennetwerken aan te leggen en deze diep in de rots te plaatsen.

Eavor denkt dat het systeem tot 8 MW elektrische energie kan opwekken, tegen een kostprijs van zo'n € 200 miljoen.

Het project wordt ondersteund door de energietransitie van Oberland, een organisatie die als doel heeft de regio op weg te helpen naar fossielvrije brandstof. De organisatie heeft berekend dat de voorgestelde schone energie 40.000 ton CO2 per jaar kan besparen.

Met een testfaciliteit die al in bedrijf is in Canada, gelooft Eavor Technologies dat een succesvolle uitrol van het systeem in Duitsland een fundamentele verandering in de productie van thermische energie zou kunnen initiëren

Info Eavor/Enex

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/08/21

Les avancées technologiques donnent de l'espoir à un ambitieux système de canalisations en terre profonde en Bavière
Une plate-forme de forage sur le site du projet d'énergie géothermique Eavor/Enex à Geretsried, en Bavière. Image reproduite avec l'aimable autorisation d'Enex

20210831 133355 geretsrieddrillingrigA drilling rig on the site of the Eavor/Enex geothermal energy project in Geretsried, Bavaria. Image courtesy Enex

Un ambitieux projet géothermique avance dans la ville de Geretsried en Bavière, en Allemagne.

Le projet comprend la mise en place d'un système de canalisations remplies de liquide, dans des couches de roche chaude, à environ 4,5 km sous terre.

Le liquide sera chauffé à une température de 120 degrés Celsius, avant de remonter à la surface pour fournir de l'énergie à une centrale électrique de surface.

Le projet est le fruit de l'entreprise technologique canadienne Eavor Technologies, qui affirme avoir mis à niveau son système pilote Eavor-Loop, à la suite de tentatives infructueuses d'établir le site d'essai en 2013 et 2017.

La société a récemment formé une société de développement de projets avec Enex Power Germany, dans le but de connecter son système au réseau, lui permettant potentiellement de fournir de l'électricité à la ville de Geretsried.

Daniel Mölk d'Eavor a déclaré avoir proposé, après consultation avec les résidents locaux, de commencer le forage en 2022, à une profondeur de 4 500 m, avant de construire quatre réseaux de canalisations et de les placer profondément dans la roche.

Eavor pense que le système pourrait générer jusqu'à 8 MW d'énergie électrique, pour un coût d'environ 200 millions d'euros.

Le projet est soutenu par la transition énergétique de l'Oberland, un organisme dont l'objectif est d'accompagner la région dans la transition vers les énergies non fossiles. L'organisation a calculé que l'énergie propre proposée pourrait économiser 40 000 tonnes de CO2 par an.

Avec une installation d'essai déjà en service au Canada, Eavor Technologies estime qu'un déploiement réussi du système en Allemagne pourrait amorcer un changement fondamental dans la production d'énergie thermique.

Info Eavor/Enex

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.