Mon projet 2 6

Green Light for WOLFFKRAN Norge AS – three WOLFF 8033 cranes delivered for the initial project of the new joint venture in Norway

04/03/22-FR Bas de page

Groen licht voor WOLFFKRAN Norge AS – drie WOLFF 8033 kranen geleverd voor het eerste project van de nieuwe joint venture in Noorwegen

Project hospital molde fotograf andreas winter 3 3d5

At the start of the joint venture, three WOLFF cranes are erecting a new hospital in Molde, in the southwest of Norway. By the end of the year, Managing Director Espen Hanssen expects to see around twelve WOLFF tower cranes in use on projects throughout the country. IMAGE SOURCE: WOLFFKRAN GmbH

De rode WOLFF's gaan naar het noorden. WOLFFKRAN Holding AG en het Noorse Mikkelsen AS hebben de joint venture WOLFFKRAN Norge AS opgericht. In de toekomst zullen de twee partners de verkoop en verhuur van WOLFF-torenkranen op de Noorse markt aanbieden. Terwijl het nog in de oprichtingsfase zat, had het nieuwe torenkraanbedrijf al de eerste bestelling binnen voor de levering van drie kranen voor een groot project in Molde.

Espen Hanssen, algemeen directeur van Mikkelsen Kran AS, zal ook de dagelijkse gang van zaken leiden van WOLFFKRAN Norge AS, met het hoofdkantoor in Drammen, 40 kilometer ten zuidwesten van Oslo. "De concentratie van onze gezamenlijke inspanningen als WOLFFKRAN Norge AS maakt ons concurrerender en helpt ons het marktaandeel in het hele land te vergroten", zegt Hanssen.

Mikkelsen – Een veteraan in de industrie

Bent Mikkelsen, oprichter en eigenaar van Mikkelsen AS, is al meer dan 50 jaar actief in de Noorse kraan- en transportbranche. Door de joint venture keert Mikkelsen terug naar de torenkraanbusiness en positioneert hij zichzelf als een allesomvattende dienstverlener voor hijs- en transportdiensten. "We zijn erg trots op onze samenwerking met een technologische leider als WOLFFKRAN. We kennen elkaar goed en kijken ernaar uit om samen een ultramodern torenkraanbedrijf in Noorwegen op te bouwen", zegt Mikkelsen.

Noorwegen ziet grotere vraag naar torenkranen

Voor WOLFFKRAN is de alliantie een belangrijke stap in het openen van een nieuwe markt met een groeiende vraag naar grote torenkranen met een hoog draagvermogen. "De joint venture brengt twee toonaangevende bedrijven samen, elk met hun respectievelijke sterke punten. Samen kunnen we uitstekende torenkraanoplossingen bieden met alle bijbehorende diensten aan klanten. We kijken er erg naar uit om met Mikkelsen samen te werken en een nieuw momentum op de Noorse markt te brengen, ", zegt Duncan Salt, CEO van WOLFFKRAN Holding AG.
Drie WOLFF-kranen voor een project in Molde bezegelen de samenwerking

Voordat de inkt van de overeenkomst was opgedroogd, kreeg WOLFFKRAN Norge AS zijn eerste contract toegewezen: de levering van drie WOLFF 8033 Cross-kranen voor aannemer HENT AS voor een nieuw ziekenhuis in Molde. Dit grootschalige bouwproject zal voornamelijk worden gebouwd met geprefabriceerde onderdelen met een gewicht tot zeven ton. "Een ideale klus voor de WOLFF 8033 kranen met een laadvermogen van 8,1 en 7,8 ton op 55 meter hoogte", legt Hanssen uit. "We hadden slechts drie kranen nodig om het volledige terrein van 54.000 m² te bestrijken." Alle drie de kranen zijn inmiddels opgesteld en blijven tot medio 2023 ter plaatse. In het voorjaar zullen nog twee WOLFF-kranen worden ingezet op het woonproject Gregers Kvartal in Oslo.
NJC.© Info : WOLFFKRAN GmbH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/03/22

Feu vert pour WOLFFKRAN Norge AS – trois grues WOLFF 8033 livrées pour le projet initial de la nouvelle coentreprise en Norvège

Project hospital molde fotograf andreas winter 3 3d5

At the start of the joint venture, three WOLFF cranes are erecting a new hospital in Molde, in the southwest of Norway. By the end of the year, Managing Director Espen Hanssen expects to see around twelve WOLFF tower cranes in use on projects throughout the country. IMAGE SOURCE: WOLFFKRAN GmbH

Les WOLFF rouges se dirigent vers le nord. WOLFFKRAN Holding AG et Norwegian Mikkelsen AS ont créé la coentreprise WOLFFKRAN Norge AS. À l'avenir, les deux partenaires proposeront la vente et la location de grues à tour WOLFF sur le marché norvégien. Alors qu'elle était encore en phase de création, la nouvelle entreprise de grues à tour avait déjà obtenu sa première commande pour livrer trois grues pour un grand projet à Molde.

Espen Hanssen, directeur général de Mikkelsen Kran AS, dirigera également les activités quotidiennes de WOLFFKRAN Norge AS, dont le siège est à Drammen, situé à 40 kilomètres au sud-ouest d'Oslo. "La concentration de nos efforts combinés en tant que WOLFFKRAN Norge AS nous rend plus compétitifs et nous aide à augmenter notre part de marché dans tout le pays", déclare Hanssen.

Mikkelsen – Un vétéran de l'industrie

Bent Mikkelsen, fondateur et propriétaire de Mikkelsen AS, travaille dans le secteur norvégien des grues et du transport depuis plus de 50 ans. La joint-venture voit Mikkelsen revenir sur le marché des grues à tour, se positionnant comme un fournisseur de services à guichet unique pour les services de levage et de transport. « Nous sommes très fiers de collaborer avec un leader technologique comme WOLFFKRAN. Nous nous connaissons bien et sommes impatients de construire ensemble une entreprise de grues à tour à la pointe de la technologie en Norvège », déclare Mikkelsen.

La Norvège connaît une demande accrue de grues à tour

Pour WOLFFKRAN, l'alliance est une étape importante dans l'ouverture d'un nouveau marché avec une demande croissante de grandes grues à tour avec des capacités de charge élevées. "La joint-venture réunit deux sociétés leaders, chacune avec ses forces respectives. Ensemble, nous pouvons fournir d'excellentes solutions de grues à tour avec tous les services associés aux clients. Nous sommes très impatients de travailler avec Mikkelsen et de donner un nouvel élan au marché norvégien, " déclare Duncan Salt, PDG de WOLFFKRAN Holding AG.
Trois grues WOLFF pour un projet à Molde scellent le partenariat

Avant que l'encre de l'accord ne sèche, WOLFFKRAN Norge AS a remporté son premier contrat : la livraison de trois grues WOLFF 8033 Cross pour l'entrepreneur HENT AS pour un nouvel hôpital à Molde. Ce projet de construction à grande échelle sera principalement construit en utilisant des éléments préfabriqués pesant jusqu'à sept tonnes. « Un travail idéal pour les grues WOLFF 8033 avec des capacités de charge de pointe de 8,1 et 7,8 tonnes à 55 mètres », explique Hanssen. "Nous n'avions besoin que de trois grues pour couvrir l'ensemble du site de 54 000 m²." Les trois grues ont déjà été montées et resteront sur place jusqu'à la mi-2023. Deux autres grues WOLFF seront utilisées au printemps sur le projet résidentiel Gregers Kvartal à Oslo.
NJC.© Info : WOLFFKRAN GmbH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.