Mon projet 2 6

Himoinsa extends Stationary range of HS gen sets

17/01/22-FR Bas de page

Himoinsa breidt stationaire reeks HS-generatorsets uit

20220114 094156 himoinsa hs90 gen set

Himoinsa HS90 gen set

Himoinsa heeft zijn stationaire assortiment HS generatorsets uitgebreid. Waar de line-up eerder modellen van 10 tot 50 kVA omvatte, breiden de nieuwe toevoegingen dat uit tot vermogensbereiken tussen 60 en 90 kVA.

Waar de originele units Yanmar-motoren gebruikten (Himoinsa maakt deel uit van de Yanmar Group), hebben deze nieuwste generatorsets motoren van FPT. Daarnaast omvat het assortiment HS40 luifels in vier verschillende maten. De luifels kunnen oxidatie en roest helpen verminderen, waardoor de levensduur van de units wordt verlengd. De luifels maken gebruik van zelfdovend polyurethaanschuim en steenwol met een hoge dichtheid.

Luchtinlaten zijn gepositioneerd om geluidsemissies te verminderen en het binnendringen van water te voorkomen. Er is ook een extra geluiddempingskit verkrijgbaar.

De belangrijkste kenmerken van de units zijn onder meer verankeringspunten voor de installatie van gestandaardiseerde hijsogen. Er is een extractie kt voor het beheer van de generatorset tijdens onderhoudswerkzaamheden. Verschillende brandstoftanks kunnen worden geïnstalleerd met een brugkraan. Er zijn ook optionele hefsleden voor heftrucks verkrijgbaar.

Er zijn twee distributiekabelingangen; een lagere ingang aan de voorkant die helpt om de totale voetafdruk van de generatorset te verminderen, plus een lagere zij-ingang. Beide hebben een aluminium deksel om de ingangen te beschermen.

De generatorsets zijn verkrijgbaar in zowel 50 als 60 Hz.

De containers hebben verwijderbare deuren om volledige toegang tot het interieur mogelijk te maken voor onderhoud. Dit helpt ook om de totale voetafdruk te verkleinen wanneer de unit in een gebouw wordt geïnstalleerd.

HS-generatorsets werden oorspronkelijk eind 2020 geïntroduceerd. Ze zijn bedoeld voor gebruik in een groot aantal industrieën of voor noodsituaties waar continue stroom vereist is.
NJC.© Info Himoinsa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/01/22

Himoinsa étend sa gamme stationnaire de groupes électrogènes HS

20220114 094156 himoinsa hs90 gen set

Himoinsa HS90 gen set

Himoinsa a élargi sa gamme stationnaire de groupes électrogènes HS. Là où la gamme comprenait auparavant des modèles de 10 à 50 kVA, les nouveaux ajouts étendent cela à des plages de puissance comprises entre 60 et 90 kVA.

Là où les unités d'origine utilisaient des moteurs Yanmar (Himoinsa fait partie du groupe Yanmar), ces derniers groupes électrogènes ont des moteurs de FPT. De plus, la gamme comprend des auvents HS40 en quatre tailles différentes. Les auvents peuvent aider à réduire l'oxydation et la rouille, prolongeant ainsi la durée de vie des unités. Les auvents utilisent de la mousse de polyuréthane auto-extinguible et de la laine de roche haute densité.

Les entrées d'air ont été positionnées pour réduire les émissions sonores et empêcher les infiltrations d'eau. Un kit d'insonorisation supplémentaire est également disponible.

Les principales caractéristiques des unités comprennent des points d'ancrage pour l'installation d'anneaux de levage standardisés. Il existe un kt d'extraction pour la gestion du groupe électrogène lors des travaux de maintenance. Différents réservoirs de carburant peuvent être installés avec le besoin d'un pont roulant. Des patins de levage en option pour chariots élévateurs sont également disponibles.

Il y a deux entrées de câble de distribution ; une entrée avant inférieure qui aide à réduire l'encombrement global du groupe électrogène, ainsi qu'une entrée latérale inférieure. Les deux ont un couvercle en aluminium pour protéger les entrées.

Les groupes électrogènes sont disponibles en 50 et 60 Hz.

Les conteneurs ont des portes amovibles pour permettre un accès intérieur complet pour l'entretien. Cela permet également de réduire l'encombrement global lors de l'installation de l'unité dans un bâtiment.

Les groupes électrogènes HS ont été introduits à la fin de 2020. Ils sont destinés à être utilisés dans une gamme d'industries ou pour des situations d'urgence où une alimentation continue est requise.
NJC.© Infos Himoinsa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.