Sigma nl 20230327

Hitachi teams up..

08/04/21 -FR bas de page

Het Japanse Hitachi Construction Machinery en ABB uit Zwitserland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken voor machines die een netto-nuluitstoot genereren.
Hitachi steengroeven machines

1617864896 hitachi mining

Dankzij dit memorandum van overeenstemming kan Hitachi Construction Machinery de elektrificatie- en automatiseringstechnologie van ABB toepassen op zijn eigen vrachtwagens en graafmachines.

De eerste focus ligt op de steengroeven en mijnbouwsector in plaats van op de bouw.

Sonosuke Ishii, senior vice president van Hitachi Construction Machinery, zei: “Het merendeel van de mijnbouwactiviteiten wereldwijd blijft energie-intensief, waarbij veel van de huidige industriële processen een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Klimaatverandering blijft de samenleving en gemeenschappen beïnvloeden; het is onze visie om via deze commerciële samenwerking oplossingen te bieden die de ecologische voetafdruk van onze klanten kunnen verkleinen. We zijn verheugd om samen te werken met ABB terwijl we onze inspanningen blijven investeren in de introductie van milieuvriendelijke technologieën en systemen voor de mijnbouw. ??"
Info Hitachi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/04/21

Le japonais Hitachi Construction Machinery et ABB de la Suisse ont signé un accord de coopération pour explorer les possibilités de machines générant des émissions nettes nulles.
Machines d'extraction Hitachi

1617864896 hitachi mining

Ce protocole d’accord permettra à Hitachi Construction Machinery d’appliquer la technologie d’électrification et d’automatisation d’ABB à ses propres camions de transport et excavatrices.

L'accent est initialement mis sur le secteur des carrières et des mines plutôt que sur la construction.

Sonosuke Ishii, vice-président senior d'Hitachi Construction Machinery, a déclaré: «La majorité des opérations minières dans le monde restent gourmandes en énergie, de nombreux procédés industriels actuels produisant d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique continue d'avoir un impact sur la société et les communautés; c'est notre vision à travers cette collaboration commerciale de fournir des solutions qui peuvent réduire l'empreinte environnementale de nos clients. Nous sommes ravis de collaborer avec ABB alors que nous continuons à investir nos efforts dans l'introduction de technologies et de systèmes respectueux de l'environnement pour l'industrie minière. »
Infos Hitachi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !