Mon projet 2 6

Hitachi ZW180-7 wheel loader puts customers in control

11/01/22-FR Bas de page

Hitachi ZW180-7 wiellader geeft klanten de controle

Hitachi wheelloader zw180 2 90aHitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

 Hitachi heeft de ZW180-7 onthuld, een kleiner model van de volgende generatie uit zijn Stage V-conforme wielladerreeks, die zorgvuldig is ontworpen om zowel eigenaars als machinisten aan te spreken. Met toonaangevende veiligheidsvoorzieningen en ongeëvenaard comfort in de cabine hebben machinisten de volledige controle over hun werkruimte. Eigenaren profiteren van de uitzonderlijke efficiëntie en maximale uptime van het nieuwe model, omdat ze hierdoor meer controle hebben over hun winst en hun wagenpark, dankzij de tools en services voor bewaking op afstand die door Hitachi worden geleverd.

Na een dag in de ruime, volledig opnieuw ontworpen cabine te hebben doorgebracht, zullen machinisten zich verfrist voelen in plaats van vermoeid en tevreden over hun vermogen om productiever te werken. De ZW180-7 belichaamt ultiem comfort, met enkele van de laagste geluids- en trillingsniveaus op de markt. Er is veel aandacht besteed aan eenvoudige bediening met de verbeterde stoel met gemonteerde elektrische stuurhendels, ergonomische multifunctionele hendel, antislip stuurwiel, 40% grotere en volledig verstelbare armleuning met geïntegreerde controller en handig schakelpaneel aan de zijkant. Het hi-res scherm is ook gemakkelijker te bekijken.

Machinisten zullen zich ook veilig voelen in de cabine van de nieuwe ZW180-7 - de veiligste machine op de markt - dankzij uitstekend zicht rondom en intelligente systemen. Met het Aerial Angle camerasysteem hebben ze een uitzonderlijk panoramisch zicht van 270 graden op het werkterrein en kunnen ze vol vertrouwen werken in uitdagende omstandigheden met het volledige LED-werklampenpakket. Als er zich iets in de buurt van de achterkant van de machine bevindt, worden ze onmiddellijk gewaarschuwd door het obstakeldetectie- en waarschuwingssysteem aan de achterkant.

20220106 115948 doosantobrocogiantpic3ag 1

Hitachi wheel loader ZW180 IMAGE SOURCE: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Verbeter de winst en maximaliseer de uptime

Eigenaren zullen hun winst kunnen vergroten dankzij het indrukwekkende brandstofverbruik, de efficiëntie en de veelzijdigheid van de ZW180-7. Dit model kan voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt, met drie soorten hefarmen beschikbaar: standaard, hoog en parallel.

Snellere en efficiëntere korte laadoperaties dankzij de Approach Speed ​​Control-functie, die het brandstofverbruik met 16% vermindert, voldoen verder aan de eisen van de eigenaren. De productiviteit wordt verhoogd door kortere cyclustijden die worden verkregen door de automatische opstartfunctie. Dit verhoogt automatisch het toerental om de rijsnelheid op hellingen te behouden.

De prestaties en trekkracht van de ZW180-7 zijn ook verbeterd door aanzienlijke verbeteringen aan het motorkoppel. Dit resulteert in eenvoudiger vullen van de emmer, kortere cyclustijden en hogere productiviteit met een lager brandstofverbruik.

Het nieuwe ZW-7-model laadt vrachtwagens nauwkeuriger, waardoor tijd en geld wordt bespaard, dankzij het payload-monitoringsysteem. Bovendien kunnen machinisten het brandstofverbruik monitoren dankzij de nieuwe ECO-meter en kunnen de prestaties worden verbeterd met verschillende instelbare functies.

Ultrabetrouwbare prestaties om de uptime aanzienlijk te verhogen, zijn mogelijk omdat de ZW180-7 is gebouwd met duurzame componenten, intelligente preventiesystemen en eenvoudige onderhoudsfuncties zoals het verbeterde koelpakket. Het gebruik van Hitachi-bakken van hoge kwaliteit, aangepast aan de toepassing, en robuust grondaangrijpend gereedschap dat eenvoudig te installeren en te vervangen is, maximaliseert de uptime verder.

Hitachi wheelloader zw180 3 5fd

Hitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Totale controle en ondersteuning

Om eigenaren en machinisten gedurende de hele levenscyclus van de nieuwe ZW-7 wielladers te ondersteunen, biedt Hitachi een breed scala aan after-sales services en toegang tot essentiële gegevens en tools, zodat ze hun machine effectief kunnen beheren. Deze omvatten bewakingssystemen op afstand, Owner's Site en ConSite (onderdeel van Global e-Service) en de ConSite Pocket-app, die helpen bij het bewaken van de prestaties, het volgen van de locatie en het plannen van onderhoud.

"Met Hitachi ZW-7 wielladers geven we onze klanten de controle over hun werkruimte, hun bedrijf en hun wagenpark", zegt Bill Drougkas, Manager Product Management van Hitachi Construction Machinery (Europe) NV.

Hitachi wheelloader zw180 4 1ad

Hitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

“De nieuwe ZW180-7 biedt een superieure ervaring in de cabine en overtreft de verwachtingen op het gebied van efficiëntie en prestaties. Door samen te werken met onze klanten - door toonaangevende apparatuur, innovatieve technologie en uitgebreide after-salesondersteuning te bieden - kunnen we hen helpen hun visie te creëren. ”

NJC.© Info: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/01/22

La chargeuse sur pneus Hitachi ZW180-7 donne le contrôle aux clients

Hitachi wheelloader zw180 2 90aHitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

 Hitachi a dévoilé la ZW180-7, un modèle de nouvelle génération plus petit de sa gamme de chargeuses sur pneus conforme à la norme Stage V, qui a été soigneusement conçu pour plaire à la fois aux propriétaires et aux opérateurs. Avec des fonctions de sécurité de pointe et un confort inégalé dans la cabine, les opérateurs se sentent en contrôle total de leur espace de travail. Les propriétaires bénéficient de l'efficacité exceptionnelle et de la disponibilité maximale du nouveau modèle, car cela leur donne un meilleur contrôle sur leurs bénéfices ainsi que sur leur flotte, grâce aux outils de surveillance à distance et aux services fournis par Hitachi.

Après avoir passé la journée dans la cabine spacieuse et entièrement repensée, les opérateurs se sentiront plus reposés que fatigués et satisfaits de leur capacité à travailler de manière plus productive. Le ZW180-7 incarne le summum du confort, avec certains des niveaux de bruit et de vibrations les plus bas du marché. Une grande attention a été accordée à la facilité d'utilisation avec le siège amélioré avec leviers de commande électrique montés, levier multifonction ergonomique, volant antidérapant, accoudoir 40 % plus grand et entièrement réglable avec contrôleur intégré et panneau de commande latéral pratique. L'écran haute résolution est également plus facile à visualiser.

Les opérateurs se sentiront également en sécurité dans la cabine de la nouvelle ZW180-7 - la machine la plus sûre du marché - grâce à une superbe visibilité panoramique et des systèmes intelligents. Avec le système de caméra d'angle aérien, ils ont une vue à vol d'oiseau exceptionnelle à 270 degrés du chantier et peuvent travailler en toute confiance dans des conditions difficiles avec l'ensemble de projecteurs de travail à LED. Si quelque chose se trouve à proximité de l'arrière de la machine, ils sont immédiatement alertés par le système de détection et d'avertissement d'obstacle arrière.

20220106 115948 doosantobrocogiantpic3ag 1

Hitachi wheel loader ZW180 IMAGE SOURCE: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Améliorez vos profits et maximisez la disponibilité

Les propriétaires pourront augmenter leurs profits grâce à l'impressionnante économie de carburant, l'efficacité et la polyvalence de la ZW180-7. Ce modèle peut être utilisé sur une large gamme d'applications, avec trois types de bras de levage disponibles : standard, haut et parallèle.

Des opérations de chargement courtes plus rapides et plus efficaces grâce à la fonction de contrôle de la vitesse d'approche, qui réduit la consommation de carburant de 16%, répondent davantage aux exigences des propriétaires. La productivité est renforcée par des temps de cycle réduits grâce à la fonction de mise sous tension automatique. Cela augmente automatiquement le régime pour maintenir la vitesse de déplacement sur les pentes.

Les performances et la force de traction de la ZW180-7 ont également été améliorées par des améliorations significatives du couple moteur. Cela se traduit par un remplissage plus facile du godet, des temps de cycle plus rapides et une productivité plus élevée avec une consommation de carburant réduite.

Le nouveau modèle ZW-7 charge les camions avec plus de précision, économisant du temps et de l'argent, grâce au système de surveillance de la charge utile. De plus, les opérateurs peuvent surveiller la consommation de carburant grâce à la nouvelle jauge ECO et les performances peuvent être améliorées grâce à plusieurs fonctions réglables.

Une performance ultra-fiable pour augmenter considérablement le temps de disponibilité est possible car le ZW180-7 est construit avec des composants durables, des systèmes de prévention intelligents et des fonctionnalités de maintenance faciles telles que le package de refroidissement amélioré. L'utilisation de godets Hitachi de haute qualité, personnalisés pour s'adapter à l'application, et d'outils d'attaque au sol robustes, faciles à installer et à remplacer, maximise davantage la disponibilité.

Hitachi wheelloader zw180 3 5fd

Hitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Contrôle total et assistance

Pour aider les propriétaires et les opérateurs tout au long du cycle de vie des nouvelles chargeuses sur pneus ZW-7, Hitachi propose une large gamme de services après-vente et un accès aux données et outils essentiels afin qu'ils puissent gérer efficacement leur machine. Ceux-ci incluent des systèmes de surveillance à distance, le site du propriétaire et ConSite (qui fait partie de Global e-Service) et l'application ConSite Pocket, qui aident à surveiller les performances, à suivre l'emplacement et à planifier la maintenance.

« Avec les chargeuses sur pneus Hitachi ZW-7, nous donnons à nos clients le contrôle de leur espace de travail, de leur entreprise et de leur flotte », déclare Bill Drougkas, responsable de la gestion des produits chez Hitachi Construction Machinery (Europe) NV.

Hitachi wheelloader zw180 4 1ad

Hitachi wheel loader ZW180 Image source: Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

« La nouvelle ZW180-7 offre une expérience supérieure dans la cabine et dépasse les attentes en termes d'efficacité et de performances. En travaillant en partenariat avec nos clients – en leur fournissant des équipements de pointe, une technologie innovante et un service après-vente de grande envergure – nous pouvons les aider à créer leur vision.

NJC.© Info : Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 11/01/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.