Mon projet 2 6

Honoured with two internationally renowned design awards

01/04/22-FR Bas de page

Geëerd met twee internationaal gerenommeerde designprijzen

Kleemann product evo2 bcc

The German Design Award and US Good Design Award for mobile jaw and cone crushers of the new EVO2 generation from Kleemann IMAGE SOURCE: WIRTGEN GROUP

 De German Design Award en Good Design Award voor nieuwe mobiele kaak- en kegelbrekers van de nieuwe EVO2-generatie

Met deze onderscheidingen heeft Kleemann opnieuw haar innovatieve kracht bewezen. De mobiele kaakbreker MOBICAT MC 110(i) EVO2, net als de mobiele kegelbreker MOBICONE MCO 90(i) EVO2, behoort tot de nieuwe EVO2-generatie. Beide brekers werden ingezet als een gekoppelde combinatie van fabrieken of afzonderlijk en werden ontworpen om te voldoen aan economische, ergonomische en ecologische vereisten, wat, samen met consistente stilistische elementen, uiteindelijk leidde tot een ontwerp dat de prijzen waardig was.

De interindustriële German Design Award geldt als een van de meest prestigieuze internationale prijzen in de designscene. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan ​​staat de Award in het teken van toekomstgericht ontwerpen, nieuwe digitale technologieën en klimaatneutraal produceren. De »Gold« Award is de hoogste onderscheiding die door de German Design Award wordt toegekend voor een uitstekende holistische en innovatieve ontwerpprestatie. Volgens de jury maakte de kaakbreker MOBICAT MC 110(i) EVO2 indruk met zijn compacte, vooruitstrevende ontwerp, dat perfect voldoet aan de eisen op het gebied van kracht en prestatie, moderne technologie en ergonomie, zowel intern als extern.

Andere positieve aspecten van de mobiele kegelbreker MOBICONE MCO 90(i) EVO2 waren de hoge energie-efficiëntie, het intelligente bedieningscomfort en de topproductkwaliteit. Ook in dit geval visualiseert het krachtige ontwerp de indrukwekkende machineprestaties. De jury erkende het consistente ontwerpconcept en de uitvoering door het toekennen van het keurmerk "Special Mention".
Good Design Award: Amerikaanse onderscheiding voor de MOBICAT MC 110(i) EVO2 en de MOBICONE MCO 90(i) EVO2

De mobiele kaakbreker en de mobiele kegelbreker werden bekroond met de US Good Design Award, die al meer dan 70 jaar wordt toegekend voor innovatieve uitmuntendheid. De bekroonde producten moeten niet alleen een buitengewoon design en esthetiek hebben, maar vooral innovatieve kracht, functionaliteit en energie-efficiëntie demonstreren. In de categorie Industry Design maakte het krachtige ontwerp van de nieuwe breekinstallaties ook op dit gebied indruk met de US Award. Kleemann onderstreept met deze onderscheidingen nogmaals de hoge innovatiekracht van de specialist voor breek- en zeefinstallaties.
NJC.© Info WIRTGEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/04/22

Récompensé par deux prix de design de renommée internationale

Kleemann product evo2 bcc

The German Design Award and US Good Design Award for mobile jaw and cone crushers of the new EVO2 generation from Kleemann IMAGE SOURCE: WIRTGEN GROUP

 Le German Design Award et le Good Design Award pour les nouveaux concasseurs mobiles à mâchoires et à cône de la nouvelle génération EVO2

Avec ces récompenses, Kleemann a une fois de plus démontré sa force d'innovation. Le concasseur mobile à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2, tout comme le concasseur mobile à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2, appartient à la nouvelle génération EVO2. Déployés comme une combinaison d'installations liées ou individuellement, les deux concasseurs ont été conçus pour répondre à des exigences économiques, ergonomiques et écologiques qui, associées à des éléments stylistiques cohérents, ont finalement abouti à un design digne des récompenses.

Le prix interindustriel du design allemand compte parmi les prix internationaux les plus prestigieux sur la scène du design. À l'occasion de son dixième anniversaire, le prix met l'accent sur les conceptions tournées vers l'avenir, les nouvelles technologies numériques et la production climatiquement neutre. Le « Gold » Award est la plus haute récompense décernée par le German Design Award pour une excellente réalisation de design holistique et innovante. Selon le jury, le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2 a impressionné par sa conception compacte et progressive, qui répond parfaitement aux exigences de puissance et de performance, de technologie moderne et d'ergonomie, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Parmi les autres aspects positifs du concasseur à cône mobile MOBICONE MCO 90(i) EVO2, citons sa haute efficacité énergétique, son confort d'utilisation intelligent et la qualité de ses produits. Dans ce cas également, la conception puissante visualise les performances impressionnantes de la machine. Le jury a reconnu le concept et la mise en œuvre cohérents du design en conférant le sceau d'approbation "Mention spéciale".
Good Design Award : prix américain pour le MOBICAT MC 110(i) EVO2 et le MOBICONE MCO 90(i) EVO2

Le concasseur mobile à mâchoires et le concasseur mobile à cône ont reçu le US Good Design Award, qui récompense l'excellence de l'innovation depuis plus de 70 ans. Les produits primés doivent non seulement avoir des designs et une esthétique extraordinaires, mais surtout faire preuve de force d'innovation, de fonctionnalité et d'efficacité énergétique. Dans la catégorie Industry Design, la conception puissante des nouvelles installations de concassage a également impressionné dans ce domaine lors du US Award. Kleemann, avec ces récompenses, souligne une fois de plus la grande force d'innovation du spécialiste des installations de concassage et de criblage.
NJC.© Info WIRTGEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 votes. Moyenne 5 sur 5.