Sigma nl 20230327

Husqvarna Construction resolutely opts for sustainability..

30/09/21-FR bas de page

Husqvarna Construction kiest volop voor duurzaam met nieuw accu-assortiment

000067297 600x400 cHusqvarna Construction gaat resoluut voor meer duurzaamheid en lanceert een nieuw
assortiment machines op batterij. De onderneming stelde haar drie nieuwigheden, namelijk een
boormotor, een vlindermachine en een doorslijper, in primeur voor op MATEXPO in Kortrijk. De
accu-aangedreven doorslijper is dé uitblinker van hun vernieuwd assortiment. Deze unieke
doorslijper kreeg de naam K1 PACE. Zijn sterke prestaties zijn gelijkwaardig aan die van benzine-
aangedreven slijpers, maar met alle extra voordelen voor milieu en gebruiker.
Innovatief assortiment op basis van accu
Husqvarna Construction breidt met deze drie nieuwe machines haar assortiment op batterij verder
uit. Eerste nieuwigheid is de DM 540i boormotor op accu die in nauwe hoeken past, een laag
gewicht heeft en optimaal is uitgebalanceerd voor een nog productievere werkdag.
De tweede nieuwigheid is de BV 30i vlindermachine, een accu-aangedreven en krachtige
gladstrijker. Het biedt zijn gebruikers het gemak van snoerloos werken en werkt onder alle
weersomstandigheden, laadt snel op en heeft een actieve koeling. Omdat er geen rechtstreekse
uitlaatgassen vrijkomen, draagt het toestel bij aan een aangenamere en minder schadelijke
werkomgeving.
De laatste nieuwigheid van Husqvarna Construction, de doorslijper K1 PACE, is het eerste product
op basis van het nieuwe PACE-accusysteem. In de nabije toekomst volgen er allicht nog toestellen op
basis van dit accusysteem. De K1 PACE slijper gunt zijn gebruikers het vermogen en het
prestatieniveau die ze van de slijpmachines op benzine mogen verwachten, met tegelijkertijd alle
extra pluspunten van accu-aangedreven machines voor zowel de operator zelf als het milieu.
Mattias Holmdahl, Global Product Manager Power Cutters bij Husqvarna Construction, legt de focus
op accu-aangedreven toestellen verder uit:
"Steeds meer bouwbedrijven streven naar koolstofneutrale werkplekken. Als toonaangevende
leverancier voelen we ons verantwoordelijk om samen met onze partners en klanten bij te dragen tot
meer duurzaamheid. We zijn er bijzonder trots op een accu-aangedreven doorslijpmachine met hoog
vermogen uit te brengen, die de transitie naar een koolstofarme economie ondersteunt.”

Een totaal nieuwe gebruikservaring met de K1 PACE

De 300 en 350mm diamantbladen van de K1 PACE doorslijper zijn geoptimaliseerd voor het accu-
aangedreven systeem, maar ook de slijpmachine en het steem zelf werden bijgewerkt. Het toestel is
daarnaast uitgerust met de X-Halt® remfunctie om de rotatie van het blad in een fractie van een
seconde stop te zetten, wat een grotere veiligheid garandeert.
"We weten wat er nodig is om zelfs het zwaarste werk tot een goed einde te brengen en dulden geen
compromissen op het stuk van kwaliteit en veiligheid. Met de K1 PACE krijgen de gebruikers een
accu-aangedreven doorslijpmachine met hoog vermogen, die geen directe emissies genereert. Ze

kunnen rekenen op minder trillingen, een vlotter slijpproces en minder belasting van het lichaam
dankzij het lichte gewicht en het optimale zwaartepunt", stelt Holmdahl.

Husqvarna Group zet in op verdere groei

Naast de expansie van haar assortiment op batterijen, breidt de Husqvarna Group ook het aanbod in
oppervlaktebehandeling verder uit door de overname van Blastrac, eind 2021. Op MATEXPO
verschenen ze voor het eerst verschenen als één onderneming.
“De overname van Blastrac versterkt en vormt een aanvulling op onze ambities voor organische
groei, aangezien we verder uitbreiden naar complementaire oplossingen voor
oppervlaktevoorbehandeling. Dit stelt ons in staat om klanten een complete reeks oplossingen te
bieden voor elke taak binnen de oppervlaktevoorbehandeling”, aldus Henric Andersson, CEO van
Husqvarna Group.
Het productportfolio van Blastrac omvat hoogwaardige en efficiënte oplossingen voor gritstralen,
frezen, schrapen, slijpen en polijsten en stofopvang. Het bedrijf heeft wereldwijd 380 medewerkers
met productie in Noord-Amerika, Europa en Azië met verkoop in meer dan 80 landen.

NJC.© Info Husqvarna group

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/09/21

Husqvarna Construction opte résolument pour la durabilité avec sa nouvelle gamme de produits alimentés par batterie

000067297 600x400 cHusqvarna Construction opte résolument pour la durabilité et lance une nouvelle gamme de
machines alimentées par batterie. La société a présenté ses trois nouveaux produits, une machine
de forage, une talocheuse et une meuleuse, pour la première fois à MATEXPO. La
meuleuse à batterie est le fer de lance de la nouvelle gamme. Ce produit unique a été baptisé K1
PACE. Ses performances impressionnantes sont comparables à celles des meuleuses à essence,
mais présentent d’autres avantages pour l’environnement et l’utilisateur.
Une gamme innovante fonctionnant sur batterie
Avec ces trois produits, Husqvarna Construction renforce encore sa gamme fonctionnant sur
batterie. La première nouveauté, c’est la machine de forage DM 540i sur batterie, capable de se glisser dans les recoins les plus étroits. Légère et parfaitement équilibrée, elle garantit une journéede travail encore plus productive.
Le deuxième ajout à la gamme est la talocheuse BV 30i, une machine à lisser puissante sur batterie. Elle offre à ses utilisateurs la commodité d’une utilisation sans fil et résiste à toutes les intempéries,en plus de se charger rapidement et de posséder un refroidissement actif. Sans émissions directes
de gaz d'échappement, elle contribue à un environnement de travail plus agréable et moins nocif.
La dernière innovation de Husqvarna Construction, la meuleuse K1 PACE, est le premier produit
basé sur le nouveau système de batterie PACE. D'autres machines basées sur ce système de batterie
devraient suivre dans un avenir proche. La meuleuse K1 PACE garantit à ses utilisateurs la puissance
et le niveau de performance qu'ils attendent des meuleuses à essence, tout en offrant tous les
avantages des machines alimentées par batterie, tant pour l'utilisateur que pour l'environnement.
Mattias Holmdahl, Global Product Manager Power Cutters chez Husqvarna Construction, explique
l'importance accordée aux machines alimentées par batterie :
« De plus en plus d'entreprises de construction s'efforcent de créer des lieux de travail sans émissions.
En tant que fournisseur de premier plan, il est essentiel pour nous de contribuer à davantage
de responsabilité chez nos partenaires et nos clients. Nous sommes particulièrement fiers de lancer
une meuleuse à batterie de grande puissance qui favorise la transition vers une économie à faible
émission de carbone. »

Une expérience utilisateur totalement inédite avec la K1 PACE

Les lames en diamant 300 et 350 mm de la meuleuse K1 PACE sont optimisés pour un système
alimenté par batterie, mais la meuleuse et la steem ont également été revus. L'appareil est par
ailleurs équipé de la fonction de freinage X-Halt® qui arrête la rotation de la lame en une fraction de
seconde, pour une sécurité accrue.
« Nous connaissons les éléments indispensables pour réaliser correctement des travaux, même les
plus difficiles, et nous ne ferons aucun compromis sur la qualité et la sécurité. Avec la K1 PACE, les
utilisateurs peuvent compter sur une meuleuse haute performance, alimentée par batterie, qui ne

génère aucune émission directe. « Sans oublier la réduction des vibrations, une coupe plus nette et
moins de contraintes pour le corps grâce à son poids léger et à son centre de gravité optimal »,
explique Holmdahl.

Le groupe Husqvarna se concentre sur la poursuite de sa croissance

Outre sont élargissement de sa gamme de machines alimentées par batterie, le groupe Husqvarna
poursuit sont extension de son offre en matière de traitement des surfaces grâce à l'acquisition de
Blastrac fin 2021. Au salon MATEXPO, elles sont apparues pour la première fois comme une seule et
même entreprise.
« L'acquisition de Blastrac renforce nos ambitions de croissance organique, car nous continuons à
nous développer dans les solutions complémentaires de préparation de surface. Cela nous permet
d'offrir à nos clients une gamme complète de solutions pour toutes les tâches de préparation de
surface déclare Henric Andersson, PDG du groupe Husqvarna.
Le portefeuille de produits Blastrac comprend des solutions de haute qualité et efficaces pour le
sablage, le fraisage, le grattage, le meulage et le polissage ainsi que le dépoussiérage. La société
compte 380 collaborateurs et collaboratrices dans le monde entier, avec une production en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie et des ventes dans plus de 80 pays.

NJC.© Info Husqvarna group

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.