Sigma nl 20230327

INCREASED AUTONOMY FOR THE RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. 100% ELECTRIC

26/11/21-FR bas de page

MEER AUTONOMIE VOOR DE RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. 100% ELEKTRISCH

P038956 zeDe Renault Trucks Master Z.E. 100% elektrisch is voorzien van nieuwe 52 kWh batterijen. Een capaciteit die het werkelijke bereik van het voertuig op 190 km brengt. De volledig elektrische bedrijfswagen van Renault Trucks, het ideale werkinstrument voor professionals die in stedelijke gebieden werken, zal in het voorjaar van 2022 verkrijgbaar zijn in zijn 52 kWh-versie.
Nieuwe batterijen, voor meer autonomie en kortere oplaadtijd

De accu-opslagcapaciteit van de Renault Trucks Electric Master is nu verhoogd van 33 naar 52 kWh.

Deze nieuwe opslagcapaciteit brengt het werkelijke voertuigbereik op 190 km (bereik op WLTP City-cyclus van 244 km).

Bij snel opladen is de Renault Trucks Master Z.E nu binnen 2 uur tot 80% opgeladen en in slechts 3 uur volledig opgeladen.
Een voertuig dat perfect geschikt is voor last mile leveringen in de stad

Nul emissies in gebruik, de Master Z.E. Renault Trucks biedt toegang tot stadscentra, inclusief stedelijke gebieden met verkeersbeperkingen.

Daarnaast is de Renault Trucks Master Z.E. stelt de bestuurder in staat om gemakkelijk en veilig door de stad te navigeren. De elektrische bedrijfswagen krijgt inderdaad speciale uitrusting: achteruitrijcamera's en anti-dodehoekspiegels. De meester Z.E. Renault Trucks is voorzien van de Z.E. Stem die voetgangers waarschuwt voor de passage van het voertuig wanneer het rijdt met minder dan 30 km / u.

De Renault Trucks Electric Master is verkrijgbaar in 3 modellen (bestelwagen, chassiscabine en vloercabine) en 8 versies (3 lengtes en 2 hoogtes), het chassis is gegarandeerd voor twee jaar of 100.000 km en de batterij is gegarandeerd voor 8 jaar of 160 000 km.

P6 p037956De Renault Trucks Master Z.E. completeert het assortiment van 100% elektrische trucks van de fabrikant, bestaande uit de 16-tons D Z.E, de D Wide Z.E. 19 ton en D Wide Z.E. van 26 ton.
Red Edition: bedrijfsvoertuigen volgens Renault Trucks

Net als zijn dieseltegenhanger wordt de Electric Master op de markt gebracht onder het Red Edition-zegel, een exclusief merk voor Renault Trucks-bedrijfsvoertuigen, en krijgt hij dus specifieke uitrusting.

Renault trucks master z e 02 1Met Red Edition stelt Renault Trucks zijn expertise op het gebied van zware vrachtwagens en de dichtheid van zijn distributie- en reparatienetwerk ten dienste van zijn klanten voor bedrijfsvoertuigen. De fabrikant biedt zijn klanten de garantie van een service die is aangepast aan de behoeften van transportprofessionals: technici die experts zijn in het onderhoud en de reparatie van elk type vrachtwagen, snelle ondersteuning van het voertuig gedurende langere tijdvakken aangepast aan de planning van de chauffeur, een 24/ 7 assistentiedienst, of zelfs de levering van relaisvoertuigen in het geval dat de nutsvoorziening van de klant wordt geïmmobiliseerd.
Technische specificaties van de Renault Trucks Master Z.E.

    GVWR: 3,1 t en 3,5 t
    Elektromotor met een vermogen van 57 kW
    Maximaal koppel: 225 Nm
    Maximale snelheid: 100 km / h
    Energieopslag: 52 kWh lithium-ionbatterijen
    Actieradius op WLTP City-cyclus: 244 km
    Echte autonomie: tot 190 km
NJC.© Info RENAULT Truks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/11/21

AUTONOMIE AUGMENTÉE POUR LE RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. 100% ÉLECTRIQUE

P038956 zeLe Renault Trucks Master Z.E. 100% électrique s'équipe de nouvelles batteries de 52 kWh. Une capacité qui porte l'autonomie réelle du véhicule à 190 km. L'utilitaire tout-électrique de Renault Trucks, tool de travail idéal pour les professionnels intervenants en milieu urbain, sera disponible dans sa version 52 kWh au printemps 2022.
Nouvelles batteries, pour une autonomie cumulée et un temps de charge réduit

La capacité de stockage des batteries du Master électrique Renault Trucks passe désormais de 33 à 52 kWh.

Cette nouvelle capacité de stockage porte l'autonomie réelle du véhicule à 190 km (autonomie sur cycle WLTP City de 244 km).

P6 p037956En recharge rapide, le Renault Trucks Master Z.E est désormais rechargé à 80 % en l'espace de 2 heures et atteint sa charge totale et 3 heures seulement.
Un véhicule parfaitement adapté aux livraisons urbaines du dernier kilomètre

Zéro émission à l'usage, le Master Z.E. de Renault Trucks assure un accès aux centres-villes, y compris dans les zones urbaines avec restrictions de circulation.

Et outre, le Renault Trucks Master Z.E. permet au conducteur d'évoluer en ville avec aisance et en toute sécurité. Le véhicule utilitaire électrique reçoit en effet des équipements dédiés : caméras de recul et miroir anti-angle-mort. Le Maître Z.E. de Renault Trucks est fourni avec l'alerte Z.E. Voice qui prévient les piétons du passage du véhicule lorsqu'il roule à moins de 30 km/h.

Le Master électrique de Renault Trucks est disponible en 3 modèles (fourgon, châssis cabine et plancher cabine) et 8 versions (3 longueurs et 2 hauteurs), son châssis est garanti deux ans ou 100 000 km et sa batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km.

Le Renault Trucks Master Z.E. vient compléter la gamme de camions 100 % électriques du constructeur, composé du D Z.E de 16 tonnes, du D Wide Z.E. les 19 tonnes et D Wide Z.E. les 26 tonnes.
Red Edition : les véhicules utilitaires selon Renault Trucks

Renault trucks master z e 02 1À l'instar de son homologue diesel, le Master électrique est commercialisé sous le sceau Red Edition, marque exclusive des véhicules utilitaires Renault Trucks et reçoit ainsi des équipements spécifiques.

Au travers de Red Edition, Renault Trucks with son expertise poids lourds et la densité de son réseau de distribution et de réparation au service de ses clients véhicules utilitaires. Le constructeur offre à ses clients la garantie d'un service adapté au besoin des professionnels du transport : des techniciens experts dans la maintenance et la réparation de tout type de camion, une prise en charge rapide du véhicule sur des créneaux horaires étendus et adaptés aux horaires des conducteurs, un service d'assistance 24h/24 et 7j/7, ou encore la mise à disposition des relais de véhicules et cas d'immobilisation de l'utilitaire du client.
Techniques spécifiques du Renault Trucks Master Z.E.

    PTAC : 3,1 t et 3,5 t
    Moteur électrique d'une puissance de 57 kW
    Couple maximum : 225 Nm
    Vitesse maximale : 100 km/h
    Stockage de l'énergie : batteries lithium-ion 52 kWh
    Autonomie sur cycle WLTP Ville : 244 km
    Autonomie réelle : jusqu'à 190 km
NJC.© Info RENAULT Trucks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.