Mon projet 2 6

Inter Beton Belgium

17/05/21-FR bas de page

Inter-Beton, een "kortsluiting" recycling

Ib recycling

Inter-Beton wil haar betonnen retourzendingen zoveel mogelijk recyclen. Vijf van de energiecentrales van het bedrijf zijn ook uitgerust met een breekinstallatie om overgebleven beton te verwerken.

Sommige fabrieken hebben echter niet voldoende oppervlakte om een ​​recyclingfaciliteit te huisvesten en de te verwerken aggregaten op te slaan. In dit geval sluit Inter-Beton een contract met nabijgelegen recyclingcentra die de aggregaten verwerken en vervolgens de gerecycleerde materialen ter beschikking stellen van de energiecentrales.

Om de kwaliteit te waarborgen van de gerecyclede aggregaten die opnieuw worden geïnjecteerd in de productie van haar producten, verwerkt Inter-Beton alleen retouren van het beton dat het zelf heeft vervaardigd.

Zie voor meer informatie het HeidelbergCement Benelux Duurzaamheidsrapport 2020-2021:
Inter Beton info

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/05/21

Inter-Beton, un recyclage ‘circuit-court’

Ib recycling

Inter-Beton souhaite recycler au maximum ses retours bétons. Cinq centrales de l’entreprise sont d’ailleurs équipées d’une installation de concassage permettant de traiter les restes de béton.

Toutefois, certaines centrales ne disposent pas d’une superficie suffisante pour abriter une installation de recyclage et stocker les granulats à transformer. Dans ce cas, Inter-Beton conclut un contrat avec des centres de recyclage proches qui traitent les granulats et remettent ensuite les matériaux recyclés à disposition des centrales.

Pour assurer la qualité de ses granulats recyclés réinjectés dans la production de ses produits, Inter-Beton ne traite que les retours du béton qu’elle a elle-même fabriqué.

Pour en savoir plus, consultez le Rapport de durabilité 2020-2021 d'HeidelbergCement Benelux :
info Inter beton

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 4 sur 5.