Mon projet 2 6

IVECO supplies 65 IVECO S-WAY LNG trucks to Lithuanian transport operator Vlantana

19/11/21-FR Bas de page

IVECO levert 65 IVECO S-WAY LNG-trucks aan Litouwse transporteur Vlantana

Iveco vlantana prVlantana heeft de IVECO S-WAY LNG gekozen als aanvulling op zijn vloot van milieuvriendelijke aardgasvoertuigen. De toewijding van het bedrijf aan duurzame transportactiviteiten strekt zich uit tot plannen voor de bouw van het eerste aardgastankstation van Litouwen op zijn terrein.

IVECO heeft de levering afgerond van 65 IVECO S-WAY Gastrucks in LNG-versie aan transporteur Vlantana. Het bedrijf, dat een lopend park van 1.650 voertuigen heeft, breidt zijn gasvloot aanzienlijk uit met de nieuwe voertuigen. Het heeft de gastrucks van IVECO gekozen vanwege hun milieuprestaties bij het rijden op LNG of Bio-LNG.

Oprichter van Vlantana Vladas Stončius verklaarde: "Vlantana's beslissing om een ​​deel van onze vloot om te bouwen naar gas met IVECO S-WAY LNG-trucks getuigt van ons geloof in duurzame en milieuvriendelijke oplossingen en in de operationele en financiële voordelen van gas. We hebben ons vertrouwen gesteld in IVECO bij onze keuze van voertuigen om groene transportdiensten aan onze klanten te leveren. Met onze IVECO S-WAY LNG-voertuigen zullen we genieten van alle voordelen van een echt duurzame en effectieve transportoplossing met de allerbeste Total Cost of Ownership.”

De overname van IVECO S-WAY LNG-trucks maakt deel uit van de langetermijnstrategie van Vlantana, die sterk gericht is op het milieu. In zijn streven naar groen transport neemt het bedrijf het voortouw in Litouwen en begint het al vroeg met de omschakeling van zijn vloot naar gasaangedreven voertuigen, voordat er een brandstofnetwerk in het land bestond. Het is ook van plan te investeren in een aardgastankstation op hun terrein in de buurt van Klaipèda, dicht bij de belangrijkste snelweg van Litouwen. Dit wordt het eerste station van het land.

In een eerste fase zal Vlantana de nieuwe IVECO S-WAY LNG-vrachtwagens gebruiken op Europese routes waar het distributienetwerk aanwezig is. De Green Deal van de Europese Unie stimuleert een sterke focus op duurzame transportoplossingen in alle lidstaten, waar het aantal tankstations snel groeit en al de belangrijkste transportcorridors beslaat. De IVECO S-WAY LNG-trucks van Vlantana zullen gebruik kunnen maken van deze tankstations en profiteren van initiatieven die in verschillende landen zijn geïntroduceerd om de ontwikkeling van deze duurzame brandstof te ondersteunen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere transportsector.

De IVECO S-WAY LNG is de onbetwiste leider op het gebied van duurzaam langeafstandstransport. Met deze vrachtwagens kan Vlantana logistieke oplossingen leveren met aanzienlijk lagere fijnstof- en NO2-emissies in vergelijking met diesel en, wanneer ze op biomethaan rijden, 95% minder CO2. Naast hun milieuvoordelen bieden de IVECO S-WAY LNG-trucks ook de beste brandstofautonomie in hun klasse tot 1.600 km, efficiëntie zonder compromissen bij elke missie, aanzienlijke besparingen met een TCO die aanzienlijk lager is dan die van een vergelijkbare dieseltruck, en een superieure rij- en woonervaring aan boord.
NJC.© Info IVECO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/11/21

IVECO fournit 65 camions IVECO S-WAY GNL à l'opérateur de transport lituanien Vlantana

Iveco vlantana pr

​Vlantana a choisi l'IVECO S-WAY LNG pour compléter sa flotte de véhicules au Gaz Naturel respectueux de l'environnement. L'engagement de l'entreprise envers les opérations de transport durable s'étend aux plans de construction de la première station-service de gaz naturel de Lituanie dans ses locaux.

IVECO a achevé la livraison de 65 camions IVECO S-WAY Gas en version GNL à l'opérateur de transport Vlantana. L'entreprise, qui dispose d'un parc en exploitation de 1 650 véhicules, étend considérablement sa flotte de gaz avec les nouveaux véhicules. Elle a choisi les camions à gaz d'IVECO pour leurs performances environnementales lorsqu'ils fonctionnent au GNL ou au Bio-LNG.

Le fondateur de Vlantana, Vladas Stončius, a déclaré : « La décision de Vlantana de convertir une partie de notre flotte au gaz avec des camions IVECO S-WAY LNG témoigne de notre foi dans les solutions durables et respectueuses de l'environnement ainsi que dans les avantages opérationnels et financiers du gaz. Nous avons fait confiance à IVECO dans notre choix de véhicules pour fournir des services de transport vert à nos clients. Avec nos véhicules IVECO S-WAY LNG, nous bénéficierons de tous les avantages d'une solution de transport vraiment durable et efficace avec le meilleur coût total de possession.

L'acquisition de camions IVECO S-WAY LNG s'inscrit dans la stratégie à long terme de Vlantana, fortement axée sur l'environnement. Dans son engagement à fournir des transports verts, l'entreprise prend les devants en Lituanie, commençant à convertir sa flotte au gaz dès le début, avant l'existence d'un réseau de ravitaillement dans le pays. Il envisage également d'investir dans une station-service de gaz naturel dans ses locaux près de Klaipèda, à proximité de la principale autoroute de Lituanie. Ce sera la première station du pays.

Dans une première phase, Vlantana utilisera les nouveaux camions IVECO S-WAY LNG sur les routes européennes où le réseau de distribution est en place. Le Green Deal de l'Union européenne met fortement l'accent sur les solutions de transport durable dans ses États membres, où le nombre de stations-service augmente rapidement et couvre déjà les principaux corridors de transport. Les camions IVECO S-WAY GNL de Vlantana pourront profiter de ces stations-service et bénéficier des initiatives mises en place dans divers pays pour soutenir le développement de ce carburant durable, tout en contribuant à un secteur des transports plus durable.

L'IVECO S-WAY LNG est le leader incontesté du transport longue distance durable. Ces camions permettront à Vlantana de fournir des solutions logistiques avec des émissions de particules et de NO2 nettement inférieures à celles du diesel et, lorsqu'elles fonctionnent au biométhane, 95 % de CO2 en moins. En plus de leurs avantages environnementaux, les camions IVECO S-WAY LNG offrent également la meilleure autonomie en carburant de sa catégorie jusqu'à 1 600 km, une efficacité sans compromis dans chaque mission, des économies significatives avec un TCO nettement inférieur à celui d'un camion diesel équivalent, et un expérience de conduite et de vie à bord supérieure.
NJC.© Info IVECO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.