Sigma nl 20230327

Key distributors from 19 countries were invited to New Perspective in Leicester

06/04/22-FR Bas de page

Belangrijke distributeurs uit 19 landen werden uitgenodigd voor New Perspective in Leicester

Rb 8422 000

Product break-out session on 670SJ self-leveling IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

JLG Industries, Inc., een bedrijf van Oshkosh Corporation en toonaangevende wereldwijde fabrikant van mobiele hoogwerkers en verreikers, organiseerde op 21-25 maart 2022 een uniek evenement op haar locatie in het VK. Belangrijke distributeurs uit 19 landen werden uitgenodigd voor New Perspective in Leicester en kregen de kans om een ​​reeks nieuwe machines van dichtbij te zien en te horen over de nieuwste ontwikkelingen door middel van inzichtelijke presentaties en interactieve workshops. Ze hadden ook de kans om de productmanagers van JLG en leden van het senior management persoonlijk te ontmoeten om trends in de sector en de behoeften van hun respectieve markten te bespreken.

Een van de machines die hun Europese debuut maakten, was de bekroonde 670SJ zelfnivellerende giek, die werken op hellingen tot 10 graden in elke richting mogelijk maakt en voorbereidende werkzaamheden zoals egaliseren overbodig maakt. Bezoekers werden ook aangetrokken door de duurzame oplossingen van het bedrijf, waaronder de Davinci elektrische schaarhoogwerker, elektrische ombouwset en ERT schaarhoogwerkers. Er waren ook de nieuwste HC3-hoogwerkers te zien, die tot drie inzittenden en gereedschap naar grotere hoogten kunnen vervoeren, en een verscheidenheid aan producten voor lage toegang die veel veiligere en efficiëntere alternatieven voor ladders en podia blijken te zijn.

“Onze vestiging in Leicester is twee jaar geleden geopend, net voor de eerste lockdown van de pandemie”, zegt Karel Huijser, JLG General Manager en Vice President voor EMEAIR. “We zijn er enorm trots op en dit is de eerste keer dat we een dergelijk evenement hebben mogen organiseren. Het verwelkomen van onze distributeurs uit heel Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika heeft deze week een speciaal soort energie naar onze vestiging gebracht."

Rb 8126 327

Plenary presentation in session IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

Een ander hoogtepunt van de week was het prijsuitreikingsdiner, het eerste in zijn soort dat werd georganiseerd door JLG. De vier prijscategorieën, die betrekking hadden op verkoop, service, marketing en toegang op laag niveau, en distributeurs uit Denemarken, Polen en Zuid-Afrika, en een nieuwe partner in het VK, werden respectievelijk geselecteerd als de waardige winnaars.

Jan Møller Christensen, verantwoordelijk voor verkoop bij Lissner in Denemarken, merkte op: "Het ontvangen van de prijs voor beste verkoop geeft ons veel voldoening, aangezien we al 13 jaar samenwerken met JLG. De producten van JLG zijn in Denemarken top van de wereld en dat weet iedereen. Ik was onder de indruk van de nieuwe producten die in New Perspective te zien waren, nu wacht ik op de productie.”

De winnaar van de serviceprijs Riwal Polen werd vertegenwoordigd door Wojciech Lisicki: “Het is een grote eer om deze prijs te winnen, ik ben trots op ons hele team. We zijn enorm klantgericht en ik denk dat dat het verschil maakt.”

Terence Casey, Business Development Manager van Eazi Access in Zuid-Afrika, was verheugd met de prijs voor beste marketingcampagne. “Het is mooi dat we met deze prijs worden erkend. Ik heb genoten van het New Perspective-evenement, het is een indrukwekkende faciliteit en het is inspirerend om nieuwe machines te zien en inzicht te krijgen in wat er gaat komen.”

Het in het VK gevestigde Daxten Limited werd erkend voor de acceptatie van low-level access (LLA)-producten en datacenterconsultant Phillip McGuinness was verrast, maar blij met het in ontvangst nemen van de prijs. “Onze relatie met JLG ontwikkelde zich in de afgelopen 18 maanden, tijdens de pandemie, dus dit was onze eerste gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wij bedienen de datacentermarkt en tot onze klanten behoren onder meer grote internetproviders. Ze hebben gevraagd om laagwaardige toegangsapparatuur om verwondingen tijdens onderhoud of installatie te voorkomen en JLG is de perfecte oplossing.”

Rb 8217 347

Product break-out session on EC Booms IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

Na het succes van deze eerste New Perspective-bijeenkomst, bereidt JLG zich nu voor op een tweede, groter evenement dat in mei zal worden georganiseerd en dat zowel distributeurs als hun klanten zal verwelkomen. Dit maakt deel uit van de stap van de fabrikant naar kleinere, gelokaliseerde persoonlijke evenementen en weg van grotere tentoonstellingen zoals Bauma 2022.

"In combinatie met investeringen in digitale betrokkenheid, zullen deze benadering en ons 'Nieuwe Perspectief' klanten de flexibiliteit geven om persoonlijk, digitaal of beide met ons in contact te komen", zegt Karel Huijser, JLG General Manager en Vice President voor EMEAIR.
NJC.© Info: JLG EMEA BV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/04/22

Des distributeurs clés de 19 pays ont été invités à New Perspective à Leicester

Rb 8422 000

Product break-out session on 670SJ self-leveling IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

JLG Industries, Inc., une société d'Oshkosh Corporation et premier fabricant mondial de plates-formes de travail élévatrices mobiles et de chariots télescopiques, a organisé un événement unique sur son site britannique du 21 au 25 mars 2022. Des distributeurs clés de 19 pays ont été invités à New Perspective à Leicester et ont eu l'occasion de voir de près une gamme de nouvelles machines et d'entendre parler des derniers développements grâce à des présentations perspicaces et des ateliers interactifs. Ils ont également eu la chance de rencontrer en personne les chefs de produits JLG et les membres de la haute direction pour discuter des tendances de l'industrie et des besoins de leurs marchés respectifs.

Parmi les machines qui ont fait leurs débuts en Europe, il y avait la flèche autonivelante 670SJ primée, qui permet de travailler sur des pentes jusqu'à 10 degrés dans n'importe quelle direction et élimine le besoin de travaux de préparation tels que le nivellement. Les visiteurs ont également été attirés par les solutions durables de l'entreprise, notamment l'élévateur à ciseaux électrique Davinci, le kit de conversion électrique et les élévateurs à ciseaux ERT. Les dernières nacelles élévatrices à flèche HC3, capables de transporter jusqu'à trois occupants et des outils à de plus grandes hauteurs, ainsi qu'une variété de produits d'accès à bas niveau qui s'avèrent des alternatives beaucoup plus sûres et efficaces aux échelles et podiums, étaient également exposées.

"Notre usine de Leicester a ouvert ses portes il y a deux ans, juste avant le premier verrouillage de la pandémie", a déclaré Karel Huijser, directeur général de JLG et vice-président d'EMEAIR. « Nous en sommes extrêmement fiers et c'est la première fois que nous pouvons organiser un événement de ce genre. Accueillir nos distributeurs de toute l'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud a apporté une énergie particulière à notre usine cette semaine.

Rb 8126 327

Plenary presentation in session IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

Un autre temps fort de la semaine a été le dîner de remise des prix, le premier du genre organisé par JLG. Les quatre catégories de prix couvraient les ventes, le service, le marketing et l'accès de bas niveau. Des distributeurs du Danemark, de Pologne et d'Afrique du Sud, ainsi qu'un nouveau partenaire au Royaume-Uni, ont été respectivement sélectionnés comme les dignes gagnants.

Jan Møller Christensen, responsable des ventes chez Lissner au Danemark, a déclaré : « Recevoir le prix des meilleures ventes nous donne une grande satisfaction, car nous travaillons avec JLG depuis 13 ans. Les produits JLG sont parmi les meilleurs du monde au Danemark, et tout le monde le sait. J'ai été impressionné par les nouveaux produits présentés à New Perspective, maintenant j'attends la production.

Le lauréat du prix du service Riwal Pologne était représenté par Wojciech Lisicki : « C'est un grand honneur de remporter ce prix, je suis fier de toute notre équipe. Nous sommes extrêmement axés sur le client et je pense que c'est ce qui fait la différence.

Terence Casey, responsable du développement commercial d'Eazi Access en Afrique du Sud, a été ravi de recevoir le prix de la meilleure campagne marketing. "C'est bien pour nous d'être reconnus par ce prix. J'ai apprécié l'événement New Perspective, c'est une installation impressionnante et c'est inspirant de voir de nouvelles machines et d'avoir un aperçu de ce qui va suivre.

Daxten Limited, basée au Royaume-Uni, a été récompensée pour son adoption de produits d'accès de bas niveau (LLA) et le consultant en centre de données Phillip McGuinness a été surpris, mais heureux de recevoir le prix. "Notre relation avec JLG s'est développée au cours des 18 derniers mois, pendant la pandémie, c'est donc notre première occasion de nous rencontrer. Nous servons le marché des centres de données et nos clients comprennent de grands fournisseurs Internet. Ils ont demandé des équipements d'accès à bas niveau pour éviter les blessures lors de la maintenance ou de l'installation et JLG est la solution parfaite.

Rb 8217 347

Product break-out session on EC Booms IMAGE SOURCE: JLG EMEA BV

Après le succès de ce premier rendez-vous New Perspective, JLG prépare désormais un deuxième événement plus important qui se déroulera en mai et qui accueillera les distributeurs ainsi que leurs clients. Cela fait partie du mouvement du fabricant vers des événements en personne plus petits et localisés, et loin des grandes expositions telles que Bauma 2022.

« Associée à un investissement dans l'engagement numérique, cette approche et notre « nouvelle perspective » donneront aux clients la flexibilité de s'engager avec nous en face à face, numériquement ou les deux », a déclaré Karel Huijser, directeur général de JLG et vice-président d'EMEAIR.
NJC.© Info : JLG EMEA BV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.