Mon projet 2 6

Komatsu Europe announces the new PC170LC-11 excavator

09/02/22-FR Bas de page

Komatsu Europe kondigt de nieuwe graafmachine PC170LC-11 aan

Pc170lc 11 cef

Nu met een motor die voldoet aan EU Stage V en nieuwe opties

Komatsu Europe is verheugd de lancering aan te kondigen van zijn opnieuw ontworpen PC170LC-11-graafmachine. De nieuwste toevoeging aan Komatsu's familie die voldoet aan de EU Stage V-emissienormen; de graafmachine PC170LC-11 behoudt alle klantwaarden van het vorige model en profiteert bovendien van de EU Stage V-emissieconformiteit dankzij Komatsu's beproefde nabehandelingssysteem en een reeks nieuwe klantgerichte opties.

Met een groeiende vraag naar milieuoplossingen en stedelijke gebieden die steeds gevoeliger worden voor emissies, biedt de PC170LC-11 EU Stage V-rupsgraafmachine klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan elke aanbesteding, milieuprestaties aan te tonen en hun investering toekomstbestendig te maken.

Paul Dickinson is productmanager bij Komatsu Europe. Hij zegt: “De bijgewerkte PC170LC-11 Stage V heeft veel nieuwe functies. De introductie van Komatsu Integrated Attachment Control, met stroom- en drukinstellingen voor maximaal 15 hulpstukken, betekent snelle en gemakkelijke gereedschapswisselingen. De nieuwe onderwagen met bladspecificatie, met twee breedte-opties, biedt extra functionaliteit voor vrije ruimte en basisdozeractiviteiten, evenals extra stabiliteit bij het graven. De nieuwe LED-werklampen verlengen de werkdag met daglichtachtige verlichting in het werkgebied en rond de machine. En niet te vergeten, de door Komatsu ontworpen en ontwikkelde optie voor lage bodemdruk is beschikbaar voor toepassingen die een ultralage bodemdruk vereisen.”

Komtrax-telematica en Komatsu Care, een onderhoudsprogramma van Komatsu voor klanten, bieden topparkbeheer en -ondersteuning, beschermen de machine tegen misbruik en garanderen maximale efficiëntie en uptime.
PC170LC-11 EU Stage V – Nieuwe functies en voordelen.

Voldoet aan EU Stage V-emissies - gemoedsrust, neem deel aan elke aanbesteding.

Nieuw Komatsu-nabehandelingssysteem – Komatsu Diesel Particulate Filter (DPF) toegevoegd aan de bestaande selectieve katalytische reductie (SCR) om te voldoen aan Stage V-emissies.

Lager brandstofverbruik (-3%) – lagere bedrijfskosten

Geen uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) - vereenvoudigt de motortechnologie en bevordert het brandstofverbruik

Uitgebreide nieuwe optielijst:

Bladspecificatie onderwagen met x2 bladopties

600 mm Road-liner rupsschoen optie

Komatsu Integrated Attachment Control (KIAC) voor eenarmige en tweedelige giek

Standaard led-werklampen en optie extra led-werklampen

NJC.© Info: Komatsu Europe International N.V.​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/02/22

Komatsu Europe annonce la nouvelle pelle PC170LC-11

Pc170lc 11 cef

Maintenant avec un moteur conforme EU Stage V et de nouvelles options

Komatsu Europe a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle pelle PC170LC-11. Le dernier né de la famille Komatsu conforme aux normes européennes Stage V en matière d'émissions ; la pelle PC170LC-11 conserve toutes les valeurs client du modèle précédent et bénéficie en outre de la conformité aux émissions EU Stage V grâce au système de post-traitement éprouvé de Komatsu et à une gamme de nouvelles options axées sur le client.

Avec une demande croissante de solutions environnementales et des zones urbaines de plus en plus sensibles aux émissions, la pelle sur chenilles PC170LC-11 EU Stage V offre aux clients la possibilité de participer à n'importe quel appel d'offres, de démontrer leurs références environnementales et de pérenniser leur investissement.

Paul Dickinson est chef de produit chez Komatsu Europe. Il déclare : « Le PC170LC-11 Stage V mis à jour comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L'introduction de Komatsu Integrated Attachment Control, avec des réglages de débit et de pression pour jusqu'à 15 accessoires, signifie des changements d'outils rapides et faciles. Le nouveau train de roulement aux spécifications de lame, avec deux options de largeur, offre des fonctionnalités supplémentaires pour le dégagement du site et les activités de refoulement de base, ainsi qu'une stabilité supplémentaire pour le creusement. Les nouveaux projecteurs de travail à LED prolongent la journée de travail avec un éclairage semblable à la lumière du jour dans la zone de travail et autour de la machine. Sans oublier que l'option de faible pression au sol conçue et développée par Komatsu est disponible pour les applications nécessitant une pression au sol ultra-faible.

La télématique Komtrax et Komatsu Care, un programme de maintenance Komatsu pour les clients, offrent une gestion et une assistance optimales de la flotte, protègent la machine contre les abus et garantissent une efficacité et une disponibilité maximales.
PC170LC-11 EU Stage V – Nouvelles fonctionnalités et avantages.

Conformité aux émissions EU Stage V - tranquillité d'esprit, participez à n'importe quel appel d'offres.

Nouveau système de post-traitement Komatsu - Filtre à particules diesel (DPF) Komatsu ajouté à la réduction catalytique sélective (SCR) existante pour répondre aux émissions Stage V.

Réduction de la consommation de carburant (-3 %) - réduction des coûts d'exploitation

Pas de système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - simplifiant la technologie du moteur et facilitant la consommation de carburant

Vaste nouvelle liste d'options :

Train de roulement de spécification de lame avec options de lame x2

Option de patin de piste Road-liner de 600 mm

Commande d'accessoire intégrée Komatsu (KIAC) pour flèche monobloc et flèche articulée

Feux de travail à LED de série et feux de travail à LED supplémentaires en option

NJC.© Info : Komatsu Europe International N.V.​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.