Mon projet 2 6

Komatsu Europe announces the sale of the FrontRunner autonomous driving system to Boliden

02/10/21-FR bas de page

Komatsu Europe kondigt de verkoop aan van het autonome rijsysteem FrontRunner aan Boliden

930e prv 2

Een primeur in Europa. Het Zweedse bedrijf koopt het systeem voor de Aitik-mijn.

 Oktober 2021 - Komatsu Europe kondigt met trots aan dat zijn FrontRunner autonoom transportsysteem binnenkort zal worden geïnstalleerd op 11 ultraklasse 930E-5 vrachtwagens in Aitik, een van de grootste dagkop-kopermijnen in Europa. Het is gelegen in het noorden van Zweden en wordt beheerd door het Zweedse bedrijf Boliden.

Boliden is een metaalbedrijf dat prioriteit geeft aan duurzame ontwikkeling en zich voornamelijk richt op de exploratie, mijnbouw, het smelten en recyclen van metalen.

De introductie van FrontRunner bij Aitik markeert de eerste implementatie van het systeem in Europa. Samen met Hesselberg Maskin AB, de lokale Komatsu-distributeur, zal Komatsu Europe gedurende het hele project training en ondersteuning bieden.

FrontRunner zal ongetwijfeld een enorme verbetering zijn voor het wagenpark van Boliden in de Aitik-mijn. Dit Komatsu-systeem biedt automatisering die aanzienlijke voordelen kan opleveren voor de operatie. De betrouwbaarheid en duurzaamheid van elektrische Komatsu-trucks worden gecombineerd met innovatieve autonome transporttechnologie die mijnbouwspecialisten over de hele wereld heeft geholpen hun productiviteit te verhogen en de totale eigendomskosten te verlagen, terwijl het milieu wordt beschermd.

Komatsu FrontRunner heeft zichzelf al bewezen aangezien er meer dan 4 miljard ton is vervoerd sinds de eerste inzet in 2008 bij CODELCO's Gabriela Mistral (Gaby) kopermijn in Chili.

Het FrontRunner-systeem van Komatsu combineert ultramoderne trucks met het toonaangevende DISPATCH®-vlootbeheersysteem dat is gekozen door negen van 's werelds tien grootste mijnbouwactiviteiten. Het systeem bevordert volledige naleving van zijn beproefde optimalisatiemethode.

De mineralen die essentieel zijn voor de moderne samenleving worden steeds schaarser en steeds moeilijker te winnen. Klanten vertrouwen mijnbouwbedrijven om ze te leveren. Komatsu helpt bedrijven om op verantwoorde wijze aan deze vereisten te voldoen.

Over Komatsu

Komatsu is een fabrikant en leverancier van apparatuur, technologie en diensten voor de bouw-, heftruck-, mijnbouw-, industriële en bosbouwmarkten. Al meer dan een eeuw levert het bedrijf toegevoegde waarde aan zijn klanten door middel van innovatieve productie en technologische innovatie. Het werkt samen aan een duurzame en winstgevende toekomst voor mensen, bedrijven en onze planeet. Toonaangevende bedrijven over de hele wereld doen een beroep op Komatsu om moderne infrastructuur te ontwikkelen, basismineralen te winnen, bossen te onderhouden en consumentenproducten te maken. De wereldwijde service- en distributeursnetwerken van het bedrijf ondersteunen de activiteiten van klanten om de veiligheid en productiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren.
NJC.© Info KOMATSU EU  www.komatsu.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/10/21

Komatsu Europe annonce la vente du système de roulage autonome FrontRunner à Boliden

930e prv 2Une première en Europe. La société suédoise achète le système pour la mine d’Aitik.

 Octobre 2021 – Komatsu Europe est fière d’annoncer que son système de roulage autonome FrontRunner sera bientôt installé sur 11 camions de classe ultra 930E-5 à Aitik, l’une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert d’Europe. Elle se trouve au nord de la Suède et est exploitée par la société suédoise Boliden.

Boliden est une entreprise spécialisée dans les métaux qui privilégie le développement durable et se concentre essentiellement sur l’exploration, l’extraction, la fonderie et le recyclage des métaux.

L’introduction de FrontRunner à Aitik marquera le premier déploiement du système en Europe. En collaboration avec Hesselberg Maskin AB, le distributeur Komatsu local, Komatsu Europe assurera la formation et l’assistance tout au long du projet.

FrontRunner sera sans nul doute une amélioration considérable pour le parc de véhicules de Boliden dans la mine d’Aitik. Ce système Komatsu offre une automatisation à même d’apporter des avantages considérables au sein de l’exploitation. La fiabilité et la durabilité des camions électriques Komatsu sont combinées à une technologie de roulage autonome novatrice qui a aidé les spécialistes de l’extraction minière du monde entier à augmenter leur productivité et réduire le coût total de possession tout en protégeant l’environnement.

Komatsu FrontRunner a déjà fait ses preuves puisque plus de 4 milliards de tonnes ont été transportées depuis le premier déploiement en 2008 au sein de la mine de cuivre Gabriela Mistral (Gaby) de CODELCO au Chili.

Le système FrontRunner de Komatsu associe des tombereaux de pointe au système de gestion de parc DISPATCH®, le fleuron du secteur choisi par neuf des dix plus grosses exploitations minières au monde. Le système favorise une conformité totale grâce à sa méthode d’optimisation éprouvée.

Les minéraux essentiels à la société moderne se font de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à extraire. Les clients font confiance aux sociétés minières pour les leur fournir. Komatsu fait en sorte d’aider les entreprises à répondre à ces exigences de manière responsable.

À propos de Komatsu

Komatsu est un fabricant et fournisseur d’équipements, de technologies et de services pour la construction, les chariots élévateurs, l'exploitation minière et les marchés industriels et forestiers. Depuis plus d’un siècle, la société apporte une valeur ajoutée à ses clients grâce à une production novatrice et à l'innovation technologique. Elle travaille en collaboration pour offrir un avenir durable et profitable pour les personnes, les entreprises et notre planète. Partout dans le monde, des entreprises de renom font appel à Komatsu pour développer des infrastructures modernes, extraire des minéraux fondamentaux, entretenir des forêts et créer des produits de consommation. Les réseaux mondiaux de services et de distributeurs de la société prennent en charge les opérations des clients pour améliorer la sécurité et la productivité tout en optimisant les performances.
NJC.© Info KOMATSU EU    www.komatsu.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 01/11/2021

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.