Sigma nl 20230327

Komatsu Excavator world news

29/03/21 - FR bas de page

Graafmachine van Komatsu probeert een van 's werelds grootste transportcontainers te verjagen

800x0 s3 51672 mnsw kom ever given stuck jpeg

Een Komatsu-graafmachine probeert een van 's werelds grootste containerschepen, de Ever Given, te verjagen nadat het grote schip een doorgang van het Suezkanaal in Egypte blokkeerde. (Suez Canal Authority foto)

De container kan meer dan 20.000 zeecontainers bevatten en is zo lang als de Eiffeltoren, dus het is een zware taak voor het zware apparaat.

Het aan de grond lopen van de container, waardoor al het verkeer in de vitale waterdoorgang van het Suezkanaal wordt geblokkeerd, kan leiden tot vertragingen in de scheepvaart voor consumenten over de hele wereld en hogere gasprijzen, aldus maritieme experts, aldus NBC News.

The Ever Given heeft momenteel geen snelheid, volgens live gegevens die worden bijgehouden door Vessel Finder. Maar het is dichter bij een van de kanaaloevers geduwd en kan binnenkort in een positie worden gesleept waar het verkeer kan worden hervat, zei David Fyfe in een e-mail, hoofdeconoom bij Argus Media, een marktonderzoeksbureau.

Autoriteiten hopen dat het binnen 24 uur uit de weg wordt getrokken, zodat het verkeer kan worden hervat, zei Keith Gaskin, eigenaar van SEKO Logistics, een in het VK gevestigd bedrijf voor supply chain management services, in een e-mail.

"Er komt maar heel weinig informatie uit, maar de vooruitzichten zijn dat ze kan worden gelicht. Ondertussen denken we dat dit misschien te optimistisch is. Morgen is waarschijnlijker, maar het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen", aldus Jacob Guldager, filiaal manager en directeur bedrijfsontwikkeling voor Leth-agentschappen, een in Noorwegen gevestigde scheepsagent voor de Suezkanaalzone.

Alles, van voedsel, meubels, kleding, schoenen, fitnessapparatuur, elektronica, auto-onderdelen en tapijten, kan worden beïnvloed, aldus logistieke experts.

"Eigenlijk alles wat je in de winkels ziet", zegt Lars Jensen, een onafhankelijke expert op het gebied van containervervoer in Denemarken.
NBC News National Edition
Info KOMATSU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/03/21

L'excavatrice Komatsu tente de déloger l'un des plus grands conteneurs d'expédition au monde

800x0 s3 51672 mnsw kom ever given stuck jpeg

Une excavatrice Komatsu tente de déloger l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, l'Ever Given, après que le grand navire a bloqué un passage du canal de Suez en Égypte. (Photo de l'Autorité du canal de Suez)

Le conteneur peut contenir plus de 20000 conteneurs d'expédition et est aussi long que la tour Eiffel, c'est donc une tâche ardue pour la machine lourde.

L'échouement du conteneur, bloquant tout le trafic dans le passage d'eau vital du canal de Suez, pourrait entraîner des retards d'expédition pour les consommateurs du monde entier et une hausse des prix du gaz, ont déclaré des experts maritimes, selon NBC News.

L'Ever Given n'a actuellement aucune vitesse, selon les données en direct suivies par Vessel Finder. Mais il a été rapproché de l'une des berges du canal et pourrait bientôt être entraîné dans une position où le trafic pourrait reprendre, a déclaré David Fyfe dans un courrier électronique, économiste en chef chez Argus Media, une société d'études de marché.

Les autorités espèrent le retirer dans les 24 heures afin que le trafic puisse reprendre, a déclaré Keith Gaskin, propriétaire de SEKO Logistics, une société de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement basée au Royaume-Uni, dans un e-mail.

"Très peu d'informations sortent, mais les perspectives sont qu'elle pourrait être renflouée. En attendant, nous pensons que cela peut être trop optimiste. Demain est plus probable mais, bien sûr, c'est vraiment difficile à dire", a déclaré Jacob Guldager, succursale directeur et directeur du développement commercial des agences Leth, agent maritime norvégien pour la zone du canal de Suez.

Tout, depuis la nourriture, les meubles, les vêtements, les chaussures, l'équipement d'exercice, l'électronique, les pièces automobiles et les tapis, pourrait être affecté, ont déclaré des experts en logistique.

«En gros, tout ce que vous voyez dans les magasins», a déclaré Lars Jensen, un expert indépendant en transport de conteneurs basé au Danemark.
Édition nationale de NBC News
Infos KOMATSU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 27/04/2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !