Mon projet 2 6

Lafarge ECOPact Zero Concrete put to the test in Eastern Canada

26/08/21

Lafarge ECOPact Zero Concrete op de proef gesteld in Oost-Canada

Lafargecanada

De kant-en-klare mixfabriek van Lafarge in Kingston produceerde en leverde het eerste ECOPact Zero-beton in Oost-Canada, waarbij ook voor het eerst ECOPlanet-cement in het mengsel werd gebruikt.

Als onderdeel van Holcim's 'Houses of Tomorrow'-project om wereldwijd innovatieve, bijna nul CO²-voetafdruk op cement gebaseerde materialen te leveren, is dit de volgende stap in ons streven om onze zich ontwikkelende knowhow op het gebied van duurzaam bouwen over de hele wereld te demonstreren.

Het project maakt gebruik van deze toonaangevende technologie om beton te leveren aan de fundering, muren en vloeren van een 4-plex-project in Kingston, Ontario. Lafarge is verheugd om met Habitat for Humanity samen te werken aan dit project en zal al het beton doneren dat nodig is voor deze opwindende nieuwbouw.

Het ECOPact-assortiment betonproducten van Lafarge maakt deel uit van het streven van het bedrijf om een ​​groener Canada te bouwen. “Door ECOPact te kiezen in plaats van conventioneel beton, vermindert u niet alleen uw CO2-uitstoot, maar bouwt u vanaf het begin ook duurzaamheid in uw project in. Onze familie van ECOPact-producten is ontwikkeld om u in staat te stellen duurzame materialen te gebruiken voor alle bouwtoepassingen - van funderingssystemen tot structurele elementen en daartussenin", zegt Rob Cumming, hoofd Milieu & Duurzaamheid voor Oost-Canada. "ECOPact-beton voldoet aan de CSA- en ASTM-standaardspecificaties voor beton (25-50 MPa) en kan worden aangepast aan specifieke projectvereisten als dit de meest waardevolle benadering voor uw project is."

Het Lafarge ECOPlanet-label wordt alleen gebruikt voor de meest duurzame producten van Lafarge. Het ECOPlanet-materiaal dat voor het House of Tomorrow-project werd gebruikt, registreerde minder dan de helft van de uitstoot van kgCO²/mt ten opzichte van een gewoon portlandcement. "We zijn enthousiast over deze eerste mijlpaal en kijken uit naar de toekomstige levering van onze ECOPlanet-oplossingen", zegt Rob. “Onze gemeenschap en onze planeet helpen voelt heel goed!”

Lafarge ECOPact Zero Concrete op de proef gesteld in Oost-Canada

Info LAFARGE CANADA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/08/21

Lafarge ECOPact Zero Concrete à l'épreuve dans l'Est du Canada

Lafargecanada

L'usine de béton prêt à l'emploi de Lafarge à Kingston a produit et livré pour la première fois également le premier béton ECOPact Zero dans l'Est du Canada en utilisant le ciment ECOPlanet dans le mélange.

Dans le cadre du projet « Houses of Tomorrow » d'Holcim visant à fournir des matériaux à base de ciment innovants à empreinte CO² proche de zéro dans le monde entier, il s'agit de la prochaine étape dans notre volonté de démontrer notre savoir-faire en développement dans la construction durable dans le monde entier.

Le projet utilise cette technologie de pointe pour fournir du béton à la semelle, aux murs et aux planchers d'un projet de 4 plex à Kingston, en Ontario. Lafarge est heureux de travailler avec Habitat for Humanity sur ce projet et fera don de tout le béton requis pour cette nouvelle construction passionnante.

Les gammes de produits en béton ECOPact de Lafarge s'inscrivent dans l'engagement de l'entreprise à bâtir un Canada plus vert. « En choisissant ECOPact au lieu du béton conventionnel, vous réduisez non seulement vos émissions de carbone, mais vous intégrerez la durabilité dans votre projet dès le départ. Notre famille de produits ECOPact a été développée pour vous permettre d'utiliser des matériaux durables pour toutes les applications de construction - des systèmes de fondation aux éléments structurels et entre les deux », explique Rob Cumming, chef de l'environnement et de la durabilité pour l'Est du Canada. "Les bétons ECOPact répondent aux spécifications des normes CSA et ASTM pour le béton (25-50MPa) et peuvent être adaptés pour répondre aux exigences spécifiques du projet s'il s'agit de l'approche la plus précieuse pour votre projet."

Le label Lafarge ECOPlanet n'est utilisé que pour les produits Lafarge les plus durables. Le matériau ECOPlanet utilisé pour le projet House of Tomorrow a enregistré moins de la moitié des émissions de kgCO²/mt par rapport à un ciment Portland ordinaire. « Nous sommes enthousiasmés par cette première étape et attendons avec impatience l'approvisionnement futur de nos solutions ECOPlanet », partage Rob. « Aider notre communauté et notre planète, c'est vraiment bien ! »

Lafarge ECOPact Zero Concrete à l'épreuve dans l'Est du Canada

Info LAFARGE CANADA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.