Mon projet 2 6

Liebherr presents new compact loader series with the new L 504 compact model

14/01/22-FR Bas de page

Liebherr presenteert nieuwe serie compacte laders met het nieuwe compacte model L 504

Let op: Liebherr compactladers zijn niet beschikbaar in Noord-Amerika

De L 504 compacte lader: een nieuwe toevoeging aan de serie

De compacte laders L 506 en L 508 van Liebherr zijn voorzien van talrijke innovaties

L 506 en L 508: Speeder-versie en High Lift-hefarmen optioneel verkrijgbaar

Nieuw cabinedesign met nog meer glas voor optimaal zicht

Sinds hun première in 2013 maken de compacte laders van Liebherr indruk op klanten als veilige en betrouwbare machines in een breed scala van industrieën. Liebherr heeft nu zijn compacte laders gereviseerd en de serie uitgebreid met het model L 504. De belangrijkste innovaties zijn de opnieuw ontworpen bestuurderscabine, die de bestuurder een uitstekend zicht biedt dankzij het royale gebruik van glas. De geoptimaliseerde zichtbaarheid van de hefarmen zorgt ook voor een onbelemmerd zicht op het werkstuk en dus voor maximale veiligheid. Op vraag van klanten zijn de L 506- en L 508-modellen nu voor het eerst verkrijgbaar als Speeder-varianten. In deze uitvoering halen ze een topsnelheid van 30 km/u.

Bischofshofen (Oostenrijk), 12 januari 2022 – De nieuwe serie compacte laders bestaat uit drie modellen die optimaal op elkaar zijn afgestemd. De nieuwe L 504 compact voegt zich bij het assortiment wielladers van het bedrijf. De kleinste wiellader van Liebherr belichaamt de kwaliteiten van de grotere wielladers van Liebherr en biedt tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met tal van nieuwe functies heeft de L 506 compact zijn toch al sterke positie op de markt verstevigd. Net als bij de L 504 blijft de machinehoogte van de L 506 onder de 2,5 meter, waardoor hij makkelijk te vervoeren is op een aanhanger. De nieuwe L 508 compact is groter en breder geworden dan de beide andere Liebherr compactladers. Zijn krachtige rijaandrijving en hoge kiplast worden door klanten geprezen.

De Liebherr L 504 compacte lader is het nieuwste model in de wielladerreeks van Liebherr.
Afbeeldingsbron: Liebherr-International Deutschland GmbH

Veelzijdig en krachtig: intelligente oplossingen voor de hefarmen

De nieuwe compacte laders hebben robuuste hefarmen met z-bar kinematica, wat het gebruik van een breed scala aan aanbouwdelen vergemakkelijkt. Liebherr heeft de parallelgeleiding geoptimaliseerd voor een veilige en nauwkeurige bediening bij het werken met vorken. Dit is bijvoorbeeld van cruciaal belang bij het transporteren van paletten met straatstenen of terrastegels in tuin- en landschapstoepassingen. Om de veelzijdigheid nog meer te vergroten, biedt Liebherr op aanvraag High Lift-liftarmen voor de L 506- en L 508-modellen. Dit is een verlengde versie van de hefarmen met een groter bereik. Hierdoor kunnen de compactladers ook hogere transportvoertuigen laden.

Wielladers worden bij het gebruik in gemeentelijke diensten geconfronteerd met talloze uitdagingen: materiaal transporteren met verschillende bakken of vorken, uitgraven met een 4 in 1 bak, reinigingswerkzaamheden met een veegmachine of winterdienst met een sneeuwploeg zijn slechts enkele voorbeelden hiervan . Om de beheersing van deze grote verscheidenheid aan toepassingen te garanderen, biedt Liebherr het volautomatische snelwisselsysteem LIKUFIX voor de drie compacte laders. Met LIKUFIX kan de machinist met een druk op de knop binnen enkele seconden wisselen tussen mechanisch en hydraulisch werkgereedschap vanuit de cabine. Dit bespaart tijd en vermindert het risico op ongevallen, aangezien de machinist de cabine niet hoeft te verlaten bij het wisselen van uitrusting.

Liebherr compact loader l508 96dpi 0b2

The new Liebherr L 508 compact loader on a construction site. The L 508 compact is now larger and wider.
Image source: Liebherr-International Deutschland GmbH

Comfortabel en veilig: nieuwe cabine en functioneel design

Doordachte oplossingen zijn ook te vinden in de opnieuw ontworpen cabine, die via een stevige, versterkte trede kan worden betreden. Bijzonder opmerkelijk is dat Liebherr de hoeveelheid glas in de cabine heeft vergroot. De voorruit reikt nu zelfs tot in het voetengedeelte van de bestuurderscabine. Dit zorgt voor een beter zicht in alle richtingen, met name van het aanbouwdeel en in het scharniergebied. Het achterscherm is aan de zijkanten gebogen, waardoor een onbelemmerd zicht op het achtergedeelte ontstaat. De nieuwe compacte laders kunnen op aanvraag worden uitgerust met een achteruitrijcamera, voor nog meer veiligheid bij het achteruitrijden.

Talrijke details, zoals de overzichtelijke bedieningselementen of de praktische opbergvakken, verhogen het comfort in de bestuurderscabine. Met de beproefde Liebherr bedieningshendel kan de machinist de hefarmen en het aanbouwdeel veilig bedienen. Dit geldt ook voor de optionele mini-joystick op de bedieningshendel, waarmee extra hydraulische functies worden bediend. Optioneel is een traploos verstelbare stuurkolom leverbaar; het display, standaard op alle machines, is ook verstelbaar en bevindt zich op de A-stijl in de cabine. Deze maatregelen zorgen voor een eenvoudige en intuïtieve bediening van de compacte lader, die vooral bij verhuurde bouwmachines een belangrijke rol speelt.

Liebherr compact loaders cabin 96dpi 218

Optimum visibility: The new cab in Liebherr’s compact loaders, now with even more glass.
Image source: Liebherr-International Deutschland GmbH

De nieuwe compacte laders van Liebherr hebben een modern en functioneel ontwerp. De motorkap heeft een dynamisch en strak design, met uitstekend zicht vanuit de cabine. De hefarmen hebben een taps toelopend ontwerp, wat het zicht op het aanbouwdeel en het materiaal optimaliseert. Het compacte ontwerp met een laag zwaartepunt zorgt voor een optimale gewichtsverdeling op de nieuwe compactladers. Het resultaat is een hoge stabiliteit en een veilige, comfortabele bediening, dag in dag uit.

NJC.© Info: Liebherr-International Deutschland GmbH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/01/22

Liebherr présente une nouvelle série de chargeuses compactes avec le nouveau modèle compact L 504

Liebherr compact loader l506 96dpi 48bAttention : les chargeuses compactes Liebherr ne sont pas disponibles en Amérique du Nord

Le chargeur compact L 504 : un nouveau venu dans la série

Les chargeuses compactes L 506 et L 508 de Liebherr présentent de nombreuses innovations

L 506 et L 508 : version Speeder et bras de levage High Lift disponibles en option

Nouveau design de cabine avec encore plus de vitres pour une visibilité optimale

Depuis leur lancement en 2013, les chargeuses compactes de Liebherr impressionnent les clients en tant que machines sûres et fiables dans une grande variété d'industries. Liebherr a maintenant révisé ses chargeuses compactes et élargi la série avec le modèle L 504. Les innovations les plus importantes incluent la cabine de conduite repensée, qui offre à l'opérateur une excellente visibilité grâce à l'utilisation généreuse du verre. La visibilité optimisée des bras de levage assure également une vue dégagée sur l'accessoire de travail et donc une sécurité maximale. En raison de la demande des clients, les modèles L 506 et L 508 sont désormais disponibles en tant que variantes Speeder pour la première fois. Dans cette version, ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 30 km/h.

Bischofshofen (Autriche), 12 janvier 2022 – La nouvelle série de chargeuses compactes comprend trois modèles qui ont été parfaitement coordonnés les uns avec les autres. La nouvelle L 504 compacte rejoint la gamme de chargeuses sur pneus de l'entreprise. La plus petite chargeuse sur pneus de Liebherr incarne les qualités des plus grandes chargeuses sur pneus Liebherr tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Avec de nombreuses nouveautés, la L 506 compacte a consolidé sa position déjà forte sur le marché. Comme pour la L 504, la hauteur de machine de la L 506 reste inférieure à 2,5 mètres, ce qui facilite son transport sur remorque. La nouvelle L 508 compacte est devenue plus grande et plus large que les deux autres chargeuses compactes Liebherr. Sa transmission puissante et sa charge de basculement élevée ont été saluées par les clients.

Liebherr compact loader l504 96dpi 6b5

La chargeuse compacte Liebherr L 504 est le dernier modèle de la gamme de chargeuses sur pneus de Liebherr.
Source de l'image : Liebherr-International Deutschland GmbH

Polyvalent et puissant : des solutions intelligentes pour les bras de levage

Les nouveaux chargeurs compacts sont équipés de bras de levage robustes avec cinématique en Z, ce qui facilite l'utilisation d'une grande variété d'accessoires. Liebherr a optimisé le guidage parallèle pour un fonctionnement sûr et précis lors du travail avec des fourches. Ceci est essentiel, par exemple, lors du transport de palettes avec des pavés ou des dalles de terrasse dans des applications de jardin et d'aménagement paysager. Pour encore plus de polyvalence, Liebherr propose sur demande des bras de levage High Lift pour les modèles L 506 et L 508. Il s'agit d'une version allongée des bras de levage avec une plus grande portée. Cela permet aux chargeurs compacts de charger également des véhicules de transport plus grands.

Les chargeuses sur pneus sont confrontées à une myriade de défis lorsqu'elles sont utilisées dans les services municipaux : Transport de matériaux avec différents godets ou fourches, excavation avec un godet 4 en 1, travaux de nettoyage avec une balayeuse ou services d'hiver avec un chasse-neige en sont quelques exemples. . Pour assurer la maîtrise de cette grande variété d'applications, Liebherr propose son système d'attache rapide entièrement automatique LIKUFIX pour les trois chargeuses compactes. LIKUFIX permet à l'opérateur de la machine de basculer entre les outils de travail mécaniques et hydrauliques depuis la cabine en quelques secondes sur simple pression d'un bouton. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d'accidents car l'opérateur n'a pas à quitter la cabine lors du changement d'équipement.

Liebherr compact loader l508 96dpi 0b2

The new Liebherr L 508 compact loader on a construction site. The L 508 compact is now larger and wider.
Image source: Liebherr-International Deutschland GmbH

Confortable et sûr : Nouvelle cabine et design fonctionnel

Des solutions bien pensées se trouvent également dans la cabine repensée, accessible par une marche robuste et renforcée. Il convient de noter en particulier que Liebherr a augmenté la quantité de verre dans toute la cabine. Désormais, le pare-brise s'étend jusque dans la zone des pieds de la cabine de l'opérateur. Ceci assure une meilleure visibilité dans toutes les directions, notamment de l'accessoire et dans la zone d'articulation. La lunette arrière est incurvée sur les côtés, permettant une vue dégagée sur la zone arrière. Les nouvelles chargeuses compactes peuvent être équipées d'une caméra de recul sur demande, pour encore plus de sécurité en marche arrière.

De nombreux détails, tels que les éléments de commande clairement disposés ou les espaces de rangement pratiques, augmentent le confort dans la cabine de l'opérateur. Avec le levier de commande Liebherr éprouvé, l'opérateur de la machine peut actionner les bras de levage et l'accessoire en toute sécurité. Cela s'applique également au mini-joystick en option sur le levier de commande, qui sert à commander des fonctions hydrauliques supplémentaires. Disponible en option, une colonne de direction réglable en continu ; l'affichage, de série sur toutes les machines, est également réglable et situé sur le montant A de la cabine. Ces mesures garantissent un fonctionnement simple et intuitif du chargeur compact, qui joue un rôle important, en particulier, par exemple, pour les engins de construction de location.

Liebherr compact loaders cabin 96dpi 218

Optimum visibility: The new cab in Liebherr’s compact loaders, now with even more glass.
Image source: Liebherr-International Deutschland GmbH

Les nouvelles chargeuses compactes de Liebherr présentent un design moderne et fonctionnel. Le capot moteur a un design dynamique et épuré, avec une grande visibilité depuis la cabine. Les bras de levage ont une conception conique, ce qui optimise la vue sur l'accessoire et le matériau. La conception compacte avec un centre de gravité bas assure une répartition optimale du poids sur les nouvelles chargeuses compactes. Le résultat est une grande stabilité et un fonctionnement sûr et confortable, jour après jour.

NJC.© Info : Liebherr-International Deutschland GmbH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.