Sigma nl 20230327

Liebherr - Van der Spek - France

14/06/21-FR bas de page

Hexagone neemt de verhuuractiviteiten van Liebherr-torenkranen in Parijs en Noord-Frankrijk over

41811 liebherrcranes 1

Volgens Marco Guariglia, Sales Manager bij Liebherr-Werk Biberach GmbH: “Frankrijk is altijd heel belangrijk geweest voor Liebherr. Met deze stap versterken we onze partners in de verhuur verder en vergroten we onze marktpositie.”
Hexagone heeft zich ontwikkeld tot een groot verhuurbedrijf en zal haar activiteiten in de regio Ile-de-France en het noorden van Frankrijk uitbreiden. “Sinds 2000 staan ​​wij, Hexagone, bekend als verhuurbedrijf in Frankrijk. We zijn de afgelopen 20 jaar aanzienlijk gegroeid en beschouwen deze operatie als een bevestiging van onze filosofie”, zegt Erik van Audenrode, Manager van Van der Spek België.

Christophe Zimmermann, Manager van Liebherr-Grues à Tour SAS, het Liebherr-bedrijf dat tot nu toe verantwoordelijk was voor de verhuur van torenkranen in Ile-de-France, beschouwt deze synergie tussen Liebherr en Hexagone als een resultaat van de jarenlange succesvolle samenwerking. Hij ziet ook een kans voor Liebherr om zich te concentreren op de kernactiviteiten van kraanverkoop en de premium service in Parijs en Noord-Frankrijk.

Road 5506583 1923

De dochteronderneming van Liebherr in Fontenay-Trésigny wordt ontwikkeld tot het Nationaal Technisch Centrum voor Liebherr Torenkranen in Frankrijk. In de toekomst zal de verdere groei in het land vanuit deze locatie ondersteund en begeleid worden door dienstverlening, trainingen en de afhandeling van de logistiek.
Info Liebherr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/06/21

Hexagone reprend l'activité de location de grues à tour Liebherr à Paris et dans le Nord de la France

41811 liebherrcranes 1

Selon Marco Guariglia, directeur des ventes chez Liebherr-Werk Biberach GmbH, « La France a toujours été très importante pour Liebherr. Avec cette étape, nous renforcerons davantage nos partenaires dans le secteur de la location et étendrons notre position sur le marché. »
Hexagone est devenue une grande société de location et va étendre ses activités en Ile-de-France et dans le nord de la France. « Depuis 2000, nous, Hexagone, sommes connus comme une société de location en France. Nous avons considérablement grandi au cours des 20 dernières années et considérons cette opération comme une confirmation de notre philosophie », déclare Erik van Audenrode, directeur de Van der Spek Belgique.

Christophe Zimmermann, Gérant de Liebherr-Grues à Tour SAS, la société Liebherr en charge jusqu'à présent de l'activité de location de grues à tour en Ile-de-France, considère cette synergie entre Liebherr et Hexagone comme le fruit de nombreuses années de la coopération. Il voit également une opportunité pour Liebherr de se concentrer sur le cœur de métier de la vente de grues et le service premium à Paris et dans le nord de la France.

Road 5506583 1923

La filiale Liebherr de Fontenay-Trésigny est en train de devenir le Centre Technique National des Grues à Tour Liebherr en France. À l'avenir, la croissance future du pays sera soutenue et accompagnée à partir de cet emplacement par des services, des formations et la gestion de la logistique.
Info Liebherr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.