Mon projet 2 6

LiuGong Mining Trucks with rugged Allison Transmissions head to Colombia

22/03/22-FR Bas de page

LiuGong Mining Trucks met robuuste Allison Transmissions gaan naar Colombia

Liugong1Allison Transmission, een toonaangevende ontwerper en fabrikant van conventionele en elektrische aandrijfoplossingen voor voertuigen en de grootste wereldwijde fabrikant van middelzware en zware volautomatische transmissies voor commerciële en defensievoertuigen, heeft aangekondigd dat haar langetermijnpartner LiuGong (Changzhou) Mining Machinery Co., Ltd., een dochteronderneming van de wereldwijde onderneming voor bouwmachines Guangxi LiuGong Heavy Machinery Co., Ltd, heeft WBMD-trucks (wide body mining dump) met Allison 4800 Off Road Series™ (ORS) volautomatische transmissies naar Colombia verscheept.

Deze prijs vertegenwoordigt een nieuwe mijlpaal in Allisons streven om marktaandeel te veroveren op de wereldwijde markt voor dumptrucks voor brede laadbakken. In China omvat dit initiatief zowel binnenlandse als exportmogelijkheden en ondersteunt het jaarlijks meer dan $ 50 miljoen aan incrementeel inkomstenpotentieel voor Allison's Outside North America On-Highway-eindmarkt.

"We werken al meer dan tien jaar samen met Allison Transmission om hun transmissies in verschillende van onze voertuigsegmenten te integreren", zegt Zhou Changqi, hoofd van het R&D-centrum van LiuGong. “Onze brede dumptrucks voor mijnbouw die zijn uitgerust met Allison volautomatische transmissies worden goed ontvangen in binnen- en buitenland, omdat ze bestand zijn tegen zware werkcycli en elke zware omgeving zonder de productiviteit en efficiëntie in gevaar te brengen. Allison's diepgaande kennis van de wereldmarkt en hun vermogen om transmissies te produceren die ongeëvenaarde prestaties, kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid bieden, ondersteunen de ontwikkelingsstrategieën van ons bedrijf", aldus Zhou.

“Bovendien zijn Allison-automaten eenvoudig te bedienen, wat de stress voor de chauffeurs aanzienlijk vermindert. De Allison 4800 ORS vereist alleen periodieke vloeistof- en filtervervangingen om topprestaties te behouden, wat resulteert in meer voertuigbeschikbaarheid en lagere onderhoudskosten.”

Als grootste steenkoolproducent in Zuid-Amerika hebben de rijke steenkoolvoorraden van Colombia extreem krachtige en betrouwbare vrachtwagens nodig. De mijnbouwtrucks van het land moeten niet alleen enorme ladingen vervoeren, ze moeten ook bestand zijn tegen zware start-stop-cyclussen en dagelijks gebruik zonder defect te raken.

Met twee ploegen per dag zal de totale werktijd ongeveer 20 uur per dag zijn.

De nieuwe mijnbouwtruck is ontworpen om een ​​maximaal laadvermogen van 60 ton te vervoeren en heeft een laadvermogen van 32 kubieke meter. Hij wordt aangedreven door een Yuchai-dieselmotor van 382 kW en een volledig automatische Allison 4800 ORS-transmissie met een vermogen van 2400 Nm.

Uitgerust met een door een motor aangedreven Power Take-Off™ (PTO) en een hydraulische retarder voor verbeterd remmen, zorgt de Allison 4800 ORS-transmissie voor optimale rijeigenschappen voor zware offroad-activiteiten. De 4800 ORS is uitgerust met Allison's gepatenteerde Continuous Power Technology™, met een hydraulische koppelomvormer die het piekmotorkoppel soepel vermenigvuldigt, waardoor de wielen meer vermogen krijgen dan andere transmissietechnologieën.

Terwijl een handgeschakelde of geautomatiseerde handmatige transmissie (AMT) bij elke shift vermogen verliest, schakelt een Allison soepel tussen versnellingen zonder stroomonderbreking. Dit resulteert in een snellere acceleratie, betere prestaties en een grotere operationele flexibiliteit.
NJC.© Info LiuGong - ALLISON Allison Transmission

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/03/22

Les camions miniers LiuGong équipés de transmissions Allison robustes se dirigent vers la Colombie

Liugong1Allison Transmission, l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions de propulsion de véhicules conventionnels et électrifiés et le plus grand fabricant mondial de transmissions entièrement automatiques de poids moyen et lourd pour les véhicules commerciaux et de défense, a annoncé que son partenaire de longue date LiuGong (Changzhou) Mining Machinery Co., Ltd., une filiale de l'entreprise mondiale de machines de construction Guangxi LiuGong Heavy Machinery Co., Ltd, a expédié des camions à benne basculante à large fuselage (WBMD) équipés de transmissions entièrement automatiques Allison 4800 Off Road Series™ (ORS) en Colombie.

Ce prix représente une autre étape importante dans la poursuite d'Allison pour conquérir des parts de marché sur le marché mondial des camions à benne basculante à large fuselage. En Chine, cette initiative comprend à la fois des opportunités nationales et d'exportation, soutenant plus de 50 millions de dollars par an en potentiel de revenus supplémentaires pour le marché final hors Amérique du Nord sur route d'Allison.

"Nous travaillons avec Allison Transmission depuis plus d'une décennie pour intégrer leurs transmissions dans plusieurs de nos segments de véhicules", a déclaré Zhou Changqi, responsable du centre de R&D de LiuGong. « Nos camions à benne basculante à carrosserie large équipés de transmissions entièrement automatiques Allison sont bien accueillis au pays et à l'étranger, car ils peuvent faire face à des cycles de service sévères et à tout environnement difficile sans compromettre la productivité et l'efficacité. La compréhension approfondie d'Allison du marché mondial et sa capacité à fabriquer des transmissions qui offrent des performances, une qualité, une durabilité et une fiabilité inégalées soutiennent les stratégies de développement de notre entreprise », a déclaré Zhou.

« De plus, les automatismes Allison sont faciles à utiliser, ce qui réduit considérablement le stress des chauffeurs. L'Allison 4800 ORS ne nécessite que des changements périodiques de liquide et de filtre pour maintenir des performances optimales, ce qui se traduit par une plus grande disponibilité du véhicule et des coûts de maintenance réduits.

En tant que plus grand producteur de charbon d'Amérique du Sud, les riches gisements de charbon de la Colombie nécessitent des camions lourds extrêmement puissants et fiables. Non seulement les camions miniers du pays doivent transporter des charges massives, mais ils doivent également résister à de lourds cycles de marche-arrêt et à une utilisation quotidienne sans tomber en panne.

Avec deux équipes par jour, le temps de fonctionnement total sera d'environ 20 heures par jour.

Conçu pour transporter une charge utile maximale de 60 tonnes avec une capacité nominale de 32 mètres cubes, le nouveau camion minier est propulsé par un moteur diesel Yuchai de 382 kW et une transmission entièrement automatique Allison 4800 ORS avec une puissance nominale de 2400 Nm de couple.

Équipée d'une prise de force entraînée par le moteur et d'un ralentisseur hydraulique pour un freinage amélioré, la transmission Allison 4800 ORS assure une maniabilité optimale pour les opérations hors route à cycle de service intensif. Le 4800 ORS est équipé de la technologie brevetée Continuous Power Technology™ d'Allison, dotée d'un convertisseur de couple hydraulique qui multiplie en douceur le couple maximal du moteur, fournissant plus de puissance aux roues que les autres technologies de transmission.

Alors qu'une transmission manuelle ou automatisée (AMT) perd de la puissance à chaque changement de vitesse, une Allison passe en douceur entre les vitesses sans interruption de puissance. Cela se traduit par une accélération plus rapide, des performances accrues et une plus grande flexibilité opérationnelle.
NJC.© Infos LiuGong - ALLISON Allison Transmission

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.