Mon projet 2 6

MAN presents MAN OptiView in a European road-show

09/08/21-FR bas de page

MAN presenteert MAN OptiView op Europese roadshow – het nieuwe spiegelnokkensysteem voor nog meer verkeersveiligheid

1920 p eot man tgx trucklife 1

MAN Truck & Bus maakt transportprofessionals en het grote publiek bewust van het belang van zijn nieuwste technologie voor verkeersveiligheidsassistentie. Van 3 tot 24 augustus begint de fabrikant van bedrijfsvoertuigen aan zijn TruckLife-tour en neemt hij zijn nieuwe generatie vrachtwagens mee door zes Europese landen. Vrachtwagenchauffeurs worden uitgenodigd om hun rijvaardigheid te testen met het nieuwe, digitale MAN OptiView spiegelcamerasysteem. Het assistentiesysteem maakt dode hoeken zichtbaar aan zowel de bestuurders- als de bijrijderszijde en zorgt voor een beter zicht in uitdagende rijsituaties. De combinatie met de op radar gebaseerde MAN-draaihulp verhoogt de veiligheid bij het afslaan nog meer. De informatieve en tegelijkertijd vermakelijke TruckLife Tour-evenementen vinden plaats bij tankstations langs Europese transportroutes.

MAN toont innovatieve veiligheidssystemen van de nieuwe generatie vrachtwagens bij snelwegdiensten in heel Europa
Het nieuwe MAN OptiView-spiegelnoksysteem verbetert het zicht voor de bestuurder en helpt ongevallen te voorkomen
Truckers en VIP-gasten kunnen de veiligheidsfuncties testen tijdens chauffeursuitdagingen

Technologische innovaties in vrachtwagens spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de verkeersveiligheid voor zowel vrachtwagenchauffeurs als andere weggebruikers. Door middel van zijn TruckLife-tour wil MAN dit onderwerp onder de aandacht brengen en de intelligente assistentiesystemen demonstreren die zowel de rijveiligheid als het rijcomfort verhogen – dit keer met bijzondere aandacht voor het nieuwe MAN OptiView-spiegelnoksysteem. De roadshow begon op 3 augustus 2021 op de Euro Rastpark-services in Schweitenkirchen bij München en gaat daarna door naar Italië, Polen, België, Spanje en Frankrijk. Met de nadruk op verkeersveiligheid, werd besloten om de campagne tijdens de zomervakantie te houden, wanneer grote aantallen vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs op de snelwegen van het continent reizen.

Chauffeurs uitdaging in de nieuwe MAN TGX

800 h eot man trucklife 1

De belangrijkste attractie van de TruckLife-tour is een uitdaging voor de chauffeur met de nieuwe MAN TGX, die is uitgerust met de nieuwste assistentiesystemen. Deze omvatten MAN OptiView, MAN CruiseAssist (assistent voor lange afstanden) en LCCPA (assistent voor het voorkomen van botsingen bij het wisselen van rijstrook). Met behulp van het OptiView-systeem is het doel van de uitdaging om veilig te slalommen en achteruit te manoeuvreren door een hindernisbaan zonder fouten te maken. Truckers kunnen ook terecht voor snacks en (alcoholvrije) drankjes in de MAN outdoor lounge en experts van MAN zullen aanwezig zijn om de onderscheidende kenmerken van de nieuwe TGX-serie te presenteren. Langeafstandschauffeurs kunnen er zelfs voor kiezen om te overnachten in een ruime MAN TGX-cabine en te profiteren van het uitzonderlijke comfort dat deze biedt tijdens hun rusttijd. Het is immers van groot belang dat chauffeurs kunnen genieten van een goede nachtrust als het gaat om verkeersveiligheid.

MAN OptiView biedt zicht rondom en beschermt weggebruikers

800 h eot man trucklife 2

MAN OptiView speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ongevallen. Het digitale spiegelcamerasysteem vermindert het risico dat vrachtwagenchauffeurs andere weggebruikers niet opmerken aanzienlijk. Het gezichtsveld van het systeem maakt dode hoeken zichtbaar aan zowel de bestuurders- als de bijrijderszijde, waardoor fietsers die door steden rijden en voetgangers bij bijvoorbeeld tankstations worden beschermd. MAN OptiView is vanaf oktober 2021 als optie verkrijgbaar op de nieuwe MAN Truck Generation. Het systeem vervangt conventionele buitenspiegels en werkt in plaats daarvan met camera's aan de zijkanten en voorkant van de vrachtwagen, evenals een achteruitkijkcamera, die als optie kan worden toegevoegd. Ze laten zien wat er rondom de truck gebeurt op twee grote displays met hoge resolutie op de A-stijlen en ook op het scherm van het mediasysteem. Bestuurders kunnen kiezen uit een reeks weergave-opties en de MAN-draaihulpfunctie is ook geïntegreerd in het weergaveconcept. In bochtsituaties bieden de systemen de ideale combinatie van op radar gebaseerde gevarendetectie en -waarschuwing en een visuele weergave van de gebieden rechts, links en vóór het voertuig zonder dode hoeken. Zo levert MAN OptiView een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de verkeersveiligheid, vooral in combinatie met andere rijhulpsystemen. Daarnaast verbetert het systeem de persoonlijke veiligheid van vrachtwagenchauffeurs tijdens pauzes en overnachtingen bij rustplaatsen. Dankzij het zicht rondom door het camerasysteem hoeven chauffeurs het voertuig niet te verlaten of het gordijn van de cabine te openen om te controleren wat er buiten gebeurt, bijvoorbeeld als ze een verdacht geluid horen. Hierdoor zijn zij beter beschermd en kunnen zij indien nodig de politie op de hoogte stellen.

Roadshow lancering in Beieren met VIP gasten

800 p iot man tgx trucklife 1

De TruckLife-tour begon op 3 en 4 augustus 2021 bij de Euro Rastpark-snelwegdiensten in Schweitenkirchen, waar MAN VIP-gasten en influencers uit de wereld van motorsport, entertainment, tv en muziek verwelkomde, waaronder bekende entertainers Ross Antony en Matze Knop en biatleet Simon Schempp. De BN'ers streden tegen vrachtwagenchauffeurs in vaardigheidsrijden, uiteraard onder de nodige hygiënemaatregelen voor coronapreventie.

De zeven coureurs moesten achteruit rijden over een parcours van 50 meter en uiteindelijk manoeuvreren op een met kegels gemarkeerde parkeerplaats. De vrachtwagenprofessional en vrachtwagenproefchauffeur Marcel Schoch slaagde erin dit in de kortste tijd te doen, nadat hij na slechts 38 seconden had geparkeerd - hoewel hij een van de kegels meenam, wat hem tien strafseconden kostte. Het heetste duel tussen de beroemdheden was tussen komiek en voetballer-imitator Matze Knop en de Duits-Britse tv-presentator en muzikant Ross Antony. Knop manoeuvreerde de truck bijna net zo vakkundig als de professionals. Uiteindelijk was hij zo'n 30 seconden sneller dan zijn tv-collega Antony.

Hoe leuk de Driver Challenge voor Knop ook is geweest, de achtergrond van de rijveiligheidstraining met de nieuwe technologie, die geen dode hoeken meer kent, is voor hem net zo serieus: "Als voetganger heb ik altijd een beetje een manchet dat een vrachtwagenchauffeur me over het hoofd zal zien", zegt hij. Over dat risico hoeft hij zich met MAN OptiView minder zorgen te maken. Matze Knop zou de techniek het liefst meteen in zijn eigen auto willen installeren. "Dan zou ik bij het achteruitrijden niet altijd de stoeprand meenemen." Ook Ross Antony is positief onder de indruk nadat hij de vaardigheidsrit met de MAN TGX onder de knie heeft: "Je kunt zien dat zelfs iemand zoals ik die nog nooit met een vrachtwagen heeft gereden het systeem kan bedienen. En MAN OptiView maakt het verkeer veiliger, zelfs voor kleine automobilisten zoals ik. "

Met de TruckLife-tour transformeert MAN het tankstation langs de snelweg in een gemeenschapscentrum en zet het nieuwe technologieën in de schijnwerpers die de verkeersveiligheid kunnen helpen verbeteren.

Info MAN TRUCKS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/08/21

MAN présente MAN OptiView lors d'un road-show européen – le nouveau système de rétroviseurs à cames pour encore plus de sécurité routière

1920 p eot man tgx trucklife 1

MAN Truck & Bus sensibilise les professionnels du transport et le grand public à l'importance de sa dernière technologie d'assistance à la sécurité routière. Du 3 au 24 août, le constructeur de véhicules utilitaires entame sa tournée TruckLife et emmène sa nouvelle génération de camions dans six pays européens. Les chauffeurs de poids lourds sont invités à tester leurs compétences de conduite avec le nouveau système de rétroviseur numérique MAN OptiView. Le système d'assistance rend les angles morts visibles à la fois du côté conducteur et du côté conducteur et offre une meilleure visibilité dans les situations de conduite difficiles. La combinaison avec l'aide au virage MAN basée sur un radar augmente encore la sécurité lors des manœuvres de virage. Les événements à la fois informatifs et divertissants du TruckLife Tour se déroulent dans les stations-service autoroutières le long des axes de transport européens.

MAN présente des systèmes de sécurité innovants de la nouvelle génération de camions sur les autoroutes à travers l'Europe
Le nouveau système de came de rétroviseur MAN OptiView améliore la visibilité du conducteur et aide à prévenir les accidents
Les camionneurs et les invités VIP peuvent tester les fonctions de sécurité lors des défis du conducteur

Les innovations technologiques dans les camions jouent un rôle important dans l'augmentation de la sécurité routière à la fois pour les conducteurs de camions et les autres usagers de la route. À travers sa tournée TruckLife, MAN sensibilise à ce sujet et présente les systèmes d'assistance intelligents qui améliorent à la fois la sécurité de conduite et le confort de conduite, en se concentrant cette fois en particulier sur le nouveau système de came de rétroviseur MAN OptiView. Le roadshow a débuté le 3 août 2021 aux services d'Euro Rastpark à Schweitenkirchen près de Munich et se poursuivra ensuite en Italie, Pologne, Belgique, Espagne et France. En se concentrant sur la sécurité routière, la décision a été prise de tenir la campagne pendant la saison des vacances d'été, alors qu'un grand nombre de vacanciers ainsi que de camionneurs circulent sur les autoroutes du continent.

Défi du conducteur dans le nouveau MAN TGX

800 h eot man trucklife 1

L'attraction principale de la tournée TruckLife est un défi de conduite impliquant le nouveau MAN TGX, qui est équipé des derniers systèmes d'assistance. Il s'agit notamment du MAN OptiView, du MAN CruiseAssist (assistant long-courrier) et du LCCPA (assistant de prévention des collisions lors du changement de voie). A l'aide du système OptiView, l'objectif du challenge est de slalomer et de reculer en toute sécurité sur un parcours d'obstacles sans commettre d'erreur. Les camionneurs peuvent également prendre des collations et des boissons (sans alcool) au salon extérieur MAN et des experts de MAN seront sur place pour présenter les caractéristiques distinctives de la nouvelle série TGX. Les conducteurs long-courriers peuvent même choisir de passer la nuit dans une cabine MAN TGX spacieuse et profiter du niveau de confort exceptionnel qu'elle offre pendant leur temps de repos. Après tout, s'assurer que les conducteurs profitent d'un sommeil réparateur est extrêmement important en matière de sécurité routière.

MAN OptiView offre une visibilité panoramique et protège les usagers de la route

800 h eot man trucklife 2

MAN OptiView joue un rôle majeur dans la prévention des accidents. Le système de came à rétroviseur numérique réduit considérablement le risque que les chauffeurs de camion ne repèrent pas les autres usagers de la route. Le champ de vision du système rend les angles morts visibles à la fois du côté conducteur et du côté conducteur, contribuant à protéger les cyclistes circulant en ville et les piétons dans les stations-service, par exemple. MAN OptiView sera disponible à la commande en option sur la nouvelle génération de camions MAN à partir d'octobre 2021. Le système remplace les rétroviseurs extérieurs conventionnels et fonctionne à la place avec des caméras sur les côtés et à l'avant du camion, ainsi qu'une caméra de recul, qui peut être ajouté en option. Ils montrent ce qui se passe autour du camion sur deux grands écrans haute résolution sur les montants A et également sur l'écran du système multimédia. Les conducteurs peuvent choisir parmi une gamme d'options d'affichage et la fonction d'assistance au virage MAN est également intégrée au concept d'affichage. Dans les situations de virage, les systèmes offrent la combinaison idéale de détection et d'avertissement de danger par radar ainsi qu'une représentation visuelle des zones à droite, à gauche et à l'avant du véhicule sans angles morts. MAN OptiView contribue ainsi de manière significative à l'amélioration de la sécurité routière, notamment en association avec d'autres systèmes d'aide à la conduite. De plus, le système améliore la sécurité personnelle des chauffeurs de camion pendant les pauses et les nuitées aux aires de repos. Grâce à la visibilité panoramique offerte par le système de caméras, les conducteurs n'ont pas besoin de quitter le véhicule ou d'ouvrir le rideau de la cabine pour vérifier ce qui se passe à l'extérieur s'ils entendent un bruit suspect, par exemple. De ce fait, ils sont mieux protégés et peuvent signaler l'incident à la police si besoin est.

Lancement du Roadshow en Bavière avec des invités VIP

800 p iot man tgx trucklife 1

La tournée TruckLife a débuté les 3 et 4 août 2021 aux services autoroutiers Euro Rastpark à Schweitenkirchen, où MAN a accueilli des invités VIP et des influenceurs du monde du sport automobile, du divertissement, de la télévision et de la musique, dont les célèbres artistes Ross Antony et Matze. Knop et le biathlète Simon Schempp. Les célébrités ont affronté des chauffeurs de camion en conduite d'adresse, bien sûr dans le cadre des mesures d'hygiène nécessaires à la prévention du corona.

Les sept pilotes ont dû faire marche arrière sur un parcours de 50 mètres et finalement manœuvrer dans un parking marqué de cônes. Le professionnel des camions et pilote d'essai de camions Marcel Schoch a réussi à le faire dans les plus brefs délais, s'étant garé après seulement 38 secondes - bien qu'il ait emporté l'un des cônes avec lui, ce qui lui a coûté dix secondes de pénalité. Le duel le plus chaud parmi les célébrités a eu lieu entre le comédien et footballeur Matze Knop et le présentateur de télévision et musicien germano-britannique Ross Antony. Knop a manœuvré le camion presque aussi habilement que les professionnels. Au final, il était environ 30 secondes plus rapide que son collègue de télévision Antony.

Aussi amusant que le Driver Challenge ait été pour Knop, l'arrière-plan de la formation à la sécurité des conducteurs avec la nouvelle technologie, qui ne connaît plus les angles morts, est tout aussi sérieux pour lui : « En tant que piéton, j'ai toujours un peu menotter qu'un chauffeur de camion me surveille », dit-il. Il n'a pas à s'inquiéter autant de ce risque avec MAN OptiView. Matze Knop préférerait installer la technologie dans sa propre voiture tout de suite. "Alors je ne prendrais pas toujours le trottoir avec moi en marche arrière." Ross Antony est également positivement impressionné après avoir maîtrisé la conduite des compétences avec le MAN TGX : « Vous pouvez voir que même quelqu'un comme moi qui n'a jamais conduit de camion peut utiliser le système. Et MAN OptiView rend la circulation plus sûre, même pour les petits conducteurs comme moi. "

Avec la tournée TruckLife, MAN transforme la station-service d'autoroute en un centre communautaire et met en lumière les nouvelles technologies qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité routière.

Info MAN TRUCKS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.