Manitou extends Michel Denis CEO contract By Dan Colombini24 December 2021

29/12/21-FR Bas de page

Manitou verlengt contract CEO Michel Denis

20210803 102030 michel denis manitouMichel Denis, President and CEO, Manitou Group.

Manitou Group heeft de herbenoeming van zijn voorzitter en CEO Michel Denis voor een nieuwe periode van vier jaar bevestigd.

Hij zal zijn functie blijven uitoefenen tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2026 die de jaarrekening van 2025 zal goedkeuren.
Michel Denis Michel Denis, voorzitter en CEO van de Manitou-groep.

Jacqueline Himsworth, voorzitter van de raad van bestuur, zei: “We willen Michel Denis bedanken voor het werk dat hij heeft geleverd sinds zijn komst en in het bijzonder gedurende de laatste vier jaar.

“In deze periode heeft de groep een opmerkelijke groei doorgemaakt, een zeer sterke veerkracht getoond en een zeer scherp herstel vanaf eind 2020.

“Op basis van haar verbeterde winstgevendheid, haar innovaties en de versnelling van haar ecologische transitie, kijkt de groep met vertrouwen en ambitie naar de toekomst.”

Michel Denis bedankte het bestuur voor het vertrouwen; “Het is een trots en een eer om de ontwikkeling van dit beste internationale bedrijf te blijven leiden.

“Samen met de mannen en vrouwen van Manitou Group zetten we ons sterk in om de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen en om onze missie na te streven: de arbeidsomstandigheden, veiligheid en prestaties wereldwijd verbeteren, terwijl we mensen en hun omgeving beschermen.”
NJC.© Info MANITOU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/12/21

Manitou prolonge le contrat de PDG de Michel Denis

20210803 102030 michel denis manitouMichel Denis, President and CEO, Manitou Group.

Le Groupe Manitou a confirmé le renouvellement de son président-directeur général Michel Denis pour une nouvelle période de quatre ans.

Il conservera ses fonctions jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de 2026 qui approuvera les comptes de 2025.
Michel Denis Michel Denis, président et chef de la direction, Groupe Manitou.

Jacqueline Himsworth, présidente du conseil d'administration a déclaré : « Nous remercions Michel Denis pour le travail accompli depuis son arrivée et en particulier au cours des quatre dernières années.

« Sur cette période, le groupe a connu une croissance remarquable, fait preuve d'une très forte résilience et d'un très fort rebond dès la fin 2020.

« Fort de l'amélioration de sa rentabilité, de ses innovations et de l'accélération de sa transition écologique, le groupe envisage l'avenir avec confiance et ambition.

Michel Denis remercie le conseil d'administration pour sa confiance ; « C'est une fierté et un honneur de continuer à diriger le développement de cette meilleure entreprise internationale.

« Avec les hommes et les femmes du Groupe Manitou, nous sommes résolument engagés à relever les défis qui nous attendent et à poursuivre notre mission : améliorer les conditions de travail, la sécurité et la performance dans le monde, tout en protégeant les hommes et leur environnement.
NJC.© Infos MANITOU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.