Sigma nl 20230327

New De Bruycker-Kemp

07/04/21 - FR bas de page

De Bruycker-Kemp opent een nieuwe dochteronderneming in Wallonië
 

Met de opening van het nieuwe filiaal in Saintes / Tubize, in het zuidwesten van Brussel, onderstreept De Bruycker-Kemp zijn ambitie om het belang ervan als vaste waarde op de markt voor bouwmaterieel in België te vergroten.

Vanuit deze dochteronderneming zullen alle merken van het uitgebreide assortiment van De Bruycker-Kemp op de markt worden gebracht en ondersteund. Vanaf nu kunt u voor elke KOBELCO-graafmachine, mobiele graafmachine, ATLAS-graafmachine voor materiaalbehandeling of recycling, BOMAG verdichtings- en wegenbouwmachines, bij Saintes terecht.

Kemp 12045 persbericht fotos dbk saintes lr 2 799x445

Met ervaren mensen zet De Bruycker-Kemp zijn drive verder om de klanten in Wallonië nog beter van dienst te zijn en nieuwe klanten te overtuigen. De directeur van de dochteronderneming, Luc Deleener, legt uit: “Toen hij de dochteronderneming in Saintes verliet, wilde De Bruycker-Kemp klanten bedienen in het zuiden en westen van Brussel, maar ook in heel Wallonië. We hebben zoveel producten te bieden en we zien het belang in om, net als in de dochterondernemingen in Oostende, Hamme en Diest, een onberispelijke service te bieden aan onze klanten. Tot ziens in Saintes! "

Erwin Hellinckx, CEO De Bruycker-Kemp: “We hebben de nodige uitgaven gedaan en mankracht toegewezen om de Saintes-vestiging uit te rusten. We hebben de nodige tools ingevoerd om een ??goede klantenservice in Wallonië op het door De Bruycker-Kemp gewenste niveau te houden. Onze ambitie is om een ??directe en volledige service te bieden aan onze klanten in heel België. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en heten u welkom in Saintes.?

Ben Kemp, CSO Royal Reesink B.V.: “Met de dochteronderneming in Saintes vullen we onze geografische dekking in de Benelux nog beter aan. Momenteel hebben we negen dochterondernemingen. Op een ander niveau ligt de focus van Reesink Construction op internationale expansie waarbij de eerste stappen al zijn gezet. Onze specialiteit, de distributie van bouwmachines van vooraanstaande merken, ligt aan de basis van deze groei.?

Bezoek www.debruycker-kemp.be
Info Debruycker-Kemp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/04/21

De Bruycker-Kemp ouvre une nouvelle filiale en Wallonie

Avec l’ouverture de la nouvelle filiale à Saintes/Tubize au Sud Ouest de Bruxelles, De Bruycker-Kemp souligne son ambition d’augmenter son importance en tant que valeur sûre sur le marché de l’équipement de construction en Belgique.

Depuis cette filiale toutes les marques de la gamme étendue de De Bruycker-Kemp seront commercialisées et soutenues. Dorénavant pour toute pelle KOBELCO, pelle sur pneus, pelle de manutention ou de recyclage ATLAS, matériel de compactage et de construction des routes BOMAG vous pouvez vous adresser à Saintes.

Avec des personnes expérimentées, De Bruycker-Kemp continue son élan pour servir encore mieux les clients en Wallonie et va convaincre de nouveaux clients. Le directeur de la filiale, Luc Deleener, nous explique : « Au départ de la filiale à Saintes, De Bruycker-Kemp veut servir les clients au Sud et à l’Ouest de Bruxelles mais aussi dans toute la Wallonie. Nous avons tellement de produits à offrir et nous voyons l’importance, tout comme dans les filiales à Oostende, Hamme et Diest, d’offrir un service irréprochable à nos clients. A très bientôt à Saintes !»

Kemp 12045 persbericht fotos dbk saintes lr 2 799x445

Erwin Hellinckx, CEO De Bruycker-Kemp : « Nous avons fait les dépenses nécessaires et avons affectué de la main d’œuvre afin d’équiper la filiale de Saintes. Nous avons mis en place les outils nécessaires pour maintenir le bon service aux clients en Wallonie au niveau désiré de De Bruycker-Kemp. Notre ambition est de proposer un service direct et complet à nos clients dans toute la Belgique. Nous regardons l’avenir avec confiance et nous vous souhaitons la bienvenue à Saintes. »

Ben Kemp, CSO Royal Reesink B.V.: « Avec la filiale à Saintes nous complétons encore mieux notre couverture géographique dans le Benelux. Actuellement nous comptons neuf filiales. A un autre niveau le focus de Reesink Construction se dirige vers une expansion internationale ou les premiers pas sont déjà mis. Notre spécialité, la distribution de l’équipement de construction de marques prominentes, est à la base de cette croissance. »

Consultez www.debruycker-kemp.be
Info Debruycker-Kemp


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !