Mon projet 2 6

New leadership for Liebherr-France

05/11/21-FR bas de page

Nieuw leiderschap voor Liebherr-Frankrijk

20211103 143149 liebherrfrancesasnewmanagingdirector300dpiChristophe Sanchez (right) has been appointed Managing Director of Liebherr-France SAS. He replaces Martin Schickel (left) who is retiring after more than 44 years with the company.

Christophe Sanchez is met ingang van 1 november benoemd tot Managing Director van Liebherr-France SAS, ter vervanging van zijn voorganger Martin Schickel, die na meer dan 44 jaar bij het bedrijf met pensioen gaat.
Christophe Sanchez (rechts) is benoemd tot algemeen directeur van Liebherr-France SAS. Hij vervangt Martin Schickel (links) die na ruim 44 jaar bij het bedrijf met pensioen gaat.

Sanchez was voorheen algemeen directeur van Liebherr-Location (Liebherr Rentals) France SAS, nadat hij de rol in juni 2020 van Schickel had overgenomen.

Hij trad in 2002 in dienst bij Liebherr-France SAS als Export Manager voor Italië, Spanje en Noord-Amerika. In 2007 werd hij sales manager voor de industriële en elektrische graafmachines die op de Colmar-site in het noordoosten van Frankrijk worden geproduceerd.

Van 2012 tot 2020 was Sanchez algemeen directeur van Liebherr EMtec Italia SpA, die verantwoordelijk is voor de verkoop en after-sales service van Liebherr-grondverzetmachines op de Italiaanse markt.

Zijn benoeming komt omdat Liebherr-France SAS dit jaar in totaal een "record" van 2.000 machines produceerde, met een productieplan voor 2.150 machines volgend jaar.

De fabriek van Liebherr-France SAS, gevestigd in Colmar, Elzas, Noordoost-Frankrijk, heeft een bebouwde oppervlakte van 148.000 m².

Het produceert een reeks modellen rupsgraafmachines, van de R 914 Compact tot de R 980 SME, voor gebruik in grond- en steengroeven.

De rupsgraafmachines met een bedrijfsgewicht van 14 tot 100 ton zijn uitgerust met Liebherr-motoren met een vermogen van 90 tot 420 kW.

De fabriek produceert ook elektrische graafmachines en speciaal materieel voor sloop-, materiaaloverslag-, brug- of tunneltoepassingen.

De vertrekkende algemeen directeur Martin Schickel werkt sinds 1977 bij Liebherr, waar hij aanvankelijk in kwaliteitsborging werkte bij Liebherr-France SAS in Colmar. In 1988 trad hij toe tot de verkoopafdeling, die hij vanaf 1995 leidde.

In 2001 werd hij benoemd tot plaatsvervangend algemeen directeur van Liebherr-Location France SAS, gevestigd in Niederhergheim (Frankrijk), met verantwoordelijkheid voor de verhuur van bouwmachines in Frankrijk. Sinds 2006 is hij algemeen directeur van hetzelfde bedrijf.

In deze rol was hij sinds 2010 ook verantwoordelijk voor Liebherr Rental Partners in Duitsland en sinds 2012 voor Liebherr Rental Limited U.K. Op 1 juni 2015 nam hij het commerciële management van Liebherr-France SAS over.

De Liebherr Group is een familiebedrijf met meer dan 140 bedrijven op alle continenten. In 2020 genereerde het een totale geconsolideerde omzet van meer dan € 10,3 miljard.
NJC.© Info Liebherr-group

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/11/21

Nouveau leadership pour Liebherr-France

20211103 143149 liebherrfrancesasnewmanagingdirector300dpiChristophe Sanchez (right) has been appointed Managing Director of Liebherr-France SAS. He replaces Martin Schickel (left) who is retiring after more than 44 years with the company.

Christophe Sanchez est nommé Directeur Général de Liebherr-France SAS, à compter du 1er novembre, en remplacement de son prédécesseur Martin Schickel, qui prend sa retraite après plus de 44 ans dans la société.
Christophe Sanchez (à droite) a été nommé Directeur Général de Liebherr-France SAS. Il remplace Martin Schickel (à gauche) qui prend sa retraite après plus de 44 ans au sein de l'entreprise.

Sanchez était auparavant directeur général de Liebherr-Location (Liebherr Rentals) France SAS, après avoir succédé à Schickel en juin 2020.

Il rejoint Liebherr-France SAS en 2002 en tant que Responsable Export Italie, Espagne et Amérique du Nord. En 2007, il devient responsable commercial des pelles industrielles et électriques produites sur le site de Colmar dans le nord-est de la France.

De 2012 à 2020, Sanchez a été directeur général de Liebherr EMtec Italia SpA, qui est responsable des ventes et du service après-vente des engins de construction Liebherr sur le marché italien.

Sa nomination intervient alors que Liebherr-France SAS a totalisé un « record » de 2 000 machines produites cette année, avec un plan de production de 2 150 machines l'année prochaine.

Basée à Colmar, en Alsace, dans le nord-est de la France, l'usine Liebherr-France SAS couvre une surface bâtie de 148 000 m².

Elle produit une gamme de modèles de pelles sur chenilles, de la R 914 Compact à la R 980 SME, pour une utilisation dans les travaux de terrassement et les carrières.

Les pelles sur chenilles d'un poids en ordre de marche de 14 à 100 tonnes sont équipées de moteurs Liebherr d'une puissance de 90 à 420 kW.

L'usine produit également des pelles électriques et des équipements spéciaux pour les applications de démolition, de manutention, de ponts ou de tunnels.

Le directeur général sortant Martin Schickel travaille chez Liebherr depuis 1977, où il a d'abord travaillé en assurance qualité chez Liebherr-France SAS à Colmar. En 1988, il rejoint le service commercial qu'il dirige à partir de 1995.

En 2001, il est nommé Directeur Général Adjoint de Liebherr-Location France SAS, basée à Niederhergheim (France), en charge de la location de matériel de construction en France. Il est directeur général de la même société depuis 2006.

À ce titre, il était également responsable de Liebherr Rental Partners en Allemagne depuis 2010 et de Liebherr Rental Limited U.K. depuis 2012. Le 1er juin 2015, il a pris la direction commerciale de Liebherr-France SAS.

Le Groupe Liebherr est une entreprise familiale composée de plus de 140 entreprises sur tous les continents. En 2020, elle a généré un chiffre d'affaires total consolidé de plus de 10,3 milliards d'euros.
NJC.© Info Liebherr group

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5 votes. Moyenne 5 sur 5.