Sigma nl 20230327

New Stage V excavator from XCMG

03/09/21-FR bas de page

Nieuwe Stage V graafmachine van XCMG

20210831 144405 xe155ecr

XCMG heeft de eerste generatie van zijn middelgrote graafmachines met korte staart gelanceerd, het model XE155ECR hydraulische rupsgraafmachine.

Het nieuwste model in de Stage V-serie bouwmachines van het in China gevestigde bedrijf, de XE155ECR heeft een bedrijfsgewicht van 16,6 ton, met een maximale graafdiepte van 5,5 m en een maximale graafradius van 8,2 m.

In de meest recente Yellow Table, International Construction's ranglijst van 's werelds beste OEM's op basis van verkoop, stond XCMG in de top vijf van bedrijven.

Met een ontwerp met korte staart kan het model werken in krappe ruimtes met een zwenkkoppel van minder dan 153 mm, wat naar verluidt een ruimtebesparing van 35% betekent in vergelijking met het XE150E-model van de laatste generatie. Met het dozerblad bevestigd, is dit nieuwe model geschikt voor meerdere werkomstandigheden.

Het vermogen komt van de Cummins Stage V-conforme motor die is uitgerust met een roetfilter en een bijbehorend regeneratiesysteem voor verminderde stikstofoxide-emissies van 0,4 g/kWh.

Om de milieuvriendelijke bedieningservaring verder te verbeteren, is het model uitgerust met een auto-stationairfunctie die automatisch het motortoerental bespaart wanneer de bedieningselementen gedurende een vooraf geselecteerde tijd niet actief zijn of wanneer de veiligheidshendel wordt uitgeschakeld. De motor keert onmiddellijk terug naar de oorspronkelijk geselecteerde snelheid wanneer de machinist de bedieningselementen bedient.

Het nieuwe model is uitgerust met het XCMG Intelligent Control System dat zorgt voor een gesynchroniseerde communicatieverbinding tussen de elektronische regeleenheid van de motor en het hydraulische systeem om een ​​meer gelijkmatig verdeelde brandstof te verkrijgen voor een soepelere werking.

Info XCMG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/09/21

Nouvelle pelle Stage V de XCMG

20210831 144405 xe155ecr

XCMG a lancé la première génération de ses pelles de taille moyenne à queue courte, la pelle hydraulique sur chenilles modèle XE155ECR.

Le plus récent modèle de la gamme d'équipements de construction Stage V de la société chinoise, le XE155ECR a un poids opérationnel de 16,6 tonnes, offrant une profondeur de creusement maximale de 5,5 m et un rayon de creusement maximal de 8,2 m.

Dans le plus récent Yellow Table, le classement d'International Construction des meilleurs équipementiers du monde en termes de ventes, XCMG figurait parmi les cinq premières entreprises.

Avec une conception à queue courte, le modèle peut fonctionner dans des zones confinées avec un couple de rotation inférieur à 153 mm, ce qui représente une augmentation de 35 % du gain de place par rapport au modèle XE150E de dernière génération. Avec la lame de bulldozer fixée, ce nouveau modèle convient à de multiples conditions de travail.

La puissance provient du moteur conforme Cummins Stage V qui est équipé d'un filtre à particules diesel et d'un système de régénération associé pour réduire les émissions d'oxydes d'azote à 0,4 g/kWh.

Pour améliorer encore l'expérience opérationnelle respectueuse de l'environnement, le modèle est équipé d'une fonction de ralenti automatique qui enregistre automatiquement le régime moteur lorsque les commandes sont inactives pendant une durée présélectionnée ou lorsque le levier de sécurité est désactivé. Le moteur revient immédiatement à sa vitesse sélectionnée d'origine lorsque l'opérateur touche les commandes.

Le nouveau modèle est équipé du système de commande intelligent XCMG qui fournit une liaison de communication synchronisée entre l'unité de commande électronique du moteur et le système hydraulique pour obtenir une répartition plus uniforme du carburant pour un fonctionnement plus fluide.

Info XCMG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.