Sigma nl 20230327

NEUGART Alternative compacte pour entraînements à crémaillère

Les réducteurs d'angle de précision à engrenages hypoïdes de Neugart raccourcissent la chaîne cinématique et sont une solution idéale pour les espaces réduits. Des arbres de sortie avec pignon prémonté spécialement conçus pour la réalisation d'entraînements à crémaillère sont également disponibles.

Sans titre

Neugart propose, pour les séries de réducteurs d'angle WPSFN (montage horizontal) et WPLN (montage vertical), des arbres de sortie à pignon prémonté spécialement conçus pour la réalisation d'entraînements à crémaillère. (Source : Neugart GmbH)

Neugart propose des réducteurs d'angle de précision dans trois séries qui se distinguent essentiellement par le modèle de l'arbre de sortie : la série WPLN dispose en standard d'un arbre de sortie lisse. Les modèles de la série WPSFN sont équipés d'un arbre de sortie à bride, où une interface mécanique conforme à la norme EN ISO 9409-1 permet un montage direct sur la bride. Quant aux réducteurs de la série WGN, ils se caractérisent par un arbre creux sur un ou deux côtés. Le sens de rotation de l'arbre d'entraînement et celui de l'arbre de sortie sont opposés quelle que soit la série.

Une partie du portefeuille actuel de réducteurs d'angle propose également deux variantes avec pignon prémonté en usine : la série WPLN dispose d'un arbre de sortie denté avec pignon prémonté, une denture conforme à la norme DIN 5480 assurant la sécurité de liaison requise. La série WPSFN , en revanche, comprend un arbre de sortie à bride avec pignon prémonté équipé, comme tous les modèles de la série , d'une interface conforme à la norme EN ISO 9409-1.

De ce fait, une grande variété de tailles et de rapports est disponible pour optimiser avec précision la vitesse et les couples transmissibles en combinaison avec le pignon : la série WPLN propose ainsi quatre tailles avec section transversale de bride (en sortie) comprise entre 70 et 142 mm. Les variantes WPLN avec pignon à denture hélicoïdale ou droite sont disponibles avec un nombre variable de dents dans les modules 2 à 4. Elles permettent des forces d'avance jusqu'à 18 000 N. La série WPSFN couvre également un large éventail d'applications avec quatre tailles, de 64 à 140 mm de diamètre de collier de centrage Une fois encore, des pignons prémontés sont proposés avec un nombre variable de dents et des modules différents adaptés à toutes les tailles. Dans ce cas, les pignons sont à denture hélicoïdale et prennent en charge des forces d'avance jusqu'à 11 200 N.

  info  Neugart

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEUGART Compact alternatief voor tandheugelaandrijvingen

Neugart's hypoïde precisie hoekreductoren verkorten de aandrijflijn en zijn een ideale oplossing voor krappe ruimtes. Uitgangsassen met voorgemonteerd rondsel, speciaal ontworpen voor de realisatie van tandheugelaandrijvingen, zijn ook beschikbaar.

Sans titre
Neugart biedt voorgemonteerde pinion-uitgaande assen voor de serie WPSFN (horizontale montage) en WPLN (verticale montage) hoekverlagers die speciaal zijn ontworpen voor de constructie van heugelaandrijvingen. (Bron: Neugart GmbH)

Neugart biedt precisiehoekreductoren in drie series, die voornamelijk verschillen in het ontwerp van de uitgaande as: de WPLN-serie heeft standaard een gladde uitgaande as. De modellen uit de WPSFN-serie zijn uitgerust met een geflensde uitgaande as, waarbij een mechanische interface conform EN ISO 9409-1 directe montage op de flens mogelijk maakt. De tandwielkasten van de serie WGN worden gekenmerkt door een holle as aan één of twee zijden. De draairichting van de aandrijfas en die van de uitgaande as zijn tegengesteld, ongeacht de serie.

Een deel van het huidige portfolio van hoekverloopstukken biedt ook twee varianten met in de fabriek voorgemonteerd rondsel: de WPLN-serie heeft een getande uitgaande as met voorgemonteerd rondsel, vertanding volgens DIN 5480 zorgt voor de vereiste verbindingszekerheid. De WPSFN-serie daarentegen omvat een geflensde uitgaande as met voorgemonteerd rondsel, zoals alle modellen in de serie uitgerust met een interface die voldoet aan EN ISO 9409-1.

Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan maten en verhoudingen beschikbaar om de snelheid en de overdraagbare koppels in combinatie met het rondsel nauwkeurig te optimaliseren: de WPLN-serie biedt dus vier maten met flensdoorsnede (output) tussen 70 en 142 mm. De WPLN-varianten met spiraalvormige of rechte tandwielen zijn verkrijgbaar met een variabel aantal tanden in modules 2 tot 4. Ze laten voedingskrachten toe tot 18.000 N. De WPSFN-serie dekt ook een breed scala aan toepassingen met vier maten, van 64 tot 140 mm diameter centreerkraag Opnieuw worden voorgemonteerde tandwielen aangeboden met een variërend aantal tanden en verschillende modules die geschikt zijn voor alle maten. In dit geval zijn de rondsels spiraalvormig vertand en ondersteunen ze voedingskrachten tot 11.200 N.

Neugart info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.