Mon projet 2 6

NovaAlgoma Cement Carriers increase Northern Europe investment

21/12/21-FR Bas de page

NovaAlgoma Cement Carriers verhogen investeringen in Noord-Europa

Greenland jt cement jvAlgoma Central Corporation, een toonaangevende leverancier van zeevervoersdiensten, en Nova Marine, een in Europa gevestigde rederij en exploitatiemaatschappij gespecialiseerd in de droge bulksector, hebben vandaag aangekondigd dat NovaAlgoma Cement Carriers Limited haar investering in JT Cement AS heeft verdubbeld door de overname van een extra 25% van zijn aandelenvermogen van KGJ Cement Holdings AS.

Dit brengt het eigendom van NACC in de gespecialiseerde cementrederij met hun partner Eric Thun AB uit Zweden op 50%.

JT Cement is actief in Noord-Europa met een vloot die bestaat uit acht moderne gespecialiseerde pneumatische cementschepen van 8.000 dwt of minder, waarvan drie LNG-dual-fuel nieuwbouwschepen. De JT Cement-vloot handelt in langetermijncontracten voor schepen en biedt logistieke oplossingen voor grote cementproducenten in Noord-Europa ter ondersteuning van regionale infrastructuurprojecten.

"We zijn verheugd met deze kans voor NACC om zijn investering in JT Cement te verdubbelen en kijken ernaar uit om met het team van Thun te blijven werken", aldus Gregg Ruhl, President en CEO van Algoma Central Corporation. “Toen we in 2018 voor het eerst in deze joint venture stapten, was ons doel om een ​​belangrijke speler te worden op de Noord-Europese cementmarkt en om de gecombineerde ervaring en kennis van onze partners te benutten om onze gewaardeerde klanten beter van dienst te zijn. Onze visie komt tot wasdom terwijl we blijven groeien vanuit onze sterke positie in deze niche-scheepvaartsector en betrouwbare, flexibele en duurzame logistieke oplossingen bieden aan onze klanten in de regio. ”

De dagelijkse activiteiten van JT Cement zullen niet veranderen als gevolg van deze aandelenverwerving door NACC en de vloot zal commercieel beheerd blijven worden door hetzelfde team van logistieke professionals gevestigd in Bergen, Noorwegen.

NovaAlgoma Cement Carriers is een joint venture tussen Nova Marine Holding uit Luxemburg en Algoma Central Corporation uit Canada en exploiteert wereldwijd gespecialiseerde pneumatische cementschepen.

De NACC-vloot omvatte meer dan 25 pneumatische cementdragers die een compressor en pompsysteem gebruiken om cementpoeder te laden en te lossen. Deze operatie is zeer schoon, met in wezen geen lozing naar de atmosfeer. Cementvervoer is een geregionaliseerde markt met over het algemeen kleinere schepen die grote wereldwijde fabrikanten bedienen die infrastructuurinvesteringen ondersteunen.
NJC.© Info  Algoma Central Corporation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/12/21

NovaAlgoma Cement Carriers augmente ses investissements en Europe du Nord

Greenland jt cement jvAlgoma Central Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services de transport maritime, et Nova Marine, une société d'armement et d'exploitation de navires basée en Europe et spécialisée dans le secteur du vrac sec, ont annoncé aujourd'hui que NovaAlgoma Cement Carriers Limited a doublé son investissement dans JT Cement AS en acquérant 25 % supplémentaires de son capital-actions de KGJ Cement Holdings AS.

Cela porte à 50 % la participation de NACC dans la compagnie maritime spécialisée dans le ciment, avec son partenaire Eric Thun AB de Suède.

JT Cement opère en Europe du Nord avec une flotte qui comprend huit transporteurs de ciment pneumatiques spécialisés modernes de 8 000 tpl ou moins, dont trois sont des navires neufs GNL bicarburant. La flotte de JT Cement négocie sur des contrats d'emploi de navires à long terme et fournit des solutions logistiques aux principaux producteurs de ciment d'Europe du Nord à l'appui de projets d'infrastructure régionaux.

« Nous sommes ravis de cette opportunité pour NACC de doubler son investissement dans JT Cement et sommes impatients de continuer à travailler avec l'équipe de Thoune », a déclaré Gregg Ruhl, président et chef de la direction d'Algoma Central Corporation. « Notre objectif lorsque nous avons rejoint cette coentreprise en 2018 était de devenir un acteur clé sur le marché du ciment en Europe du Nord et de tirer parti de l'expérience et des connaissances combinées de nos partenaires pour mieux servir nos précieux clients. Notre vision se concrétise alors que nous continuons à croître à partir de notre position de force dans ce secteur de niche du transport maritime et à fournir des solutions logistiques fiables, flexibles et durables à nos clients de la région. »

Il n'y aura aucun changement dans les opérations quotidiennes de JT Cement à la suite de cette acquisition d'actions par NACC et la flotte continuera d'être gérée commercialement par la même équipe de professionnels de la logistique basée à Bergen, en Norvège.

NovaAlgoma Cement Carriers est une coentreprise entre Nova Marine Holding du Luxembourg et Algoma Central Corporation of Canada et exploite des navires pneumatiques spécialisés dans le ciment dans le monde entier.

La flotte NACC comprend plus de 25 transporteurs de ciment pneumatiques qui utilisent un système de compresseur et de pompe pour charger et décharger la poudre de ciment. Cette opération est très propre, sans pratiquement aucun rejet dans l'atmosphère. Le transport maritime de ciment est un marché régionalisé avec des navires généralement plus petits desservant de grands fabricants mondiaux qui soutiennent les investissements dans les infrastructures.
NJC.© Info Algoma Central Corporation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.