Sigma nl 20230327

Pyroban parts service

16/07/21 - FR bas de la page

Pyroban onderdelen service

New eu distribution channel for faster parts service eb9

Veiligheidsbedrijf Pyroban heeft een distributeur voor onderdelen in Europa aangesteld om het logistieke proces na Brexit te optimaliseren. AI2C, gevestigd in de buurt van Marseille in Frankrijk, zal nu fungeren als het Europese onderdelendistributiecentrum van Pyroban.

EU-klanten kunnen nu Pyroban-goedgekeurde onderdelen rechtstreeks bij AI2C kopen, dat alle snel bewegende Pyroban-onderdelen lokaal op voorraad heeft om een ​​snelle verzending mogelijk te maken. AI2C zorgt ook voor de import van op maat gemaakte en niet-voorradige onderdelen van Pyroban's productiefaciliteit in het VK en zorgt voor de verdere verzending naar de klant.

Steve Noakes, Managing Director van Pyroban, een veiligheidsbedrijf dat explosiebeveiligingsconversies voor vorkheftrucks en andere apparatuur levert, zei: "We hebben geluisterd naar onze Europese klanten en de problemen die ze ervaren met sommige Pyroban-onderdelenbestellingen, langere verzendtijden en betalingsproblemen sinds brexit. Het opzetten van een EU-distributiekanaal voor onderdelen is een nieuwe mijlpaal in het dienstenaanbod dat we nu bieden om onze klanten te ondersteunen.”

Het nieuws komt nadat Pyroban verbeterde doorlooptijden en vereenvoudigde verzendregelingen voor volledige ombouw van vorkheftrucks aankondigde. Pyroban biedt nu een complete EU-transportservice voor vorkheftrucks die van de EU naar het VK komen voor ATEX-conversie en vervolgens weer teruggaan naar de EU. Het nieuwe distributiekanaal voor onderdelen met AI2C vormt een aanvulling op deze service om ervoor te zorgen dat klanten snel worden ondersteund met onderdelen in de hele EU.

Klanten hebben nog steeds de keuze om vervangende onderdelen te kopen bij Pyroban UK of via AI2C.

“AI2C heeft een goede marktpositie met ervaring in Ex-toepassingen en bedient ook dezelfde eindgebruikers als de klanten van Pyroban”, zegt Steve. AI2C vertegenwoordigt ook Pyroban's zustermerk Pyropress en andere bekende merken.

Christian Golfier, President van AI2C: “We verwelkomden de kans om een ​​officiële distributeur voor Pyroban te worden om Europese klanten te ondersteunen sinds de Brexit. We zullen de voorraad lokaal in Frankrijk aanhouden, wat de levertijd voor de klant zal versnellen. AI2C heeft goede ervaring met Ex-producten en werkt met klanten in dezelfde industrieën als Pyroban, dus we denken dat we goed geplaatst zijn om de bestaande Pyroban-klanten te ondersteunen en ook nieuwe klanten voor de Pyroban-producten te ontwikkelen.”

Info MOLOKINI MARKETING LTD; Pyroban

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/07/21

Service de pièces Pyroban

New eu distribution channel for faster parts service eb9

La société de sécurité Pyroban a nommé un distributeur de pièces détachées en Europe pour optimiser le processus logistique suite au Brexit. AI2C basé près de Marseille en France agira désormais en tant que centre européen de distribution de pièces détachées de Pyroban.

Les clients de l'UE peuvent désormais acheter des pièces approuvées Pyroban directement auprès d'AI2C, qui détient un stock local de toutes les pièces Pyroban à rotation rapide pour permettre une expédition rapide. AI2C s'occupera également de l'importation de pièces sur mesure et non stockées depuis l'usine de fabrication de Pyroban au Royaume-Uni et s'occupera de l'expédition vers le client.

Steve Noakes, directeur général de Pyroban, une entreprise de sécurité qui fournit des conversions de protection contre les explosions pour les chariots élévateurs et autres équipements, a déclaré : « Nous avons écouté nos clients européens et les problèmes qu'ils rencontrent avec certaines commandes de pièces Pyroban, les délais d'expédition prolongés et les difficultés de paiement depuis Brexit. La mise en place d'un canal de distribution de pièces détachées dans l'UE est une autre étape importante dans la gamme de services que nous proposons désormais pour assister nos clients. »

La nouvelle intervient après que Pyroban a annoncé des délais de livraison améliorés et des modalités d'expédition simplifiées pour les conversions complètes de chariots élévateurs. Pyroban fournit désormais un service de transport complet dans l'UE pour les chariots élévateurs en provenance de l'UE vers le Royaume-Uni pour une conversion ATEX, puis retournant vers l'UE. Le nouveau canal de distribution de pièces avec AI2C complète ce service pour garantir que les clients sont rapidement pris en charge avec des pièces à travers l'UE.

Les clients auront toujours le choix d'acheter des pièces de rechange auprès de Pyroban UK ou via AI2C.

« AI2C occupe une bonne position sur le marché avec une expérience dans les applications Ex et sert également les mêmes utilisateurs finaux que les clients de Pyroban », déclare Steve. AI2C représente également la marque sœur de Pyroban, Pyropress, et d'autres marques bien connues.

Christian Golfier, Président d'AI2C a commenté : « Nous nous sommes réjouis de l'opportunité de devenir un distributeur officiel de Pyroban pour accompagner les clients européens depuis le Brexit. Nous tiendrons un stock localement en France ce qui accélérera le délai de livraison pour le client. AI2C a une bonne expérience des produits Ex et travaille avec des clients dans les mêmes industries que Pyroban, nous pensons donc que nous sommes bien placés pour soutenir les clients Pyroban existants et également développer de nouveaux clients pour les produits Pyroban.

Informations MOLOKINI MARKETING LTD; Pyroban

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.