Mon projet 2 6

Russia news - Four new floating power plants for Siberia "mine"

13/08/21- FR bas de page

Osatom zet zich in voor de bouw van kerncentrales om mijnbouwondernemingen in Rusland van stroom te voorzien
Rosatom's Akademik Lomonosov is de eerste drijvende kerncentrale van het bedrijf

20210809 153431 akademik lomonosovRosatom’s Akademik Lomonosov is the company’s first floating nuclear power plant

Het Russische staatskernenergiebedrijf Rosatom heeft zich gecommitteerd aan de bouw van vier drijvende kerncentrales, specifiek voor mijnbouwprojecten in het uiterste noorden van Siberië.

De nucleaire schepen zullen in de komende zes jaar worden gebouwd, voordat ze naar de afgelegen haven van Chukotka varen en ingezet worden bij de kopermijnonderneming Baimsky.

Russische persbureaus melden dat de bouw van de energiecentrales – die plaatsvinden op de Baltische scheepswerf in St. Petersburg – ongeveer € 1,7 miljard zal kosten.

Drie van de schepen, elk met twee 55MW-reactoren, zullen in eerste instantie de reis naar Siberië maken, met een vierde klaar om eventuele brandstof of onderhoud te vervangen.

Dit omvat de reeds in gebruik genomen Akademik Lomonosov, een groter en minder geavanceerd schip, dat in 2020 stroom begon te leveren aan een ander mijnbouwproject in Chukotka.

Rosatom heeft meer dan tien jaar besteed aan de bouw van de Akademik Lomonosov, te midden van protesten van milieuactivisten.

Het laatste nieuws lijkt recente berichten te bevestigen dat de Russische president Poetin voorstander is van voortzetting van het programma voor drijvende energiecentrales.

Het is ook duidelijk dat Rosatom ambities heeft om kleinere versies van haar originele schip te promoten bij klanten buiten Rusland.

Info ROSATOM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/08/21

Osatom s'engage dans la construction de centrales nucléaires pour alimenter des entreprises minières en Russie
Akademik Lomonosov de Rosatom est la première centrale nucléaire flottante de l'entreprise

20210809 153431 akademik lomonosovRosatom’s Akademik Lomonosov is the company’s first floating nuclear power plant

La société d'énergie nucléaire russe Rosatom s'est engagée dans la construction de quatre centrales nucléaires flottantes, en particulier pour alimenter des projets miniers dans l'extrême nord de la Sibérie.

Les navires nucléaires seront construits au cours des six prochaines années, avant de naviguer vers le port éloigné de Chukotka et déployés dans l'entreprise minière de cuivre de Baimsky.

Les agences de presse russes rapportent que la construction des centrales électriques – qui doit avoir lieu au chantier naval de la Baltique à Saint-Pétersbourg – coûtera environ 1,7 milliard d'euros.

Trois des navires, abritant chacun deux réacteurs de 55 MW, feront dans un premier temps le voyage en Sibérie, un quatrième étant prêt à remplacer tout ravitaillement ou maintenance.

Cela inclut l'Akademik Lomonosov, déjà mis en service, un navire plus grand et moins avancé, qui a commencé à fournir de l'électricité à un autre projet minier à Chukotka en 2020.

Rosatom a passé plus d'une décennie à construire l'Akademik Lomonosov, au milieu des protestations des militants écologistes.

Les dernières nouvelles semblent confirmer des informations récentes selon lesquelles le président russe Poutine est favorable à la poursuite du programme de centrales électriques flottantes.

Il est également entendu que Rosatom a l'ambition de promouvoir des versions plus petites de son navire d'origine auprès de clients au-delà de la Russie.

Info ROSATOM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.