Mon projet 2 6

Saint-Gobain to invest €120m in insulation production

14/03/22-FR Bas de page

Saint-Gobain investeert €120 miljoen in isolatieproductie

Dsc 2656 2048x1365 1 1Isover, de isolatiedochter van Saint-Gobain, gaat € 120 miljoen (£ 100 miljoen) investeren om haar productiecapaciteit in Frankrijk te vergroten en het gebruik van afvalmaterialen te stimuleren.

De investeringen, die dit jaar van start gaan, betreffen zowel het vergroten van de capaciteit van de bestaande Isover-productielijnen als het creëren van een nieuwe lijn.

Isover heeft momenteel drie glaswolfabrieken in Frankrijk, gevestigd in Chalon-sur-Saône, Chemillé en Orange. Tegen 2025 is het van plan om meer dan 70.000 extra ton glaswolisolatie op de Franse markt te brengen - genoeg om het equivalent van 100.000 extra woningen per jaar te renoveren.

Van de € 120 miljoen zal € 20 miljoen worden besteed aan het koolstofarm maken van de productie en de ontwikkeling van de circulaire economie. Hierdoor kan de installatie van een verwerkingseenheid voor deconstructieafval opnieuw in het productieproces worden opgenomen als vervanging voor nieuwe grondstoffen, en kan het aandeel gerecycled glas dat in het productieproces wordt gebruikt, tegen 2025 toenemen tot 80%.

De nieuwe investeringen passen in het strategisch plan ‘Grow & Impact’ van het bedrijf.
NJC.© Info SAINT-GOBAIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/03/22

Saint-Gobain va investir 120 M€ dans la production d'isolants

Dsc 2656 2048x1365 1 1La filiale d'isolation de Saint-Gobain, Isover, va investir 120 millions d'euros (100 millions de livres sterling) pour augmenter sa capacité de production en France et stimuler l'utilisation des déchets.

Les investissements, qui débuteront cette année, porteront à la fois sur l'augmentation de la capacité des lignes de production existantes d'Isover et sur la création d'une nouvelle ligne.

Isover dispose actuellement de trois usines de laine de verre en France, situées à Chalon-sur-Saône, Chemillé et Orange. D'ici 2025, elle prévoit d'apporter sur le marché français plus de 70 000 tonnes supplémentaires d'isolants en laine de verre - de quoi rénover l'équivalent de 100 000 logements supplémentaires chaque année.

Sur les 120 M€, 20 M€ seront dédiés à la décarbonisation de la production et au développement de l'économie circulaire. Cela permettra l'installation d'une unité de traitement des déchets de déconstruction à réintégrer dans le processus de production en substitution de matières premières vierges et une augmentation de la part de verre recyclé utilisé dans le processus de production à 80 % d'ici 2025.

Les nouveaux investissements s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique « Grow & Impact » de l'entreprise.
NJC.© Info SAINT-GOBAIN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.