Mon projet 2 6

SIGMA annual conference 2022

11/03/22-FR Bas de page

Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2022 – 21 februari

Dsc 2656 2048x1365 1Img 5410Photo

Waarde genodigden, beste collega’s.

Het is mij een waar genoegen u vandaag hier allen live te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van Sigma. Uiteraard op een veel later tijdstip dan gewoonlijk, maar de redenen
daarvoor zijn u ongetwijfeld goed bekend. Een tweede videoreceptie zoals vorig jaar vonden we maar
niks en dus zijn we hier vandaag wat later op het jaar te gast in dit schitterende kader.
Voor ik aan deze toespraak begon te schrijven had ik mezelf reeds voorgenomen om het vermaledijde
C-woord dat ons leven nu al 2 jaar teistert niet te gebruiken en ook het onderwerp niet aan te snijden.
Er zijn immers meer dan voldoende andere belangrijke zaken die onze aandacht verdienen.
Als we terugblikken op 2021 en de gerealiseerde cijfers vallen onze monden wijd open van verbazing.
We dachten dat bomen niet tot in de hemel groeiden – denk maar aan het beeld van David waarmee
hij zijn presentatie opende – maar dat bleek niet te kloppen. We moesten vaststellen dat ze toch nog
een stuk hoger konden. Er werden records gebroken die voordien onklopbaar geacht werden.
Even in cijfers, en daarbij moeten we duidelijk vermelden dat dit gaat over enkel de Sigma leden en we
bij de voorstelling van ons Economisch Dossier de volledige markt weergeven met dus ook een
gefundeerde inschatting van de niet Sigma leden. Die zitten in deze cijfers dus niet bij.
Voor de bouwmachines eindigden we in 2021 op 5678 machines. 22% beter dan de 4630 van vorig
jaar en zelfs nog 7% beter dan het vorige recordjaar 2019 waar we op 5303 eindigden. Bij de compacte
machines van minder dan 10 ton waren het vooral de minigravers die sterk stegen (25%) De compacte
wielladers deden het wat minder spectaculair. Een gelijkaardig verhaal bij de machines van meer dan
10 ton waar het ook vooral graafmachines op rupsen en verreikers waren die de grote stijging in
aantallen kenden. De wielladers deden het ook bij de grotere minder goed maar stegen nog steeds
met meer dan 10%. En nog een paar losse opvallende cijfers : accessoires zoals scharen en
breekhamers stegen met 59% maar brekers en zeven daalden dan weer met 36%. Er werden meer dan
100 dumpers verkocht.
Voor de generatoren hebben we nog geen exacte cijfers . We merken wel dat bij de prime power er niet
zo’n grote verbetering is maar de noodstroom aggregaten deden het wel duidelijk beter dan in 2020.
Hoopgevend is ook dat sinds september vorig jaar eindelijk alles begint los te komen en we eindelijk
na jaren kommer en kwel mogen hopen op beterschap.
Bij de goederenbehandeling of lifttrucks zo u wil stelden we een even spectaculair beeld vast als bij de
Burgerlijke Bouwkunde. Ook daar een stijging van 22% tov 2021 naar 13215 units volgens de Sigma
cijfers. De FEM cijfers toonden zelfs een stijging van meer dan 47% maar zoals bekend sluipen daar
soms machines in die niet voor de Belgische markt bestemd zijn en moeten we die cijfers met een
kritische blik bekijken. Hier waren het vooral heftrucks die hoge toppen scheerden. De elektrische
vorkheftrucks stegen met 44% tot meer dan 3000 units (3109 om juist te zijn) en de heftrucks met
verbrandingsmotor stegen met maar liefst 84% tot meer dan 2000 units (2082). Magazijntrucks
stegen met zo’n 6 à 7 %.
Samenvattend kunnen we dus stellen dat 2021 een absoluut topjaar was. Om in de terminologie van
het huis te blijven : een grand cru. Millésimé 2021.

Tot zover de oogst voor 2021. Maar wat zijn de vooruitzichten voor 2022 ?

De orderboeken voor 2020 zijn fenomenaal. In het laatste kwartaal zijn er massaal veel bestellingen
genoteerd. Bij de grote bouwmachines hebben we een orderportefeuille die maar liefst 65% hoger is
dan vorig jaar en bij de kleine zelfs een bijna ongeloofwaardige +80%. Dat zorgt er natuurlijk voor dat
2022 zeker geen slecht jaar zal worden, op voorwaarde dat we alles tijdig gaan kunnen uitleveren. En
daar wringt nu net het schoentje. Klanten kwamen tot de vaststelling dat de levertermijnen snel aan
het uitlopen waren en begonnen massaal te bestellen. En dan krijg je toestanden zoals een aantal
maanden geleden aan de tankstations in Groot-Brittannië. Maar we moeten opletten voor het
ketchupfles fenomeen. Door de combinatie van hoge vraag en leveringsproblemen loopt de keten
vast. Als dan op een bepaald moment alles begint los te komen komt er opeens veel te veel tegelijk
met de daarbij gepaard gaande problemen en mogelijk zelfs een prijsimplosie. We kunnen dus best
maar hopen dat er eerder een moderne knijpfles wordt gebruikt die beter te doseren is dan een glazen
fles zoals vroeger.
In 2022 wordt het grootste probleem 3M. U vraagt zich nu natuurlijk af wat het bedrijf uit Zwijndrecht
dat verantwoordelijk is voor de PFOS vervuiling hiermee te maken heeft. Wel... niets. De 3M waar ik op
doel zijn men, materials en money. Of anders gezegd : personeel, toelevering van materialen en
kosten.
Dit werd trouwens bevestigd door een enquête van de Nationale Bank waarin aan bedrijven werd
gevraagd wat de remmende factoren waren die hun omzetstijging belemmerden.
Kijken we eerst even naar de kosten. Sinds vorig jaar zijn we geconfronteerd geworden met nooit
geziene prijsstijgingen ook midden in het jaar. Tussentijdse stijgingen van 4, 5, 6% en meer bovenop
de gewone jaarlijkse prijsverhogingen waren en zijn geen uitzondering. Soms zelfs meerdere na elkaar
en ook dit jaar zit er nog wel één en ander in die richting aan te komen. Grondstoffenprijzen stijgen
fors, energieprijzen gaan door het dak. Om nog maar te zwijgen van de loonkosten. We kenden nog
maar pas een loonsprong van 5,15% en het Federaal Planbureau spreekt op haar website al van een
volgende overschrijding van de spilindex in april 2022. Die houdt echter nog geen rekening met de
door de regering genomen maatregelen om de stijgende energieprijzen te lijf te gaan en zal dus
waarschijnlijk pas later plaatgrijpen. Al die stijgende kosten zijn niet steeds door te rekenen aan onze
klanten. Denken we maar aan lopende contracten voor onderhoud, jaarprijzen, en zo meer.
De inflatie in België stond in januari op maar liefst 7,59%. Het hoogste peil sinds augustus 1983 toen
deze 7,9% bedroeg.
Tweede probleem is de beschikbaarheid van materialen. Volgens sommigen ten gevolge van de
pandemie en daarbovenop de ontregeling van het containervervoer door de blokkering van het Suez
kanaal door de Evergiven werden we heel plots geconfronteerd met problemen bij de toelevering van
allerhande zaken. Eerst waren het grondstoffen zoals staal en hout, toen kwamen er zaken bij zoals
computerchips maar ondertussen zijn het de meest banale zaken waar soms plots een nijpend tekort
aan is. Zo werd één van mijn eigen leveranciers plots geconfronteerd met het feit dat hij geen modules
voor de boordcomputer meer konden krijgen. Niet omdat de chips er niet waren maar een bepaalde
eenvoudige connector opeens niet meer te krijgen was. Zo lopen leveringen van machines die ettelijke
honderdduizenden euro’s kosten vertraging op door een banale component van enkele euro’s. Dit

illustreert hoe we in de supply chain afhankelijk geworden zijn van een vlekkeloze mondiale just-in-
time distributie en wat de kwetsbare plekken daarvan zijn. Dit noopt de ondernemingen ook om dit

model te herbekijken en in ieder geval aan uitgebreidere contingency planning te gaan doen. Naarmate
de bottlenecks verdwijnen of er alternatieven gevonden worden zal de situatie wel weer uitklaren maar
ondertussen zit er helaas maar één ding op en dat is... geduld hebben.
Maar ik wil eindigen het allergrootste probleem : mensen. Waar het probleem om goede mensen te
vinden al vele jaren ernstig is, is het vandaag de dag ronduit dramatisch. Het lijkt wel of plots alle
beroepen knelpuntberoepen geworden zijn. Vrijwel iedere ondernemer, in welke branche dan ook
actief, die ik de voorbije maanden sprak gaf als voornaamste probleem het vinden van goede mensen
aan. En tegenwoordig wordt het woord ‘goede’ zelfs al uit de zin weggelaten omdat er gewoon
helemaal geen kandidaten zijn. Ik vraag me dan ook al een tijdje af waarom dit zo opeens fel
verslechterd is. Oké, de economie draait op volle toeren, wat zeker een belangrijke rol speelt, maar in

het verleden hebben we nog periodes van hoogconjunctuur gehad waar de tekorten op de
arbeidsmarkt toch niet zo erg waren. Het is dan ook hoog tijd dat men in ons Belgenlandje de
werkloosheidsval eindelijk eens gaat aanpakken. Ik vrees alleen dat er weinig politici de politieke
moed gaan kunnen opbrengen om dat heikel thema aan te pakken. Ik wil ook nog even inzoomen op
de technische profielen in onze eigen sector en specifieker nog op de service technici. Zo goed als
iedere bedrijfsleider hier in deze zaal heeft wel één of meerdere vacatures daarvoor open staan. De
nood wordt steeds groter en het aanbod kleiner. Om die reden hebben we dan ook al een tijdje geleden
besloten om een campagne te starten met als doel meer technische mensen naar onze bedrijven te
krijgen. We hebben daarvoor de mensen van The Oval Office ingeschakeld. Niet dat uit Washington DC
maar het Belgische communicatiebureau. Samen met hen zijn we volop bezig om het beroep van
servicetechnieker in onze branche attractiever voor te stellen. On top of my head gooi ik er een aantal
kernwoorden uit die in de besprekingen naar voren zijn gekomen en die niet steeds iedereen verbindt
met dat beroep : high tech, zelfstandig, gewaardeerd, opleiding, impressionante omgevingen en
machines, ...
In de komende maanden zullen jullie ongetwijfeld nog veel meer horen van deze campagne. Het is
immers de bedoeling om behoorlijk wat wind te maken en we zullen er alles aan doen om deze tot een
succes te maken.
Nu het terug kan zullen we de komende vergaderingen terug in levende lijve kunnen houden en ik hoop
u daar in grote getale te mogen verwelkomen. Details volgen nog.
Rest mij dan enkel nog Joëlle te bedanken voor haar enorme inzet in soms moeilijke omstandigheden.
Het is hier weer eens vlekkeloos georganiseerd. Ook mijn collega bestuurders en in het bijzonder eens
een vermelding voor de sectievoorzitters Eddie, David en Hugues die steeds de analyse van de markt
en de cijfers zeer grondig doen en mij uitgebreid voorzien van percentages, tendensen en inzichten.
En u weet ondertussen dat er in mijn toespraken onvermijdelijk een citaat volgt. Dit keer eentje van
Lawrence Bossidy, ex-COO van General Electric : “Nothing we do is more important than hiring and
developing people. At the end of the day you bet on people, not on strategies”

Voila, dan zou ik nu graag het glas heffen op het nieuwe jaar, dat klinkt wel een beetje vreemd op 21
februari, maar kom. En u allen een bijzonder gelukkig, succesvol maar bovenal gezond 2022 te
wensen.

We hebben het geluk om vandaag een bijzonder interessante spreker in ons midden te hebben. Bart
Biebuyck is Executive Director van Clean Hydrogen Partnership. Hij is een echte autoriteit op het
gebied van waterstoftoepassingen en gaat ons vandaag meer vertellen over....

NJC.© Info SIGMA - speech by the president of SIGMA Dries Van Haut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/03/22

Allocution à l’occasion de la réception du NA 2022 – 21 février

Dsc 2656 2048x1365 1Img 5410Photo

Chers invités, chers collègues,

C’est un réel plaisir de pouvoir vous saluer de vive voix à l’occasion de la réception annuelle
du Nouvel An de Sigma... avec un retard certain, mais vous en devinez aisément les raisons.
Une réception en visio comme l’année dernière ne nous enchantait pas, d’où cette réception
quelque peu décalée dans ce magnifique cadre.
Avant l’écriture de ce discours, je m’étais promis d’éluder LE mot qui nous enquiquine
depuis 2 ans déjà. En effet, il y a suffisamment de sujets importants méritant notre
attention.
Petit retour sur l’année 2021 : nos résultats nous laissent perplexes.
Nous pensions que les arbres ne poussaient pas jusqu’au ciel – souvenez-vous de l’image
que David avait utilisée lors de sa présentation – mais rien n’est moins sûr. Force est de
constater qu’il y a encore de la marge. De nouveaux records, que nous imaginions
imbattables, ont été battus!
Voici ce que cela donne en chiffres. Signalons au passage qu’il s’agit ici uniquement des
résultats des membres Sigma, alors que notre dossier économique reprendra le marché total
incluant une évaluation fondée des réalisations des non-membres.
Les engins de chantier terminent l’année 2021 avec 5.678 machines. 22% de mieux que les
4.630 de l’année précédente, et même 7% de plus qu’en 2019, année record, avec ses 5.303
unités.
Dans la catégorie des engins compacts de moins de 10 ton, ce sont surtout les minipelles qui
ont fort progressé (25%). La progression des chargeurs sur pneus compacts est un peu
moins spectaculaire. Situation similaire dans la catégorie des plus de 10 ton où ce sont
principalement les pelles sur chenilles et les chariots téléscopiques qui ont connu une belle
progression. Les chargeurs sur pneus dans cette catégorie progressent de façon moins
impressionnante, mais encore toujours avec plus de 10%.
Quelques chiffres encore qui valent la peine d’être mentionnés : les accessoires comme les
ciseaux et les marteaux ont augmenté de 59%, alors que les concasseurs et les cribles
mobiles ont baissé de 36%. Plus de 100 tombereaux articulés ont été vendus.
Les générateurs n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Nous constatons cependant que les
groupes de production n’ont pas beaucoup progressé alors que les groupes de secours ont
vu une belle évolution depuis 2020. Une lueur d’espoir, depuis septembre dernier, la
situation s’est améliorée, et, après de années difficiles, on peut espérer une progression.
Le secteur de la Manutention, ou Lift Trucks si vous préférez, connaît une situation aussi
impressionnante que celle du Génie Civil. Même progression de 22% par rapport à 2021
pour un total de 13.215 unités sur base des relevés Sigma. Les résultats FEM rapportent
même une progression de plus de 47%, mais, vous le savez, ces chiffres cachent parfois des

engins qui ne sont pas prévus pour le marché belge. Ces données sont donc à prendre avec
des réserves. Ce sont surtout les chariots élévateurs qui ont atteint des sommets. Les
versions électriques ont progressé de 44% atteignant plus de 3.000 unités (3.109 pour être
précis) et les versions thermiques ont carrément augmenté de 84%, ou 2.000 unités (2.082).
Les chariots de magasinage ont progressé de 6 à 7 %.
En conclusion, 2021 a battu tous les records ! Ou pour rester dans le thème de ce lieu, un
grand cru. Le millésimé 2021.

Et quelles sont les perspectives en 2022 ?
Les carnets de commandes sont exceptionnels. Le dernier trimestre a connu un nombre
exponentiel de commandes. Les engins de chantier ont un portefeuille de commande de
65% supérieur à l’année précédente, voire, dans le cas des compacts, une augmentation
incroyable de 80%. 2022 ne peut donc pas être une mauvaise année, pour autant que nous
puissions livrer dans les temps. Et c’est là que le bât blesse ! Nos clients se rendant compte
que les délais de livraison s’allongeaient rapidement, se sont mis à passer commande
massivement. Ce qui induit des situations comme la Grande-Bretagne a connu dans ses
stations-service. Et c’est là que nous devons nous préserver du phénomène de la bouteille
de ketchup. La combinaison d’une demande élevée et de problèmes de livraison peut
engendrer le blocage de la chaîne. Alors, lorsque la situation se débloque à un moment
donné, trop de matière se libère en même temps causant de nombreux problèmes voire une
implosion des prix.
Espérons qu’un flacon doseur moderne sera utilisé plutôt qu’une classique bouteille en
verre.
En 2022 notre plus grand problème sera 3M. Vous vous demandez probablement ce que la
société de Zwijndrecht, responsable de la pollution au SPFO, vient faire dans cette histoire ?
En fait... rien... Les 3M que je vise, sont les men, materials et money. Ou encore : le
personnel, l’approvisionnement de matériaux et les charges. Ces 3 facteurs ont – dans une
récente enquête de la Banque Nationale Belge – été répertoriés comme inhibiteurs de la
progression du chiffre d’affaire par les entrepreneurs.
Observons nos charges. Depuis l’année dernière nous sommes confrontés à des hausses de
prix spectaculaires, même en cours d’année. Des augmentations intermédiaires de 4, 5, 6%
voire davantage, en plus de la hausse annuelle, étaient courantes. Parfois même plusieurs
fois l’une après l’autre. Cette année s’annonce similaire. Le coût des matières premières et
de l’énergie explose. Sans parler des coûts salariaux. Nous venons de connaître une hausse
salariale de 5,15% et voilà que le Bureau fédéral du Plan annonce déjà sur son site internet
un prochain dépassement de l’indice pivot en avril 2022. Il ne tient pas encore compte des
mesures prises par le gouvernement pour faire face aux prix d’énergie et aura
vraisemblablement lieu plus tard. L’entièreté des coûts ne peut pas toujours être
répercutée sur la facture de nos clients. Pensons par exemple aux contrats d’entretien en
cours, aux prix annuels etc...

L’inflation en Belgique atteignait pas moins de 7,59% en janvier. Niveau record après août
1983 avec 7,9%.
Deuxième problème : la disponibilité de matériaux. Selon certains la conséquence de la
pandémie conjuguée à la perturbation du trafic conteneurisé suite au blocage du canal de
Suez par le Evergiven, nous a soudainement confrontés à des soucis d’approvisionnement de
divers articles. Dans un premier temps les matières premières comme le métal et le bois.
Ensuite les puces informatiques, et maintenant des articles très banals. Un de mes
fournisseurs a été confronté à une pénurie de modules pour son ordinateur de bord. Non
pas par manque de puces, mais d’un simple connecteur. Nous arrivons à des situations où
des machines de plusieurs centaines de milliers d’euros sont bloquées par un banal
composant de quelques euros. Ceci révèle bien la dépendance de notre chaine
d’approvisionnement à une distribution mondiale just-in-time et ses points faibles, nous
obligeant à revoir nos modèles ou au minimum développer un planning d’urgence plus large.
Au fur et à mesure que les goulots disparaîtront ou que des alternatives seront trouvées, la
situation se normalisera, mais d’ici là il ne nous reste – hélas - qu’une seule option : faire
preuve de patience !
Je terminerai par le plus gros souci : le personnel. Alors que la recherche de profils
compétents s’avère difficile depuis des années, elle est aujourd’hui tout bonnement
dramatique ! Comme si toutes les professions étaient en pénurie ! Pour ainsi dire chaque
entrepreneur que je croise, quelle que soit sa branche d’activité, considère ce souci comme
principale difficulté. Il leur arrive même d’omettre le mot « compétent » parce qu’il n’y a
tout simplement pas de candidats. Aussi je me demande depuis quelque temps déjà ce qui a
entrainé la dégradation de cette situation. D’accord, l’économie tourne à plein régime,
paramètre majeur dans l’équation, mais nous avons connu d’autres périodes fastes où le
manque de bras n’était pas aussi criant. Il est donc grand temps que notre petit pays
s’attaque enfin au problème de la trappe à chômage. Je crains cependant que trop peu de
politiciens n’en aient le courage.
Je souhaite aussi m’attarder aux profils techniques dans notre secteur et plus
spécifiquement aux techniciens de service. Quasi chaque chef d’entreprise dans cette salle a
un ou plusieurs postes vacants. Le besoin est toujours plus pressant, mais l’offre diminue.
Voilà pourquoi nous avons décidé il y a quelques temps déjà de développer une campagne
pour attirer des profils techniques dans notre secteur en collaboration avec The Oval Office.
Non pas le Bureau Oval de Washington DC, mais bien l’agence de communication belge.
Ensemble, nous sommes en pleins préparatifs pour rendre le métier de technicien de service
dans notre secteur plus attrayant. De mémoire, je lance ici quelques notions survenues lors
de nos discussions, qui ne sont pas toujours associées à cette profession : high tech,
autonome, apprécié, formations, environnements et machines impressionnants, ...
Plus d’info dans les mois à venir. Il est de notre intention de faire bouger les choses et nous
ferons tout ce qui est possible pour y parvenir !

Maintenant que nous pouvons nous revoir, nous organiserons les prochaines réunion live, en
espérant vous y trouver nombreux. Les détails suivront.
Il ne me reste plus qu’à remercier
.. Joëlle pour son énorme engagement dans des circonstances pas toujours faciles. Encore
une organisation sans failles.
... Mes collègues administrateurs et en particulier les présidents des sections Eddie, David et
Hugues, qui nous font chaque fois une analyse poussée du marché et me procurent de
nombreuses données, tendances et compréhension.
Et comme à mon habitude je terminerai une fois de plus mon allocution par une citation.
Cette fois elle émane de Lawrence Bossidy, ex-COO de General Electric : “Nothing we do is
more important than hiring and developing people. At the end of the day you bet on people,
not on strategies”

Voilà, j’aimerais lever mon verre à cette nouvelle année - même si c’est étrange en ce 21
février – et vous souhaiter une année particulièrement heureuse, prospère et – surtout -
une excellente santé !

Nous avons la chance d’avoir parmi nous un orateur fort intéressant, Bart Biebuyck,
Executive Director de Clean Hydrogen Partnership. Il est une réelle pointure en matière
d’hydrogène et nous informera sur les atouts de cette énergie du future.

NJC.© Info SIGMA - speech by the president of SIGMA Dries Van Haut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 11/03/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.